Codi d’ètica

El codi d’ètica està formulat amb l'objectiu clar de mantenir en tota l'organització de GMV una posició ètica, professionalment rigorosa, de respecte a qualsevol tendència personal, amb absolut respecte a les normes legals en tots els àmbits, penals, mercantils, fiscals, etc., incloent, quan sigui requerit, els temes relacionats amb l’esclavitud moderna i el treball infantil, dirigit tot això al fet que GMV sigui un grup empresarial seriós, disciplinat, transparent i fonamentalment honrat en totes les seves actuacions.

Canal de Comunicacions

Presentem el Canal de Comunicacions, una eina en què qualsevol persona amb relació amb GMV, de manera confidencial i respectant l’opció de l’anonimat, pugui posar en coneixement indicis o informació sobre infraccions de conducta o comportaments irregulars.

Vols comunicar alguna cosa? Pots fer-ho en qualsevol moment amb la tranquil·litat que la informació serà tractada de manera confidencial, i se n’assegura l’accés només a les persones autoritzades, sense represàlies per part de l’empresa cap a les persones que utilitzin el canal i, si ho tries, fent la comunicació de manera anònima.

Durant el procés d’investigació, es respectarà el dret de presumpció d’innocència i l’honor de qualsevol persona afectada o involucrada en el contingut de la comunicació.

Més informació a l’Avís legal d’aquest lloc web.

Informació necessària

Informació complementària

Només un fitxer.
Límit de 25 MB.
Tipus permesos: jpg, jpeg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.

Informació voluntària

GMV tractarà les vostres dades personals per gestionar la denúncia de la qual ens heu informat a través d’aquesta bústia. Podeu exercir els vostres drets reconeguts per la normativa de protecció de dades dirigint-vos a [email protected]. Si en voleu més informació, feu clic aquí.


Source URL: https://gmv.com/sobre-gmv/coneix-lempresa/codi-detica