AMOS

Setembre acull la conferència anual sobre tecnologies avançades de vigilància òptica i espacial, més coneguda com AMOS (Advanced Maui Optical and Space Surveillance Conference), a l’illa de Maui. GMV patrocinarà i formarà part del programa d’aquesta vint-i-quatrena edició.

AMOS és un dels esdeveniments tècnics de referència en l’àrea de l’SSA/SDA (Space Situational Awareness/Space Domain Awareness) que, edició rere edició, acull una participació més gran de l’Administració, la indústria i l’acadèmia, fet que deixa patent el creixent interès en aquest àmbit.

AMOS serveix de marc per intercanviar els avenços i desenvolupaments aconseguits fins al moment, així com les tendències i perspectives per al futur de la sostenibilitat a l’espai.

GMV assistirà a l’esdeveniment amb una presentació i dos pòsters digitals.

Detalls

19/09/2023 - 22/09/2023

Source URL: https://gmv.com/comunicacio/esdeveniments/amos