GMV Solidària

A GMV duem a terme diverses activitats que tenen per objectiu ajudar els més desfavorits

Les crisis econòmiques, les crisis sanitàries i les guerres han creat nombroses desigualtats en la nostra societat i, en aquest context, GMV també ha provat de respondre a aquests reptes col·laborant amb diverses ONG, organitzacions i escoles en diferents iniciatives, i involucrant el seu personal posant de manifest la seva cultura i valors corporatius.

Per a GMV, compartir capacitats, recursos, habilitats i coneixements és clau per assolir objectius que contribueixin a millorar la vida de les persones. Per això, la companyia col·labora en accions de responsabilitat social i projectes solidaris. Així mateix, els nostres empleats col·laboren directament amb ONG, participant en projectes solidaris en diversos països. En aquestes col·laboracions, en alguns casos tenen el suport de GMV.


Source URL: http://gmv.com/sobre-gmv/responsabilitat-social-corporativa/gmv-solidaria