GMV daje wyraz swojemu zaangażowaniu w rozwój informatyki kwantowej na forum ITCL

GMV presenta en el foro del ITCL su apuesta por la computación cuántica

Grupa ekspertów, złożona z badaczy wywodzących się ze środowisk akademickich i biznesowych, przedstawiła swoje prace z branży obliczeń kwantowych na hiszpańskim Forum Krajowym „Obliczenia kwantowe on the road”, które odbyło się na terenie Kampusu Vegazana Uniwersytetu w León. Badacze ci pokazali, że te rewolucyjne projekty znajdują się coraz bliżej urzeczywistnienia. Wspomniane wydarzenie – zorganizowane przez Centrum Technologiczne ITCL oraz Instytut Konkurencyjności Biznesu Rządu Kastylii i León – zgromadziło ponad 70 uczestników zainteresowanych poznaniem poczynionych postępów, a także wyzwań związanych z tą nową, przełomową technologią.

Na głównej mównicy w Sali Dyplomowej Wydziału Filozofii i Literatury w stolicy prowincji León Alexander Benítez, data scientist w GMV, podkreślał zaangażowanie naszej firmy w rozwój branży obliczeń kwantowych, kładąc szczególny nacisk na obszary optymalizacji i kwantowego uczenia maszynowego (Quantum Machine Learning). Benítez podzielił się fascynującymi detalami dotyczącymi projektu CUCO, uznanego za „pierwszy w Hiszpanii duży krajowy projekt z zakresu obliczeń kwantowych”. W tym ambitnym przedsięwzięciu biorą udział wybitne firmy takiego pokroju jak BBVA, DAS Photonics, Multiverse Computing, Qilimanjaro Quantum Tech i Repsol, a także renomowani partnerzy, jak m.in. CSIC – największa hiszpańska publiczna instytucja naukowa zajmująca się badaniami naukowymi i technicznymi.

Projekt CUCO, dotowany przez CDTI i wspierany przez hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Innowacji w ramach Planu Odbudowy, Transformacji i Zwiększania Odporności, stanowi historyczny kamień milowy w konwergencji badań naukowych oraz sektora biznesowego w Hiszpanii. Jego głównym celem jest zgłębienie wiedzy technologicznej i naukowej na temat algorytmów obliczeń kwantowych, a także przyspieszenie procesu wdrożenia tych technologii dla celów ich zastosowania w średnioterminowej perspektywie.

Podczas prezentacji Benítez zidentyfikował istotne przypadki użycia w hiszpańskiej gospodarce, w których zostaną przeprowadzone weryfikacje koncepcji zmierzające do oszacowania potencjału obliczeń kwantowych w kontekście potrzeb biznesowych. Te przypadki użycia obejmują szereg rozmaitych aspektów: poczynając od obserwacji Ziemi, poprzez walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę środowiska, aż po śledzenie informacji w łańcuchu dostaw, optymalizację oraz symulację złożonych obliczeń finansowych, inteligencję sygnałową SIGINT i wiele innych. Ponadto Benítez przedstawił postępy poczynione przez firmę GMV w jej przypadkach użycia, a także kluczowe wyzwania związane z kwestią włączenia obliczeń kwantowych do sztucznej inteligencji.

Forum „Obliczenia kwantowe on the road” stanowi wyjątkową platformę do odkrywania innowacji wprowadzanych w tej ekscytującej dziedzinie technologii. Posłużyło ono również za narzędzie zachęcające do współpracy między firmami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami. Poprzez swój znaczący udział we wspomnianym wydarzeniu firma GMV dała wyraz swojemu zaangażowaniu w najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie obliczeń kwantowych, wysuwając się na pozycję hiszpańskiego lidera w zakresie transformacji cyfrowej i naukowej. Dzięki projektom takim jak CUCO wizja rzeczywistości kwantowej w Hiszpanii przybliża się wielkimi krokami, obiecując zrewolucjonizowanie w przyszłej dekadzie kluczowych sektorów, takich jak opieka zdrowotna, przemysł czy finanse.

GMV presenta en el foro del ITCL su apuesta por la computación cuántica
Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://gmv.com/komunikacja/aktualnosci/gmv-daje-wyraz-swojemu-zaangazowaniu-w-rozwoj-informatyki-kwantowej-na