Inteligentne systemy transportowe

Lider w zakresie projektowania, rozwijania, wdrażania i realizacji inteligentnych systemów transportowych (ITS)

Przegląd ogólny

Oferujemy zintegrowane i operacyjne rozwiązania „pod klucz”

GMV to wiodąca firma w zakresie projektowania, rozwijania, wdrażania i realizacji inteligentnych systemów transportowych (ITS), które gwarantują zgodność ze standardami branżowymi. GMV oferuje zintegrowane i operacyjne rozwiązania „pod klucz”, angażując się w całościowy rozwój projektu oraz wykorzystując sprzęt i oprogramowanie opracowane i wyprodukowane przez firmę.

Ponad 950 klientów GMV w 35 krajach, od Kuala Lumpur, Los Angeles czy Sydney po Madryt i Barcelonę stanowi wizytówkę firmy jako światowego lidera w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań inteligentnych systemów transportowych.

25 lat

opracowywania rozwiązań technologicznych na potrzeby transportu

+300 pracowników

zatrudnionych w sektorze Inteligentnych Systemów Transportowych

950 operatorów

i organów zarządzających transportem wybrało rozwiązania GMV z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych

30 krajów

realizujących projekty wdrożone przez firmę GMV

25000

zainstalowanych autobusów należących do sieci transportu publicznego

4000

pociągów wyposażonych jest w nasze produkty pokładowe, opracowane na potrzeby transportu kolejowego

Podsektory

GMV zapewnia specyficzne rozwiązania dla różnych typów flot

Firma GMV oferuje zintegrowane rozwiązania w zakresie Inteligentnych Systemów Transportu Autobusowego przy użyciu najnowocześniejszych technologii, z wykorzystaniem produktów własnego projektu, posiadających najbardziej wymagające certyfikaty do ich montażu w pojazdach (E-mark), opartych na otwartych standardach, co zapewnia ich interoperacyjność i skalowalność zarówno dla operatorów publicznych, jak i prywatnych.

Wśród oferowanych przez firmę GMV rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych wyróżniają się Systemy Informacji Pasażerskiej (SAE GMV), pozwalające operatorom na integralne zarządzanie usługą transportową, od kontroli wykonania usługi w czasie rzeczywistym, aż po eksplorację danych za pośrednictwem narzędzi Business Intelligence, poprzez narzędzia służące do przydzielania zasobów do zadań, zarządzanie alarmami, narzędzia regulacyjne itp.

Idealnym uzupełnieniem rozwiązania SAE GMV jest narzędzie GMV Planner, które umożliwia planowanie oferty usługowej oraz optymalizację zasobów w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego transportu przy możliwie najniższych kosztach.

Firma GMV podąża również za najnowszymi trendami w branży systemów płatności w sektorze transportu publicznego, poprzez implementację rozwiązań z zakresu systemów biletowych, obejmujących własnego projektu elementy pokładowe służące do kasowania i sprzedaży biletów, z możliwością obsługi płatności EMV kartą kredytową lub za pośrednictwem protokołu NFC, a także narzędzia backoffice do konfiguracji taryfowej i eksploracji danych. Nie zapominając o rozmaitych systemach na potrzeby stacji lub systemach rozliczeniowych, umożliwiających wdrażanie systemów opartych na kontach użytkowników (ABT).

Szeroką ofertę GMV w tym sektorze uzupełniają rozwiązania transportowe na żądanie z dynamicznym planowaniem usługi i rozwiązaniami zapewniającymi wydajną jazdę (Eco-driving) lub bezpieczeństwo pasażerów (system monitoringu CCTV na pokładzie).

Produkty

Rozwiązanie do integralnego zarządzania transportem pasażerów

Rozwiązanie do planowania i optymalizacji usług transportowych

Rozwiązanie służące do zarządzania transportem publicznym w obszarach o niskim zapotrzebowaniu na transport lub dla pasażerów o potrzebach specjalnych

Transport kolejowy jest środkiem transportu wyróżniającym się bezpieczeństwem, punktualnością i wygodą. Inteligentne systemy transportowe GMV przyczyniają się do poprawy usług świadczonych na rzecz pasażerów, a także do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości zarządzania przez organy odpowiedzialne za transport oraz operatorów.

GMV prowadzi aktywną działalność w zakresie inteligentnych systemów transportowych w branży kolejowej, wdrażając swoje własne rozwiązania i współpracując z niezwykle istotnymi klientami, wśród których znajdują się zarówno prywatni, jak i publiczni operatorzy, tacy jak RENFE, ONCF (marokańskie państwowe przedsiębiorstwo transportowe), Metro w Barcelonie i Metro w Santiago de Chile, a także producenci ALSTOM, CAF, Pesa i Talgo. Na uwagę zasługuje wysoki stopień zaangażowania GMV jako wiarygodnego partnera technologicznego przy realizacji dużych projektów kolejowych, a także ścisłe przestrzeganie rygorystycznych norm i przepisów obowiązujących w tymże sektorze. Dysponujemy referencjami w ramach wszystkich typów transportu kolejowego: tramwajowym, metrze lekkim, metrze ciężkim (podziemnym), kolei podmiejskiej, regionalnej, kolei głównej, kolei dużych prędkości, a nawet kolejowym transporcie towarowym.

Wśród rozwiązań oferowanych przez firmę GMV znajduje się opracowany na potrzeby sektora kolejowego System Informacji Pasażerskiej SAE-R, umożliwiający operatorom integralne zarządzanie usługą przewozową, od kontroli świadczenia usługi w czasie rzeczywistym, po eksplorację danych za pośrednictwem narzędzi Business Intelligence, poprzez narzędzia służące do przydzielania zasobów do poszczególnych zadań, zarządzanie alarmami, narzędzia regulacyjne itp. Uzupełnienie produktu SAE-R stanowią rozwiązania z zakresu pokładowej informacji pasażerskiej Info-Pass, pokładowe systemy cyfrowego monitoringu wizyjnego DV-REC oraz systemy nagłośnienia i komunikacji wewnętrznej PA-Intercom.

Firma GMV oferuje również systemy biletowe, przy czym na szczególną uwagę zasługuje kontrola dostępu na stacji poprzez weryfikację biletów i inteligentnych kart, walidację na pokładzie (zwłaszcza w tramwajach) oraz systemy automatycznej sprzedaży biletów zarówno na pokładzie pojazdu, jak i na stacjach.

Produkty

Platforma wielofunkcyjna do obsługi usług kolejowych

Rozwiązanie do planowania i optymalizacji usług transportowych

Cyfrowy pokładowy multimedialny system informacji dla pasażerów

System monitoringu wideo na potrzeby transportu kolejowego

Cyfrowy system nagłośnienia i komunikacji wewnętrznej

GMV posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu złożonych systemów informacji pasażerskiej dla operatorów transportu miejskiego. Doświadczenie to pozwala nam zrozumieć różne potrzeby innych rodzajów działalności, takich jak floty usług publicznych, i wykorzystać naszą wiedzę technologiczną, aby zaoferować rozwiązania dostosowane do tych potrzeb.

Produkty

Servicio en tiempo real de la situación y estado de su flota.

Referencje od naszych klientów

Jaką mają o nas opinię

„Mocną stroną współpracyGMV i UNAUTO jest stworzenie wspaniałego zespołu, który przyczynił się do pomyślnego rozwoju projektu” 

Ramón Martínez, Dyrektor zarządzający UNAUTO

Zarządzanie projektem i bieżąca współpraca GMV zaowocowały realizacją projektu w terminie i w ramach ustalonego budżetu.”

Aristotelis Savva, Główny inżynier, Departament Robót Publicznych, Ministerstwo Transportu

„Firmę GMV cechuje profesjonalne podejście do klienta oraz umiejętność dogłębnej analizy naszych potrzeb"

Michał Aniołek, Project Manager

„W stosunkowo krótkim czasie zredukowaliśmy liczbę pojazdów, kierowców i kilometrów wykonanych manewrów”

Ivan Tizón, Kierownik ruchu drogowego Transabús

Source URL: http://gmv.com/sektory/inteligentne-systemy-transportowe