Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan

GMV gwarantuje bezpieczne i zdrowe miejsca pracy

b
Program zdrowotny

Boosting Health

GMV opracowuje program zdrowotny mający jeden cel: propagowanie zdrowego trybu życia.

Wyzwania zespołowe i indywidualne, zalecenia, codzienne czynności i wiele innych istotnych aspektów. Nasi pracownicy czerpią korzyści dzięki aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania.

Polityka bezpieczeństwa

Ochrona, monitorowanie i promowanie bezpieczeństwa

GMV opracowuje politykę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu ochrony, monitorowania i promowania bezpieczeństwa swoich pracowników. Zaangażowanie GMV w bezpieczeństwo i higienę pracy wiąże się z integracją działań zapobiegawczych na wszystkich szczeblach hierarchii.


Source URL: http://gmv.com/o-firmie-gmv/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/zdrowie-bezpieczenstwo-i-dobrostan