GMV conclou amb èxit la seva participació a SMARTGRIDS-DEMO

SMARTGRIDS-DEMO

GMV tanca amb èxit SMARTGRIDS-DEMO, una activitat cofinançada per ESA Space Solutions en el marc del programa ESA ARTES Business Applications Space Solutions.

L’objectiu de SMARTGRIDS-DEMO és determinar com es podrien utilitzar els actius espacials en benefici de les parts interessades en el sector de les xarxes energètiques. Aprofitant les dades satel·litàries de l’observació de la Terra, el projecte ha desenvolupat serveis que poden supervisar d’una manera eficient les línies de transmissió i mitigar els problemes derivats de la gestió, el manteniment i l’operació de la infraestructura de la xarxa energètica.

Gràcies a la cooperació de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat i diversos gestors europeus de xarxes de transport (TSO, per les seves sigles en anglès), GMV ha pogut cobrir les necessitats del sector i desenvolupar tres serveis.

El servei de Gestió de Vegetació ajuda els TSO a prevenir la invasió de vegetació en el dret de pas, és a dir, el corredor terrestre immediatament inferior i adjacent a les línies de transmissió. Durant el projecte, l’equip de GMV va desenvolupar un model capdavanter d’aprenentatge profund que prediu l’alçària de la vegetació a partir d’imatges òptiques monoculars satel·litàries. El model és el nucli d’una canonada que proporciona tres productes: la «Recomanació de poda de vegetació per al dret de pas» mostra la distància entre la part superior de la vegetació i els conductors i la classifica en diferents categories; la «Recomanació de poda de vegetació per a zones frontereres» identifica la vegetació que ultrapassa un llindar d’altura establert pels TSO (vegeu la figura), i l’«Alçària mitjana de la vegetació per a zones frontereres» proporciona l’alçària mitjana de la vegetació a nivell de tram.

El producte principal del servei de Detecció de Canvis és el «Mapa de detecció de canvis», que identifica i classifica els canvis antinaturals produïts entre T0 i T1 dins del dret de pas.

El servei de Gestió de Sinistres proporciona una anàlisi urgent per identificar i avaluar danys en una ubicació concreta en resposta a la sol·licitud d’un usuari desencadenada per un sinistre.

Es van dur a terme cinc activitats pilot en diverses ubicacions d’Europa per presentar els productes, amb resultats prometedors i reaccions positives per part dels TSO participants.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://gmv.com/node/8052