Sostenibilitat i medi ambient

Garantir el comportament social responsable és un dels nostres objectius primordials

Política mediambiental

Sistema de Gestió Mediambiental (GSM)

La política mediambiental de GMV, definida pel director general i assumida per les empreses del grup afectades per l’SGM, estableix els principis següents:

 • Protecció i conservació del medi ambient.
 • Compromís de millora contínua i prevenció de la contaminació.
 • Aplicació, tant com sigui possible, de la regla de les “3R”:
   Reduir, reciclar i reutilitzar allò reciclat.
 • Compromís de complir la legislació aplicable a les nostres activitats i als requisits dels nostres clients i altres parts interessades.
 • Utilització racional dels recursos, reduir la producció dels residus i assegurar-se que la seva eliminació respecta el medi ambient, i reduir també les matèries primeres i energia consumides.
 • Cooperació amb les autoritats i els organismes qualificats en el desenvolupament de les disposicions que es destinin a protegir la comunitat, els empleats i el medi ambient.
 • Promoció, a tots els àmbits d’empleats, del sentit de responsabilitat en relació amb el medi ambient.
 • Avaluació dels riscos sobre el medi ambient en totes les activitats.
 • Realització de programes de millora mediambientals.

 

 •  
Desenvolupament sostenible

Pla anual d’objectius

Els nostres objectius són:

 • Reduir els impactes ambientals de les nostres operacions i desenvolupar iniciatives respectuoses amb el medi ambient.
 • Contribuir a la creació de societats més sostenibles, proporcionant solucions innovadores que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones, a facilitar la seva integració social i laboral, així com a reduir les emissions de CO2.

Medi ambient

El GSM de les activitats desenvolupades a les instal·lacions centrals de GMV a Madrid, així com a les seves instal·lacions de Valladolid, Sevilla i Barcelona són conformes a la norma UNE-EN ISO 14001:2015

Certificats del Sistema de Gestió Ambiental

Sistemes de medi ambient

Cerficat de Sistema de Gestió Energètica

Sistemes de Gestió Energètica


Source URL: https://gmv.com/sobre-gmv/responsabilitat-social-corporativa/sostenibilitat-i-medi-ambient