GMV defineix el procés d’enviament tardà de maniobres d’evasió a través del sistema Galileo

espacio_cream.png

Com a part del consorci liderat per Astroscale UK, GMV ha resultat adjudicatària d’una nova activitat dins del programa CREAM (Collision Risk and Automated Mitigation) de l’ESA, com a extensió de l’activitat CREAM#2, per desenvolupar un procés d’enviament alternatiu de les maniobres d’evasió (Collision Avoidance Manoeuvre o CAM) mitjançant el canal de retorn (Return Link Service o RLS) de Galileo.

La creixent aglomeració de trànsit espacial en les òrbites terrestres baixes també ha incrementat el nombre de maniobres necessàries per evitar col·lisions. Aquestes maniobres impliquen un augment de cost quant a combustible i operació del satèl·lit, la qual cosa en redueix la vida operativa i afecta la seva missió nominal. A causa d’això, els operadors de satèl·lits esperen tot el temps possible per comandar la maniobra d’evasió, a fi i efecte d’aprofitar aquell temps a reavaluar el risc i evitar maniobres innecessàries. Comandar aquestes maniobres requereix una comunicació amb el satèl·lit que només està disponible unes quantes vegades al dia en LEO durant les passades sobre les estacions de terra. Això implica una limitació significativa per a l’operador del satèl·lit que només pot esperar fins a unes quantes hores abans del risc de col·lisió a fi d’utilitzar les últimes passades disponibles. Els nous desenvolupaments proposats tenen per objectiu mitigar aquesta limitació i proporcionar alternatives d’enviament de les esmentades maniobres que permetin executar-les molt més a prop del risc, permetre així una reducció neta del nombre de maniobres de col·lisió requerides i, per tant, disminuir el consum de combustible i augmentar així la vida operativa dels satèl·lits.

L’alternativa proposada fa servir el senyal a l’espai (Signal in Space o SiS) del sistema Galileo i la infraestructura del seu canal de retorn com a sistema de comunicació contínua per transmetre les maniobres evasió als satèl·lits amb receptors de navegació GNSS compatibles amb Galileo a bord. Aquesta solució representa un ús innovador de Galileo (que podria combinar-se amb serveis SST com l’EU SST de la Comissió Europea), la qual cosa en un futur podria traduir-se en un servei únic alternatiu per comandar maniobres d’evasió disponible arreu del món.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://gmv.com/comunicacio/noticies/gmv-defineix-el-proces-denviament-tarda-de-maniobres-devasio-traves-del