Comunicació

Mantén-te al dia sobre les nostres últimes novetats

Última revista

portada_gmv-news_88_es.png
GMV news 88
desembre 2023
Artícle:

El servei PRS de Galileo com a element essencial del PNT robust

Entrevista:

Tinent coronel Conrado Ávila Alexandre. Subdirecció General de Programes de la DGAM. Ministeri de Defensa d’Espanya

Talent:

Cursa de les empreses: benestar físic, companyonia i diversió 


Source URL: http://gmv.com/comunicacio