Cyfrowe usługi publiczne

Służymy naszą wiedzą w zakresie transformacji cyfrowej administracji publicznej.

Przegląd ogólny

Nasze rozwiązania są oparte na prostocie, przejrzystości, szybkości i bezpieczeństwie

Oferta GMV jest dostosowana do różnych obszarów administracji publicznej: Ogólna administracja państwowa, organy zależne od administracji publicznej, administracja samorządowa, administracja lokalna i uniwersytet. Wszystkie te instytucje posiadają wspólne interesy, lecz różny charakter, co wymaga każdorazowego dostosowania projektów do każdej specyfiki.

Podsektory

Rozwiązania

Zwiększanie szybkości, przejrzystości i prostoty

 • Wprowadzamy nowe narzędzia i technologie wspierające administrację, a w szczególności pracowników publicznych w zarządzaniu procesami, aktami czy dokumentami.
 • Projektujemy na nowo usługi i procedury w celu uproszczenia postępowań administracyjnych.
 • Definiujemy systemy i struktury wymiany informacji w celu uproszczenia procedur administracyjnych, uproszczenia dostępu do danych itp.

Zasady domyślności cyfrowej i jednorazowości

 • Usługi na rzecz integracji i uczestnictwa obywateli za pomocą nowych narzędzi, które wzmacniają ich pozycję.
 • Dostępność i łatwość dostępu do informacji
 • Wzmocnienie ekonomii danych poprzez otwarte dane i interfejsy API dostępu.
 •  Poprawa komunikacji z obywatelami poprzez korzystanie z wielu kanałów.

Kreatywne rozwiązania dla nowych potrzeb

 • Wdrażanie nowych, szybszych, bardziej zautomatyzowanych i zintegrowanych architektur oprogramowania.
 • Ewolucja od tradycyjnych architektur do rozwiązań wirtualizacji w hybrydowej chmurze.
 • Monitoring i optymalizacja wydajności aplikacji.
 • Zapewnienie kontroli cyberochrony na poziomie infrastruktury, danych i kodu źródłowego.

Klucz do poprawy oprogramowania

 • Gwarancja prywatności i integralności danych, zgodnie z RODO i ENS. Przygotowanie planów wdrożenia lub audytów zgodności z przepisami.
 • Opracowanie architektur informacyjnych opartych na ponownym wykorzystaniu zasobów. Definicja schematów danych w celu poprawy interoperacyjności.

Niezbędne dla zapewnienia zaufania

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podmiotu, monitorowanie i zapewnianie natychmiastowej reakcji na incydenty naruszające cyberbezpieczeństwo.
 • Zwiększenie widoczności w organizacji w celu lepszego wykrywania incydentów.
 • Dostarczanie rozwiązań dopasowanych do danego podmiotu, dostosowanie do potrzeb i sposobu pracy.

Mimo że stopień wykorzystania technologii w firmach turystycznych już jest wysoki, pandemia jeszcze przyspieszyła proces cyfryzacji tego sektora, która ma na celu zapewnienie klientom większego komfortu, bezpieczeństwa i pewności w tych nowych okolicznościach.

Trend ten skłania nas do stosowania rozwiązań bezdotykowych i umożliwiających „zerowy kontakt”, takich jak zameldowanie/wymeldowanie online czy automatyczne otwieranie drzwi. Kluczowym elementem jest rozwój aplikacji z wykorzystaniem technologii z zakresu Big Data i Sztucznej Inteligencji, takich jak widzenie komputerowe do identyfikacji ludzi, obliczania liczby mieszczących się w danym pomieszczeniu osób i odległości między nimi, wykrywania stosowania maseczek czy też pomiaru temperatury, m.in. do celów tworzenia mapy cieplnej, aby wiedzieć, kto znajdował się w określonej strefie hotelu.

Główne zagrożenia, z którymi muszą mierzyć się firmy turystyczne, związane są z aplikacjami, zdalnym dostępem, wi-fi oraz kradzieżą informacji i danych wrażliwych. Częste są działania rozpowszechniające szkodliwe oprogramowanie, zwłaszcza poprzez phishing, z kradzieżą danych kart kredytowych klientów, a także danych lojalnościowych i danych osobowych. Należy zauważyć, że oprogramowanie ransomware stanowiło jedno z głównych zagrożeń w zeszłym roku.

Dla każdej organizacji cyberatak, poza wywieraniem ogromnego wpływu na finanse, powoduje również uszczerbek na jej reputacji, a nawet może prowadzić do utraty klientów.

Niezbędne jest dysponowanie dobrą strategią, która zagwarantuje ochronę systemów i infrastruktury firmy poprzez szereg środków takich jak testy penetracyjne, bezpieczna sieć wi-fi, bezpieczeństwo obwodowe, ochrona danych, bezpieczny dostęp do chmury, bezpieczeństwo bazujące na modelu SecDevOps czy też diagnostyka bezpieczeństwa, ostrzegająca nas o możliwych zagrożeniach.

Brak przeszkolenia pracowników i ich świadomości w kwestii bezpieczeństwa staje się w wielu przypadkach swoistą bramą dla dużej liczby cyberataków.

Dysponowanie planem budowania świadomości zmniejsza podatność pracowników na zainfekowanie szkodliwym oprogramowaniem nawet o 90% dzięki czteroetapowemu programowi:

 • Analiza prawdopodobieństwa powodzenia rzeczywistych ataków za pomocą symulacji ataków typu phishing (Assess).
 • Interaktywne moduły szkoleniowe (Educate).
 • Narzędzie do zgłaszania zdarzeń typu phishing (Reinforce).
 • Raporty dotyczące wyników (Measure).

Usługa CISO as a Service jest odpowiedzialna za dostarczenie organizacji niezbędnej wiedzy eksperckiej, a także za wkład nieodzowny do zaspokojenia określonych szczytów popytu.

Należy mieć na uwadze fakt, że wyciek informacji, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), może prowadzić do surowych kar w wysokości od 4% rocznego obrotu do 20 mln euro.

Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów, niezbędna jest znajomość przepisów i ich przestrzeganie. Audyt zgodności pomaga określić dystans między sytuacją obecną a pożądaną w kontekście obowiązujących regulacji prawnych czy też struktury dokumentacyjnej oraz proceduralnej danej organizacji. W tym celu ustanawiane są pożądane ramy odniesienia i przeprowadzana jest analiza luk, aby określić procent zgodności.

Dzięki rozwiązaniom z zakresu maskowania danych bezpieczeństwo osiągane jest zarówno w ramach testów, jak i samej ochrony danych. Zapewnione są także: pozyskiwanie relacyjnych, stabilnych i wiarygodnych danych, wydajność przy mniejszej liczbie rejestrów, niższe koszty, bezpieczeństwo, szybkość generowania testów, szybkość przetwarzania oraz sprawność procesu i jakość rozwoju.

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (RPA) to kolejny z wielkich sojuszników, niezastąpionych we wspieraniu transformacji cyfrowej sektora turystycznego.

Zautomatyzowanie uciążliwych procesów administracyjnych, takich jak proces rezerwacji, rejestracja nazwisk pasażerów, walidacja danych, zarządzanie zwrotami produktów i pieniędzy, ma nie tylko bezpośredni wpływ na oszczędność czasu, który poświęcany jest na te zadania. Redukuje także błędy ludzkie i podnosi poziom zadowolenia klienta, gdyż pracownik koncentruje się na dostarczaniu klientowi usługi o konkretnej wartości, pozwalając botom na dokonanie wstępnej obróbki danych.

Kontakt Turystyka i wypoczynek

Chcę otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną
Przeczytałe/-am i akceptuję  Politykę ochrony prywatności *
* Pole obowiązkowe.

Source URL: https://gmv.com/sektory/cyfrowe-uslugi-publiczne