Na V Forum Datagri spotykają się przedstawiciele wszystkich węzłów sieci rolno-spożywczej, aby przeanalizować transformację cyfrową wspomnianego sektora

El V Foro Datagri une a todos los nodos de la red agroalimentaria para analizar la transformación digital del sector

Na V Forum Datagri, które odbyło się w mieście El Ejido (prowincja Almería), przeanalizowano w różnych formatach główne trendy z zakresu transformacji cyfrowej w sektorze rolnictwa, a także poszczególne historie udanych przedsięwzięć, które przyspieszają ten proces w obrębie całego łańcucha wartości. Zważywszy na lokalizację, w której miała miejsce ta piąta edycja wspomnianego wydarzenia, podczas jego inauguracji hiszpański Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Luis Planas stwierdził, że znajduje się w europejskim centrum rolnictwa intensywnego, którego produkcja w ostatnim sezonie wyniosła 3,8 mln ton produktów o wartości 4 mld euro, zaś obroty opiewają na kwotę 5,5 mld euro, jeśli uwzględni się całość ekosystemu rolniczego Almerii.

Na tapet wzięte zostały zagadnienia związane z zabiegami przedżniwnymi, fertygacją i zagospodarowaniem, żniwami w ujęciu cyfrowym, zabiegami pożniwnymi i przemysłem oraz marketingiem, cyfryzacją i konsumentami. W tym względzie Miguel Hormigo Ruiz, dyrektor ds. sektora przemysłowego w GMV, opowiedział się za potrzebą poprawy produktywności oraz zwrócił uwagę na problem zarządzania talentami w celu ożywienia branży.

W swoim wystąpieniu omówił on krótko doświadczenia GMV w sektorze rolno-spożywczym oraz podkreślił znaczenie kwestii cyberbezpieczeństwa w procesie cyfryzacji tej strategicznej gałęzi hiszpańskiej gospodarki. Ponadto podał inicjatywę AgrarIA jako przykład projektu, w który zaangażowane są 24 podmioty, w tym duże przedsiębiorstwa, MŚP oraz ośrodki badawcze, a ich wspólnym interesem jest zwiększenie produktywności hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego poprzez włączenie sztucznej inteligencji do rolniczego łańcucha wartości.

Forum Datagri organizowane jest przez Hispatec, Wyższą Szkołę Techniczną Rolnictwa i Leśnictwa (ESTIAM) w Kordobie, organizację Cooperativas Agroalimentarias de España oraz organizację rolniczą COAG. Owocem tej współpracy jest utworzenie ściśle powiązanej z sektorem pluralistycznej grupy koordynacyjnej. Pokazuje to, jak dokładnie omawiane będą poszczególne problemy i newralgiczne kwestie dotyczące branży rolno-spożywczej.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: http://gmv.com/komunikacja/aktualnosci/na-v-forum-datagri-spotykaja-sie-przedstawiciele-wszystkich-wezlow-sieci