Responsabilitat social corporativa

La responsabilitat de GMV davant la societat present i futura

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

L’informe de Responsabilitat Social Corporativa que elaborem anualment reflecteix les diferents activitats de la nostra empresa per garantir un comportament responsable i recull el nostre compromís amb els nostres grups d’interès, així com els nostres objectius, reptes i accions de millora.

A continuació, pots accedir a l’última edició del nostre informe RSC.

Els nostres objectius d'RSC

  • Actuar de manera responsable i ètica en totes les nostres activitats.
  • Reduir els impactes ambientals de les nostres operacions i desenvolupar iniciatives respectuoses amb el medi ambient.
  • Contribuir a crear societats més sostenibles, així com a reduir les emissions de CO2.

Salut, seguretat i benestar

GMV ha dissenyat un pla de seguretat i salut en el treball, que revisen i actualitzen periòdicament professionals interns i externs a l’organització. A més, l’estratègia de GMV està basada en una forta cultura corporativa, en la qual tots els empleats comparteixen un conjunt de valors que es regeixen per un codi de conducta i ètica empresarial.

Sostenibilitat i medi ambient

GMV ha obtingut la certificació de la norma ISO 14001 per la qual es fixen els requisits relatius a la posada en marxa d’un Sistema de Gestió del Medi Ambient (GSM). El GSM de les activitats desenvolupades a les instal·lacions centrals de GMV a Madrid, així com a les seves instal·lacions de Valladolid, Sevilla i Barcelona són conformes a la norma UNE-EN ISO 14001:2015.”

Diversitat i igualtat

Hem establert polítiques de personal que garanteixen la igualtat de tracte per a tothom, no només des del procés de selecció, sinó també durant la seva carrera a GMV.

A més, posem èmfasi en el col·lectiu amb diversitat funcional, i col·laborem amb associacions espanyoles que treballen en el camp de la discapacitat visual i de la mobilitat reduïda.

Desenvolupament professional

Els sectors d’activitat de la companyia requereixen el coneixement especialitzat i actualitzat de les tecnologies més avançades. És per això que un dels pilars de la política de Recursos Humans de GMV és el reconeixement de les capacitats dels empleats i el suport a l’acompliment de les seves responsabilitats i desenvolupament professional.  

Fons Social Europeu

GMV, en el seu esforç per promoure la sostenibilitat i la qualitat en el treball i afavorir la mobilitat laboral, s’ha unit al programa operatiu del Fons Social Europeu amb el Treball Juvenil, a fi de continuar incentivant la creació de treball jove, estable i de qualitat i contribuir a reduir l’atur juvenil a Espanya.

GMV solidària

Per a GMV, compartir capacitats, recursos, habilitats i coneixements és clau per aconseguir objectius que contribueixin a millorar la vida de les persones. Per això col·laborem en accions i projectes solidaris d’índole ben diversa amb la finalitat última de construir una societat millor.

GMV és membre del Pacte Mundial de l’ONU

Com a declaració del seu ferm compromís amb el desenvolupament sostenible basat en la innovació per al progrés, GMV forma part del Pacte Mundial de les Nacions Unides, la principal iniciativa internacional que promou la sostenibilitat i la responsabilitat empresarial.


Source URL: https://gmv.com/sobre-gmv/responsabilitat-social-corporativa