Zastosowania sztucznej inteligencji wpływające na obszary działalności gospodarczej i społecznej

Aplicaciones de IA que tienen impacto en áreas de actividad económica y social

W pierwszym dniu wydarzenia „Zastosowania sztucznej inteligencji” na Uniwersytecie Karola III w Madrycie wzięli udział studenci i profesorowie studiów magisterskich IAA, a także goście z UC3M oraz innych instytucji i organizacji. W ciągu dnia zaprezentowano różne punkty widzenia, a wiodący przedstawiciele krajowych firm technologicznych przedstawili szerokie perspektywy na obecną sytuację w dziedzinie sztucznej inteligencji. José Carlos Baquero, dyrektor Pionu Sztucznej Inteligencji i Big Data w GMV, wziął udział w sesji „Zastosowania sztucznej inteligencji”, w której uczestniczyli również eksperci z firm Decide Soluciones, Industria de Turbo Propulsores, MÁSMÓVIL i Vodafone.

Pierwszy moduł obejmował wybór aktualnych zastosowań sztucznej inteligencji m.in. w następujących obszarach: przemysł, lotnictwo, telekomunikacja, opieka zdrowotna, edukacja, zarządzanie, turystyka, cyfrowe bliźniaki, inteligentne miasta. Drugi koncentrował się na oddziaływaniu sztucznej inteligencji z perspektywy biznesowej.

Przedstawiono aktualne zastosowania, takie jak chatboty, inteligentni asystenci, systemy predykcyjne, rekomendacyjne i automatyzacji. Podkreślono silną obecność najnowszych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, a wszyscy prelegenci zgodzili się co do wykładniczego wzrostu liczby możliwości oraz nowych zastosowań, które pojawiły się w ciągu ostatniego roku. Ponadto omówiono kwestie uwidocznione niedawno, takie jak wpływ na zatrudnienie, binaryzacja w opracowywaniu dużych modeli podstawowych będących w zasięgu niewielu firm czy też trudności w dostępie do niektórych prywatnych danych.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://gmv.com/komunikacja/aktualnosci/zastosowania-sztucznej-inteligencji-wplywajace-na-obszary-dzialalnosci