Firma GMV prezentuje postępy w zakresie stosowania obliczeń kwantowych w optymalizacji pozyskiwania obrazów z satelitów obserwacyjnych Ziemi

GMV expone los avances en aplicar computación cuántica a la optimización de la adquisición de imágenes en satélites de observación de la Tierra

Dnia 23 listopada, w trakcie XXIV Międzynarodowej Konferencji IDEAL (Intelligent Data Engineering and Automated Learning), która miała miejsc na Uniwersytecie w Évorze, firma GMV zaprezentowała niedawne postępy w zakresie stosowania obliczeń kwantowych do celów optymalizacji pozyskiwania obrazów z satelitów obserwacyjnych Ziemi.

Antón Makarov, data scientist w GMV, zaprezentował na konferencji artykuł zatytułowany „Optimization of Image Acquisition for Earth Observation Satellites via Quantum Computing”, wyszczególniając wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu CUCO. Projekt ten, w zakresie obliczeń kwantowych pionierski na poziomie krajowym i branżowym, ma na celu rozwinięcie algorytmów kwantowych oraz zastosowanie zdobytej wiedzy do weryfikacji różnych koncepcji w strategicznych sektorach takich jak energetyka, finanse, sektor kosmiczny, obronny czy logistyczny.

W sektorze kosmicznym wyzwanie polegające na wyborze optymalnego podzbioru obrazów, które pozyskać ma satelita, okazuje się niezwykle skomplikowane ze względu na eksplozję kombinatoryczną problemu. Podczas prezentacji Makarov pokazał, w jaki sposób obliczenia kwantowe mogą oferować wydajniejsze rozwiązania tego problemu; okazuje się to być nie tylko znaczącą przewagą konkurencyjną, ale także sposobem na podejście do bardziej skomplikowanych wyzwań, takich jak te związane z konstelacjami wielu satelitów.

Projekt CUCO, wspierany przez hiszpańskie Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych (z hiszp. CDTI) oraz Ministerstwo Nauki i Innowacji w ramach Planu Odbudowy, Transformacji i Zwiększania Odporności, to pierwszy duży program związany z obliczeniami kwantowymi na poziomie krajowym oraz branżowym. Stosowanie podejścia interdyscyplinarnego umożliwia rozwinięcie algorytmów kwantowych, a także użycie ich w praktycznych scenariuszach, co będzie znaczącym kamieniem milowym w konwergencji technologii kwantowej z zastosowaniami w prawdziwym świecie.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://gmv.com/komunikacja/aktualnosci/firma-gmv-prezentuje-postepy-w-zakresie-stosowania-obliczen-kwantowych-w