Firma GMV przewodzi procesowi definiowania nowej usługi EGNSS dla dronów

drone

Operacje prowadzone przy użyciu dronów czy bezzałogowych statków powietrznych UAS (Unmanned Aircraft Systems) znajdują się obecnie na etapie dynamicznego rozwoju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi wdrażanie poszczególnych rodzajów operacji dotyczących bezzałogowych statków powietrznych oraz usług U-space odbywa się stopniowo, w zależności od związanego z tymi operacjami ryzyka.

Konsorcjum, na którego czele stoi firma GMV i w którego skład wchodzą firmy ESSP, VVA oraz Unifly, realizuje projekt o nazwie EUGENE (European GNSS Service for UAS) dla Komisji Europejskiej. Celem tego projektu, rozpoczętego końcem stycznia bieżącego roku, jest zdefiniowanie europejskiej usługi z zakresu GNSS ukierunkowanej na bezzałogowe statki powietrzne przeprowadzające operacje o średnim poziomie ryzyka (ryzyko związane z daną operacją można sklasyfikować jako niskie, średnie lub wysokie, po metodologicznym przeanalizowaniu ryzyka dla ludzi na ziemi oraz dla załogowych statków powietrznych zlokalizowanych w pobliżu przeprowadzanej operacji).

Wdrożenie projektu EUGENE przyczyni się do realizacji celów Komisji Europejskiej polegających na stworzeniu usługi, która w przyszłości stanowić będzie kluczowy element umożliwiający korzystanie z systemu nawigacji na pokładach dronów. Ponadto usługa EGNSS dla bezzałogowych statków powietrznych przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania licznych usług U-space przewidzianych dla operacji średniego ryzyka. Dzieje się tak dlatego, że wiele z nich – na przykład usługi trackingu, dostarczania informacji o ruchu drogowym czy rozwiązywania konfliktów – opierać się będzie na pozycjonowaniu bezzałogowych statków powietrznych.

W trakcie realizacji projektu zostaną określone wymagania, schemat udostępniania oraz plan wdrażania usługi EGNSS dla bezzałogowych statków powietrznych. Wszystko to będzie uwzględniać integrację z obecnymi usługami świadczonymi w ramach programów Galileo i EGNOS, a także oczekiwaną przyszłą ewolucję tychże usług. Ponadto, aby przeanalizować potencjalne korzyści z ekonomicznego punktu widzenia, do wyników projektu EUGENE zostanie również włączona analiza kosztów i zysków związanych z wdrożeniem nowej usługi EGNSS.

Realizacja projektu EUGENE, a także pozycja lidera w zakresie GNSS oraz zdobyte w ostatnich latach doświadczenie w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych potwierdzają, że GMV wciąż odgrywa kluczową rolę w procesie opracowywania i wdrażania europejskich programów GNSS ukierunkowanych na świat dronów. Projekt EUGENE można uznać za kontynuację poprzedniego projektu Komisji z tego obszaru – SUGUS, który zakończył się w 2021 r. Był on również kierowany przez firmę GMV, a oprócz niej udział wzięły w nim firmy ESSP, Everis, VVA i Unifly.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: http://gmv.com/komunikacja/aktualnosci/firma-gmv-przewodzi-procesowi-definiowania-nowej-uslugi-egnss-dla-dronow