Aktywny udział GMV w SpaceOps

SpaceOps

Centrum Kosmiczne im. Muhammada ibn Raszida w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich było gospodarzem 17. edycji International Conference on Space Operations (SpaceOps), która odbyła się w dniach od 6 do 10 marca 2023 r. Spotkanie to służyło wymianie wiedzy na temat rozmaitych metod, trendów i narzędzi, wychodząc naprzeciw potrzebom intensywniejszego oraz lepszego wykorzystywania istniejących możliwości, jak również zwiększenia opłacalności operacji z zakresu misji kosmicznych.

SpaceOps, jako forum techniczne poświęcone operacjom dotyczącym misji kosmicznych i systemom naziemnym, zgromadziło licznych naukowców, pracowników akademickich, operatorów oraz przedstawicieli agencji i instytutów badawczych z całego świata w celu zbadania przez nich wszystkich aspektów operacji z zakresu misji kosmicznych, w tym obszarów takich jak robotyka, aspekty ludzkie, a także te związane z orbitą ziemską oraz z odległymi rejonami kosmosu.

Firma GMV wzięła udział w poszczególnych panelach konferencji za pośrednictwem licznie reprezentujących ją przedstawicieli. Przyjęto do wygłoszenia na kongresie około 11 referatów i każdy z nich wzbudził żywe zainteresowanie uczestników, co stanowi wyraz wysokiej jakości zawartych w nich treści.

Firma GMV była również licznie reprezentowana w przestrzeni wystawowej, oferując poszczególnym klientom i odwiedzającym najnowsze innowacyjne rozwiązania w postaci produktów jej autorstwa, w tym systemy kontroli satelitów, planowania, kontroli orbity, zarządzania ładunkiem, cyberbezpieczeństwa i wsparcia operacyjnego.

W ramach forum przyznano nagrodę International SpaceOps Award for Outstanding Achievement zespołowi odpowiedzialnemu za realizację misji OPS-SAT – pierwszej na świecie misji poświęconej kwestii doskonalenia operacji z zakresu misji i testowania nowych technologii kontroli satelitów, w której firma GMV odgrywa istotną rolę z uwagi na opracowanie pokładowego oprogramowania na użytek tego przedsięwzięcia. Nagroda ta stanowi wyraz uznania dla wyjątkowego wkładu wniesionego w ramach tej misji oraz dla wysiłków czynionych na rzecz przezwyciężenia trudnych warunków.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://gmv.com/komunikacja/aktualnosci/aktywny-udzial-gmv-w-spaceops