GMV udoskonala usługi nawigacyjne na ponad 4000 lotniskach

RAIM

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, EUROCONTROL, przyznała międzynarodowemu koncernowi technologicznemu GMV kontrakt na modernizację AUGUR – usługi, którą organizacja ta świadczy bezpłatnie pilotom, użytkownikom przestrzeni powietrznej i instytucjom zapewniającym usługi z zakresu żeglugi powietrznej.

AUGUR to usługa internetowa, która pozwala przewidzieć dostępność rozwiązania nawigacyjnego GPS+RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) dla szerokiej gamy operacji lotniczych. Algorytm przetwarzania RAIM, ustandaryzowany i wbudowany w większość lotniczych odbiorników GPS, umożliwia weryfikację integralności sygnałów satelitarnych GPS poprzez wykorzystanie redundancji pomiarów oferowanych przez bieżącą konstelację. Chociaż do obliczenia pozycji i czasu samolotu potrzebne są jedynie cztery satelity w polu widzenia, obecna konstelacja GPS składa się z 31 aktywnych satelitów, dzięki czemu odbiorniki mogą przez większość czasu odbierać sygnały z więcej niż czterech satelitów. Technika RAIM wykorzystuje te dodatkowe środki do celów weryfikacji integralności satelity, zapewniając w ten sposób prawidłowość uzyskanej pozycji oraz fakt, iż mieści się ona w granicach tolerancji ustalonych dla każdej operacji.

W ramach tego nowego projektu firma GMV pokieruje wszystkimi etapami związanymi z rozwojem nowych usług AUGUR, w tym określeniem wymogów, projektowaniem, implementacją weryfikacją, walidacją i wdrażaniem oprogramowania. Ponadto podczas całego procesu projektowania, rozwoju oraz walidacji nowej wersji, która będzie dostępna w maju 2025 r., firma GMV będzie nieprzerwanie kontynuować świadczenie dotychczasowych usług.

Oprócz udoskonalenia jakości usługi, rzeczona modernizacja AUGUR zapewni lepsze możliwości graficzne oraz umożliwi większą integrację z zewnętrznymi narzędziami i usługami. Korzyści dla użytkownika końcowego będą natychmiastowe, gdyż poprawa możliwości graficznych jest ściśle związana z uproszczeniem procesu podejmowania decyzji i badania zdarzeń, co skraca czas reakcji w obrębie zadań operacyjnych. 

Sector
Not show on Home
Actiu

Source URL: https://gmv.com/komunikacja/aktualnosci/gmv-udoskonala-uslugi-nawigacyjne-na-ponad-4000-lotniskach