Obronność i bezpieczeństwo

Innowacyjne rozwiązania dla sektora obronności i bezpieczeństwa

CRANE
Przegląd ogólny

Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie obrony i bezpieczeństwa

W GMV dostarczamy innowacyjne, elastyczne, rozszerzalne i łatwe w utrzymaniu rozwiązania, zdolne do zaspokojenia najbardziej wymagających potrzeb i opracowane zgodnie z surowymi standardami jakości.

Gwarancją wysokiej jakości wdrażanych projektów jest wyjątkowy zespół specjalistów i standardy jakości na najwyższym poziomie, zgodne z certyfikatami ISO 9001:2000, EN 9100, PECAL/AQAP 2110, PECAL/AQAP 2210, ECAL/AQAP 2310 oraz akredytacją CMMI na poziomie 5.

Podsektory

Obszary działalności w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa

Sistema Talos

GMV opracowuje i integruje systemy dowodzenia i kontroli (C4I), które oferują informacje w czasie rzeczywistym z różnych jednostek (lądowych, powietrznych, morskich lub kosmicznych) i różnych czujników, zapewniając dowództwu odpowiednie rozpoznanie sytuacji.

GMV to  referencyjny dostawca systemów dowodzenia i kontroli artylerii i piechoty dla Ministerstwa Obrony, a od 2016 r. firma ta jest odpowiedzialna za utrzymanie i rozwój systemu EUCCIS C2 Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS).

Produkty

Zestawe instrumentów do nadzoru granic

Koordynacja i realizacja zintegrowanego wsparcia ogniowego

System kontroli jednostek pływających

Centrum Informacyjno-Operacyjne/Centrum Personelu i Logistyki

Defensa pantalla

GMV opracowała innowacyjny zestaw systemów ISR zintegrowanych z rodziną produktów SAPIIEM.

SAPIIEM to program opracowany przez GMV dla hiszpańskiego Ministerstwa Obrony, składający się ze stacji ATENEA, SEISMO, COLLECTOR, IRIS i bazy danych (CSD).

GMV opracowała również system dowodzenia i kontroli C2NEC.

GMV opracowuje dla NATO NCIA system przechowywania i rozpowszechniania produktów w dziedzinie wywiadu, nadzoru i rozpoznania zwany CSD (Coalition Shared Data Services) Enduring Solution.

 

Produkty

Pakiet produktów JISR kompatybilnych z inicjatywami z zakresu interoperacyjności NATO (STANAG) i doktryną NATO

F100

Korzystając z wiedzy specjalistycznej i istotnej roli GMV w dziedzinie nawigacji satelitarnej oraz z jej kluczowej pozycji w głównych europejskich inicjatywach i programach nawigacyjnych, GMV opracowała własną technologię, która ma bezpośrednie zastosowanie w obszarze obronności. Wśród tych technologii wyróżnia się opracowanie bezpiecznego odbiornika Galileo PRS (Public Regulated Service) z zabezpieczeniem przed atakami typu jamming i spoofing.

GMV jest odpowiedzialne za systemy nawigacji dla zdalnie sterowanego statku powietrznego ATLANTE, nowej fregaty F-110 (system tras) oraz pojazdu VCR 8x8 (system isnav).

Produkty

Serwer do nawigacji i synchronizacji dla pojazdów

System nawigacji i serwer synchronizacji czasu dla fregat hiszpańskich F-110

soldado

SISCAP (System Zarządzania Żołnierzem Spieszonym) opracowuje technologie, które zapewniają żołnierzowi odpowiednie środki do prowadzenia skutecznej operacji bojowej.

GMV jest odpowiedzialne za integrację podsystemu CIS i rozwój głównego komputera żołnierza oraz za możliwości dowodzenia i kontroli, łączność z urządzeniami przenoszonymi przez żołnierza oraz zarządzanie energią.

GMV uczestniczy w głównych europejskich projektach dotyczących żołnierzy spieszonych, takich jak inicjatywy CEDSS i STASS Europejskiej Agencji Obrony oraz finansowany przez WE program GOSSRA.

Produkty

Ciberseguridad

GMV posiada rozwiązania pozwalające na wykorzystanie potencjału infrastruktur technologii informatycznych i komunikacyjnych na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym.

GMV to firma odpowiedzialna za rozwój platformy CDTEXP do szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony przed atakami cybernetycznymi, koordynacji i wsparcia dla Europejskiej Agencji Obrony.

GMV jest również głównym wykonawcą projektu CIS EUCI (ang. Communication and Information Systems Processing EU-Classified Information) dla Europejskiej Agencji Obrony, który ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie dwóch nowych sieci łączności zdolnych do przetwarzania informacji niejawnych.

 

simulation

GMV oferuje pełną gamę symulatorów i emulatorów wysokiej wierności dla systemów EO/IR serii L3HARRIS WESCAM MX™. Są to urządzenia oferujące ogromne możliwości szkoleniowe/integracyjne w rodzinie kamer elektrooptycznych i termowizyjnych WESCAM MX, światowego lidera w zakresie systemów obrazowania, zapewniając np. szkolenie wymagane od operatora kamery za ułamek kosztów szkolenia w locie. Systemy emulatorów zapewniają interfejsy sprzętowe i programowe zgodne z ICD, umożliwiające prowadzenie działań rozwojowych, integracyjnych i konserwacyjnych bez instalacji rzeczywistej wieżyczki w laboratorium integracyjnym lub na platformie pojazdu.

vigilancia fronteras

GMV opracowała innowacyjną technologię w dziedzinie integracji systemów ochrony granic, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Szczególnie ważny jest fakt, że w ramach europejskiego systemu ochrony granic Komisji Europejskiej i powierzonego agencji FRONTEX wybrano GMV na potrzeby rozwoju, ewolucji i utrzymania sieci EUROSUR.

GMV wyposażyła również hiszpańską Straż Obywatelską w ośrodki sterowania programu SIVE (System Nadzoru Zewnętrznego) oraz systemy eksploatacji obrazów satelitarnych.

Productos

Platforma wieloaplikacyjna do zarządzania portowego i wykorzystania floty morskiej

Zestaw do monitorowania statków

vigilancia maritima

Rozwiązania GMV obejmują:

Ośrodki sterowania nadzoru morskiego (suite Socrates®)

Systemy AIS i VTS (suite Shiplocus®)

Systemy detekcji statków wykorzystujące eksploatację obrazów satelitarnych.

Sieci morskie DGPS

GMV dostarcza różne systemy dla portów krajowych, EMSA, SASEMAR oraz dla Centrum Nadzoru i Operacji Morskiej hiszpańskiej Marynarki Wojennej.

GMV jest również silnie obecna w głównych europejskich programach współpracy: CLOSEYE (FP 7), EUCISE 2020 (H2020), MARISA (H2020), ANDROMEDA (H2020) i OCEAN2020 (PADR).

Produkty

Platforma wieloaplikacyjna do zarządzania portowego i wykorzystania floty morskiej

Zestaw do monitorowania statków

seg fisica

GMV jest integratorem systemów kontroli dostępu, czasu i frekwencji, ochrony obwodowej i bezpieczeństwa.

GMV oferuje SCA, zintegrowany system ochrony, kontroli dostępu i frekwencji oraz bezpieczeństwa, zaprojektowany w celu kontroli i nadzoru dostępu do różnych obszarów w wielu ośrodkach, aby umożliwić monitorowanie dnia roboczego i zarządzanie zintegrowanym bezpieczeństwem.

Systemy opracowane przez GMV działają w tak ważnych obiektach jak hiszpańskie Ministerstwo Obrony Narodowej, Trybunał Konstytucyjny, okręty hiszpańskiej marynarki wojennej czy cała sieć budynków i biur grupy ubezpieczeń MAPFRE.

Produkty

B+R

Nasze zaangażowanie w B+R

W GMV jesteśmy świadomi, że jedynym sposobem reagowania na wyzwania wynikające ze zmieniających się globalnych zagrożeń jest zdecydowane zaangażowanie się w badania i rozwój.

Nasze zaangażowanie w badania i rozwój sprawiło, że GMV stała się europejskim punktem odniesienia w międzynarodowych programach współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.


Source URL: http://gmv.com/sektory/obronnosc-i-bezpieczenstwo