Polityka dotycząca plików cookie

Strona internetowa www.gmv.com (zwana dalej STRONĄ INTERNETOWĄ), będąca własnością firmy GMV Innovating Solutions, S.L. (zwanej dalej GMV), używa własnych i zewnętrznych plików cookie w celu udostępniania i personalizacji treści oferowanych w zależności od indywidualnych zwyczajów Użytkownika poprzez analizę jego zachowania podczas przeglądania strony internetowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, GMV dokłada wszelkich starań, aby informować użytkownika Użytkownika w sposób jasny i kompletny o wszystkim, co wiąże się z korzystaniem z plików cookie. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie treści niniejszej polityki.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które są pobierane na Pana/Pani terminalu z odwiedzanej strony internetowej. Służą do rejestrowania niektórych interakcji Użytkownika z serwisem podczas przeglądania przez niego witryny internetowej, aplikacji mobilnej itp., magazynując dane, które mogą być aktualizowane i pobierane z Pana/Pani terminala.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie i/lub podobnych technologii, które przechowują i pobierają informacje podczas surfowania po Internecie. Ogólnie rzecz biorąc, technologie te mogą służyć bardzo różnym celom, takim jak np. rozpoznawanie Pana/Pani jako użytkownika, pozyskiwanie informacji o Pana/Pani nawykach dotyczących przeglądania treści internetowych lub personalizacja sposobu wyświetlania treści.

Pliki cookie mogą być również używane do rejestrowania anonimowych informacji o sposobie, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. Na przykład, z której innej strony internetowej uzyskał/a Pan/Pani dostęp lub czy dotarł/a do niej za pośrednictwem banera reklamowego.

Poniżej opisano konkretne sposoby wykorzystania tychże technologii.

Zgoda

Podczas wchodzenia na Witrynę firmy GMV wyświetli się szereg informacji dotyczących korzystania z tej technologii za pośrednictwem stosowanego urządzenia lub terminala. Zostanie Pan/Pani poproszony/-a o wyrażenie na to zgody.

Należy pamiętać o tym, że niektóre pliki cookie mogą być niezbędne do funkcjonowania Witryny i jeśli odmówi się tej zgody, dostęp do Witryny może zostać uniemożliwiony lub nie będzie ona działać prawidłowo.

Ponadto, poprzez udostępniany przez nas na stronie głównej Witryny panel konfiguracyjny, może Pan/Pani zaakceptować lub odrzucić wszystkie pliki cookie lub dokonać tego w sposób szczegółowy i zarządzać preferencjami.

W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na korzystanie z tej technologii. Prosimy zapoznać się z treścią sekcji „Dezaktywacja lub usuwanie plików cookie” niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystywane są na tej witrynie?

W szczególności i zależnie od przeznaczenia, firma GMV wykorzystuje na swojej Witrynie następujące rodzaje plików cookie:

Własne pliki cookie

  • Niezbędne: Umożliwiają one poruszanie się po naszej witrynie internetowej, korzystanie z poszczególnych dostępnych opcji oraz określanie lub personalizację niektórych ogólnych właściwości witryny. Na przykład określanie języka czy identyfikacja rodzaju przeglądarki, za pośrednictwem której wchodzi się na witrynę itp.

Pliki cookie stron trzecich

  • Niezbędne: Umożliwiają one poruszanie się po naszej stronie internetowej, platformie lub aplikacji przy użyciu różnych oferowanych przez nas opcji lub usług, takich jak np. wyświetlanie filmów lub udostępnianie treści za pośrednictwem portali społecznościowych.
  • Analityczne: Pozwalają oszacować liczbę użytkowników, a tym samym przeprowadzić pomiar i analizę statystyczną sposobu korzystania przez użytkowników z oferowanej usługi. Dlatego analizujemy Państwa aktywność na naszej stronie internetowej w celu udoskonalenia oferty produktów lub oferowanych przez nas usług.

Można dowiedzieć się o transferach plików cookie do krajów trzecich, które – w stosownych przypadkach – dokonywane są przez określone w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie strony trzecie w ramach odpowiadających im polityk (zobacz linki w sekcji „Pliki cookie stron trzecich”).

W przypadku, gdy zdecyduje się Pan/Pani nie zaakceptować plików cookie, będziemy stosować tylko te opisane jako niezbędne.

Oprócz plików cookie, zarówno my, jak i wyżej wymienione firmy, możemy używać „pikseli śledzących” (znanych również jako sygnały nawigacyjne - web beacons - lub znaczniki pikselowe). Są to małe, przezroczyste obrazy, które są zintegrowane bezpośrednio z samą Witryną (a zatem nie są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu) i które pozwalają nam zweryfikować takie aspekty, jak liczba osób odwiedzających daną stronę lub konfiguracja techniczna przeglądarki Użytkowników, którzy na tę stronę wchodzą. Cele, do których są one wykorzystywane, są analogiczne do opisanych w poprzedniej tabeli.

Witryna zawiera również linki do stron zewnętrznych. Firma GMV nie kontroluje plików cookie stosowanych przez wspomniane zewnętrzne witryny internetowe. Niemniej jednak, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies pochodzących z portali społecznościowych lub innych serwisów zewnętrznych, Użytkownik może przejść bezpośrednio do sekcji odpowiadających ich własnym politykom dotyczącym wykorzystywania plików cookie.

Dezaktywacja lub usuwanie plików cookie

W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na wykorzystywanie plików cookie za pośrednictwem panelu konfiguracyjnego, który udostępniamy na stronie głównej Witryny. Może Pan/Pani uzyskać do niego również dostęp tutaj.

Ponadto większość przeglądarek umożliwia zarządzanie w dowolnym momencie preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie. Można skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała lub usuwała niektóre pliki cookie według własnego uznania.

Aby skonfigurować pliki cookie, można tego dokonać z poziomu przeglądarki za pomocą poniższych linków:

- Google Chrome Więcej informacji

- Mozilla Firefox Więcej informacji

- Internet Explorer Więcej informacji

- Microsoft Edge Więcej informacji

- Safari Więcej informacji

Należy pamiętać, że niektóre właściwości treści witryny GMV są dostępne tylko wtedy, gdy zezwoli się na instalację plików cookie w swojej przeglądarce. Jeżeli zdecyduje się nie zaakceptować lub zablokować niektóre pliki cookies, w zależności od ich celu może to w całości lub częściowo wpłynąć na normalne funkcjonowanie serwisu lub uniemożliwić dostęp do niektórych jego usług.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pisemny pod następującym adresem e-mail: [email protected] lub, jeśli Pan/Pani tego sobie życzy, może do nas wysłać list na adres: Tres Cantos (Madrid), Cl. Isaac Newton, 11, adresując go na: GMV Innovating Solutions, S.L.


Source URL: https://gmv.com/polityka-dotyczaca-plikow-cookie