Usługi

W bezpieczny sposób dostosowujemy Twoją firmę do nowych technologii

Przegląd ogólny

Stawiamy Twoją firmę na pierwszym miejscu pod względem innowacji i bezpieczeństwa

Projektujemy, rozwijamy i wdrażamy najbardziej zaawansowane rozwiązania cyfrowe w celu usprawnienia procesów czołowych organizacji.

  • Rozwój specjalistycznych kanałów online dla operatorów telekomunikacyjnych
  • Projektowanie i wdrażanie chmur hybrydowych w sektorach takich jak logistyka i handel detaliczny
  • Zabezpieczenie platform telewizyjnychonline
  • Zapobieganie wyciekom danych w dużych firmach prawniczych
  • Platformy VAS i platformy komunikacji
  • Bezpieczeństwo w fazie projektowania
Podsektory

Specjalistyczne rozwiązania technologiczne

W sektorze prawniczym informacja stanowi jeden z podstawowych aktywów, ponieważ dane należą do najważniejszych wartości w tej branży. Co więc się stanie, jeśli dane te zostaną ujawnione lub wpadną w ręce osób trzecich? GMV to specjaliści, którzy poprzez identyfikację, badanie i analizę ataku pomagają przywrócić normalne funkcjonowanie firmy, minimalizując skutki incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Kancelarie prawne posiadają wiele poufnych informacji o swoich klientach, dlatego też muszą ściśle przestrzegać różnych przepisów, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) czy hiszpańska ustawa o ochronie danych osobowych (LOPD). GMV posiada czołowych ekspertów w zakresie doradztwa i audytu technicznego, którzy pomagają sektorowi prawniczemu działać na rynku zgodnie z przepisami.

W GMV pomagamy poprawić bezpieczeństwo od samego początku definiowania nowych aktywów lub usług; za pomocą usług analizy ryzyka aktywów i późniejszej weryfikacji wymogów bezpieczeństwa. Oferujemy również usługi pozwalające analizować na bieżąco kod nowych implementacji AGILE, wykrywając wszelkie luki na bardzo wczesnym etapie, gdy koszt ich usunięcia jest jeszcze o wiele niższy. 

Od ponad dwóch dekad rozwijamy platformy o wartości dodanej dla operatorów telekomunikacyjnych, tworząc platformy komunikacji z klientami, usługi samodzielnego zarządzania, wykrywanie terminali klientów, uruchamiając usługi, tworząc interfejsy do wymiany danych z podmiotami trzecimi, a także platformy prewencyjne do wykrywania ewentualnych incydentów w sieciach operatorów.

Z naszego Centrum Reagowania na Incydenty naruszające Bezpieczeństwo, CERT, zarządzamy działaniem i inżynierią kluczowych systemów cyberbezpieczeństwa głównych operatorów, ułatwiając wykrywanie i blokowanie ewentualnych ataków na główne aktywa zarówno korporacyjnych stron internetowych, jak i stron sprzedaży online. Ponadto analizujemy bezpieczeństwo kluczowych aplikacji, takich jak telewizja online.

Pomagamy operatorom w certyfikacji ich węzłów i usług sieciowych, emulując systemy i ruch niezbędny do przeprowadzenia testów funkcjonalnych i wydajnościowych przed wprowadzeniem ich do produkcji.

Nasi architekci posiadają certyfikaty w zakresie głównych publicznych platform usług w chmurze, dzięki czemu pomagamy w ich migracji i późniejszej eksploatacji. Wdrażamy specyficzne rozwiązania zabezpieczające dla środowisk chmury.


Source URL: https://gmv.com/sektory/uslugi