Serveis públics digitals

Sumem el nostre coneixement en la transformació digital de les administracions públiques

gmv y las soluciones para la función pública
Visió general

Solucions basades en la senzillesa, transparència, rapidesa i seguretat

La proposta de GMV s’adapta als diferents àmbits de l’Administració Pública: Administració General de l’Estat, organismes dependents de les administracions públiques, administració autonòmica, administració local i universitat. Totes amb interessos molt comuns, però amb una casuística particular, i que requereixen que els diferents projectes s'hagin d’adaptar a cada una de les seves particularitats.

Subsectors

Solucions

GMV y las soluciones en apoyo a la administracion

Potenciant la rapidesa, transparència i senzillesa

 • Incorporem noves eines i tecnologies de suport a l’Administració i, en particular, a l’empleat públic, en la gestió de processos, expedients, documents.
 • Redissenyem serveis i procediments per a la simplificació dels tràmits administratius.
 • Definim esquemes i estructures d’intercanvi d’informació per a la simplificació de la tramitació administrativa, obertura de dades, etc.
GMV y la participación ciudadana

Principis de digital per defecte i “només una vegada”

 • Serveis per a la integració i participació dels ciutadans a través de noves eines que l’empoderen.
 • Accessibilitat i facilitat en l’accés a la informació.
 • Potenciant l’economia de la dada mitjançant dades obertes i API d’accés.
 •  Millorant en la comunicació amb el ciutadà aconseguint la multicanalitat.
algoritmos de ciberseguridad

Solucions creatives per a noves necessitats

 • Desplegament de noves arquitectures programari més ràpides, automatitzades i integrades.
 • Evolució d’arquitectures tradicionals cap a solucions de virtualització en núvol híbrid.
 • Monitoratge i optimització del rendiment d’aplicacions.
 • Dotació de controls de ciberprotecció en l’àmbit d’infraestructura, dades i codi font.
GMV desarrolla medidas para el sector público

Clau en la millora dels desenvolupaments

 • Garantia de privacitat i integritat de les dades, segons RGPD i ENS. Elaboració de plans d’adequació o auditories de compliment.
 • Desenvolupament d’arquitectures d’informació basades en la reutilització. Definició d’esquemes de dades que permetin la millora de la interoperabilitat.
Servidor Seguridad de datos

Indispensable per garantir confiança

 • Gestió de la ciberseguretat de l’entitat, monitorant i donant una resposta immediata als incidents de ciberseguretat.
 • Ampliant visibilitat en l’organització per a una millor detecció d’incidents.
 • Aportant solucions que s’ajusten a l’entitat, adequant-se a la seva casuística i mode de treball.

Source URL: http://gmv.com/sectors/serveis-publics-digitals