Cyberbezpieczeństwo

Zajmujemy się całym cyklem życia cyberbezpieczeństwa: identyfikacją, ochroną, wykrywaniem, reagowaniem i odzyskiwaniem danych

GMV Cybersecurity
https://www.youtube.com/watch?v=Lub9mHOCMUE
Przegląd ogólny

Globalne podejście do zagrożeń cybernetycznych

W GMV stawiamy na globalne traktowanie ryzyka cybernetycznego, identyfikację istniejących zagrożeń, ochronę aktywów, wykrywanie prób ataków, a w przypadku ich wystąpienia, jak najszybsze przywrócenie sytuacji, a wszystko to z wykorzystaniem najbardziej wymagających systemów zarządzania. 

Rozwiązania i usługi

Cyberbezpieczeństwo

 • W kwestii cyberbezpieczeństwa nie da się zarządzać tym, co nie jest znane. Zazwyczaj brak wiedzy wynika z braku wizji tego, co się dzieje.
 • Przewidywanie większości przypadków cyberprzestępstwa jest możliwe dzięki dokładnej analizie wielu źródeł informacji. Zarówno technologia, jak i specjaliści są przygotowani do zarządzania nimi w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem.
 • Jeśli posiadasz informacje o działalności Twojej organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, to po prostu je przechowujesz, czy też używasz ich do podejmowania najlepszych decyzji?

Produkt

 • Dane stały się jednym z najcenniejszych aktywów w organizacji. Dlatego są chętnie wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem.
 • Transformacja cyfrowa jest nie do pojęcia bez danych, dlatego też cyberbezpieczeństwo musi być domyślnie uwzględnione już podczas projektowania danego systemu lub rozwiązania.
 • Dane są generowane, pozyskiwane, wykorzystywane, przechowywane, przesyłane... Jaką kontrolę cyberbezpieczeństwa i prywatności stosujesz we wszystkich tych fazach?
   

Produkt

 • Usługi w chmurze ostatecznie ugruntowały swoją pozycję we wszystkich sektorach, obsługując dane i uruchamiając aplikacje biznesowe jako kolejna infrastruktura korporacyjna, czasami nie w pełni wykorzystywana.
 • Pozwala to na nowy sposób dostarczania usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, szybciej, na większą skalę i bardziej elastycznie
 • Czy wykorzystujesz wszystkie możliwości, jakie dają usługi w chmurze, aby wykryć zaawansowane złośliwe oprogramowanie lub powstrzymać ataki DoS?

Produkt

 • DevOps to nowy paradygmat, który został wprowadzony dzięki swoim zaletom przy tworzeniu i wdrażaniu aplikacji korporacyjnych, wymagający określonego sposobu pracy.
 • SecDevOps obejmuje kontrole cyberbezpieczeństwa w różnych fazach cyklu iteracyjnego DevOps, które są w pełni zintegrowane z tym cyklem.
 • W jaki sposób można pogodzić interesy działów rozwoju, operacji i cyberbezpieczeństwa?  
   

Produkt

 • Wykrywanie oszustw i zapobieganie im wymaga najlepszych talentów i najlepszych technologii za pomocą multidyscyplinarnych grup. Zarządzanie nimi może być nie lada wyzwaniem 
 • Sztuczną inteligencję można wykorzystywać w sposób dokładny i całkowicie spersonalizowany odpowiednio do rodzaju oszustwa, które ma być zwalczane
 • Czy angażujesz się wystarczająco na rzecz skutecznego zwalczania oszustw?

Produkt

 • Zarządzanie tożsamością jest prawdopodobnie podstawowym filarem cyberbezpieczeństwa na wszystkich poziomach i, paradoksalnie, jest często zaniedbywane, ponieważ ciężko je odpowiednio zdefiniować i wdrożyć.
 • Można je rozpatrywać w perspektywie korporacyjnej, np. tożsamości w ramach całej organizacji, lub bardziej szczegółowej, np. w przypadku zarządzania uprzywilejowanymi użytkownikami. Ważna jest też perspektywa globalna, np. zarządzanie tożsamością w chmurze w scenariuszach zakładających mobilność.
 • Jak zamierzasz zarządzać tożsamością urządzeń IoT, których pojawia się coraz więcej?

Produkt

Checker ATM Security® to wiodący na rynku produkt z zakresu cyberbezpieczeństwa, zaprojektowany specjalnie z myślą o bankomatach i kioskach. Checker® pomoże Państwu chronić swoją sieć bankomatów przed atakami logicznymi, spełniając równocześnie wymagania normy PCI-DSS, w sposób szybki i skuteczny, nawet w przypadku nieobsługiwanych wersji systemu operacyjnego bankomatów.

Produkty

 • Za cyberatakiem zawsze kryje się nieusunięta luka w zabezpieczeniu, którą przestępcy wykorzystują na swoją korzyść.
 • Nie chodzi tylko o wykrywanie istniejących luk w systemach, ale także o to, by je usuwać.
 • Czy wiesz, jak zarządzać lukami w zabezpieczeniach tysięcy aktywów w Twojej organizacji?

Produkt

 • Istnieje coraz więcej przepisów i uregulowań, które wymagają pewnych poziomów cyberbezpieczeństwa i prywatności, oprócz tych już obowiązujących.
 • Ich przestrzeganie, poza tym, że jest obowiązkowe, stanowi okazję do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności w Twojej organizacji.
 • Czy możesz wykazać, że Twoja organizacja wdrożyła środki cyberbezpieczeństwa wymagane przez obowiązujące przepisy, aby poradzić sobie ze zgłoszonym przypadkiem cyberprzestępczości?
   

Produkt

 • Rzeczywistość pokazuje, że należy zarządzać niedbałymi zachowaniami grup zorganizowanych lub osób, które mogą nawet należeć do naszej organizacji.
 • Rekonstrukcja przeszłych działań, które spowodowały szkody w organizacji, jest bardzo skuteczną metodą doskonalenia i uczenia się. Pozwala ona na określenie co, kto, kiedy, jak i dlaczego.
 • Jeśli Twoja organizacja padnie ofiarą kradzieży danych, w jaki sposób zbierzesz dowody niezbędne do poniesienia odpowiedzialności?
   

Produkt

Ciberinteligencia

 • Organizacja może generować miesięcznie kilka tysięcy alertów dotyczących cyberbezpieczeństwa, które należy analizować.
 • Dostępne nam informacje mogą być właściwie interpretowane, w czasie rzeczywistym lub w ramach konkretnych badań, w celu podjęcia najlepszych decyzji.
 • Czy obserwujesz wszystko, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz Twojej organizacji i jesteś w stanie odpowiednio się przygotować, aby zminimalizować ewentualne skutki?

Produkt


Source URL: https://gmv.com/sektory/cyberbezpieczenstwo