Espai

L’Espai per a tothom

Space for everyone
https://youtu.be/QkuSQGIMGIA
Visió general

L’Espai per a tothom

A GMV proporcionem a agències espacials, operadors de satèl·lits i clients del sector espacial d’arreu del món les millors solucions d’alta tecnologia per satisfer les seves necessitats i obtenir resultats excel·lents.

Ens hem consolidat com un soci proactiu i fiable, que ofereix tant aplicacions com solucions i serveis complexos de maquinari i programari crític per superar els reptes a què s’enfronta el sector espacial.

Dissenyem per a una àmplia varietat de missions espacials sistemes de terra i de vol que aporten informació de posicionament, navegació, comunicació, seguretat, ciència, exploració i climatologia.

+ 1.800 empleats

treballen en el sector espacial, la qual cosa representa el 2,4 % de tot el personal de la indústria espacial europea

Sisè grup industrial

del sector espacial europeu, després d’Airbus, ThalesAlenia, Ariane, Leonardo i OHB

Més de 900 satèl·lits

i vehicles espacials incorporen tecnologia de GMV

1r proveïdor mundial

de centres de control de satèl·lits

Subsectors

Àrees d’activitat per segment d’activitat espacial

Informació general sobre GMV en el programa Galileo

GMV és un actor clau en el desenvolupament del segment terreny i les operacions del programa Galileo, així com en el desenvolupament de receptors i aplicacions del Servei Públic Regulat (PRS, per les seves sigles en anglès). Les activitats que duu a terme inclouen:

 • El desenvolupament, evolució i manteniment del segment terreny de control de Galileo (GCS), sent GMV el contractista principal per a l’ESA. El GCS inclou tots els elements de la infraestructura del segment terreny que s’utilitzen per monitorar i controlar la constel·lació Galileo, incloent l’operació de nous satèl·lits durant les fases de llançament i transferència orbital (LEOP).

 • El desenvolupament, l’evolució i el manteniment d’elements clau del segment terreny de missió de Galileo (GMS), com el sistema de determinació precisa d’òrbita i sincronització de temps (Orbit Synchronisation Processing Facility, OSPF), i l’entorn d’eines d’enginyeria (ETE) utilitzades per a anàlisi de prestacions. GMV participa també en el desenvolupament dels sistemes GSMC i POCP de monitoratge de la seguretat i serveis PRS, inclosos en el marc contractual del segment terreny de missió de Galileo.

 • GMV és el contractista principal per al desenvolupament de la infraestructura de diversos centres de servei Galileo, entre els quals s’inclouen el Centre Europeu de Serveis GNSS (GSC), el Centre de Referència de Galileo (GRC), el centre d’operacions del canal de retorn del servei de recerca i rescat (SAR-RLSP), el generador de dades d’alta precisió (HADG) i el sistema de geodèsia i sincronització precisa de temps (TGVF).

 • Actualment, GMV és un dels contractistes principals seleccionats per l’ESA per al disseny de la segona generació de segment terreny de Galileo. Així mateix, GMV ha estat seleccionada per al desenvolupament de diversos elements clau, com el simulador i els receptors de prova dels nous senyals transmesos pels satèl·lits de segona generació.

 • GMV també participa activament en les operacions del programa Galileo, formant part del equips d’operacions del centre de control Galileo a Oberpfaffenhofen (Alemanya).

 • L’empresa desenvolupa aplicacions del Servei Públic Regulat (PRS) de Galileo, i disposa de desenvolupaments propis de receptors per a aquest servei. Addicionalment, GMV desenvolupa els sistemes utilitzats per l’autoritat espanyola competent en PRS (CPA) per a la gestió del servei en territori nacional.

Segment terreny de control de Galileo

Des de 2018, GMV és el contractista principal seleccionat per l’ESA per al desenvolupament, evolució i manteniment del segment de control a terra de Galileo (GCS), incloent:

 • El desenvolupament de tots els elements utilitzats per al monitoratge i el control de tota la constel·lació Galileo.
 • La implantació d’evolucions tecnològiques en la infraestructura.
 • Els elements necessaris per dur a terme les operacions de nous satèl·lits durant les fases de llançament i transferència orbital (LEOP).
 • Les tasques de ciberseguretat i acreditació de seguretat de tot el sistema de control a terra.

El valor del contracte arriba als 250 M€, i l’organització industrial liderada per GMV inclou una dotzena d’empreses i un equip de més de 150 persones amb dedicació completa al projecte.

Segment terreny de missió de Galileo

GMV desenvolupa alguns elements clau del segment terreny de missió de Galileo (GMS), com el sistema de determinació precisa d’òrbita i sincronització de temps (Orbit Synchronisation Processing Facility, OSPF), i l’entorn d’eines d’enginyeria (ETE) utilitzades per a anàlisi de prestacions, i que inclou prototips de la majoria d’elements de GMS.

GMV participa també en el desenvolupament dels sistemes GSMC-S (Galileo Security Monitoring Centre) i POCP-S (Point of Contact Platform) de monitoratge de la seguretat i els serveis PRS, ambdós inclosos en el marc contractual del segment terreny de missió de Galileo.

Altres elements desenvolupats per GMV en fases prèvies del programa inclouen el sistema de processament d’integritat (Integrity Processing Facility, IPF), el sistema de monitoratge de la xarxa (Monitoring Network Equipment, MNE) i el sistema de gestió de productes i serveis (Service Products Facility, SPF).

Centres de serveis Galileo

GMV és l’empresa europea líder en el desenvolupament de centres de servei Galileo, i és el contractista principal dels següents contractes per a clients com ara ESA o EUSPA:

 • Desenvolupament, operació i manteniment per a l’ESA del sistema de geodèsia i sincronització precisa de temps (TGVF) de Galileo situat a Holanda.
 • Desenvolupament, operació i manteniment per a l’EUSPA del Centre de Referència de Galileo (GRC) situat a Holanda.
 • Desenvolupament i manteniment per a l’EUSPA de la infraestructura del Centre de Serveis GNSS europeu (GSC), situat a Espanya.
 • Desenvolupament i manteniment per a l’EUSPA de la infraestructura terrestre necessària per al funcionament del canal de retorn del servei de cerca i rescat (RLSP-SAR), situat a França.
 • Desenvolupament i manteniment per a l’EUSPA del generador de dades (HADG) per a la provisió del servei d’alta precisió (HAS) de Galileo.

Galileo PRS

El servei públic regulat (PRS) de Galileo és un servei de posicionament caracteritzat per la seva resiliència més gran i continuïtat de servei en condicions adverses d’operació. L’accés al servei està restringit a usuaris governamentals degudament autoritzats.

GMV desenvolupa diverses aplicacions del Servei Públic Regulat (PRS) de Galileo, disposant de desenvolupaments propis de receptors per a aquest servei. Addicionalment, GMV desenvolupa els sistemes utilitzats per l’autoritat espanyola competent en PRS (CPA), l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), per a la gestió d’aquest tipus de serveis en territori nacional, inclosos els denominats POC-IS i canal secundari.

GMV participa molt activament en projectes pilot del servei PRS, tant nacionals com europeus, conjuntament amb unitats militars d’emergència, serveis geogràfics, observatoris navals i centres d’experimentació. Així mateix, GMV ha realitzat campanyes de prova del servei PRS en diverses expedicions científiques a l’Antàrtida.

GMV forma part d’un equip industrial encarregat de l’evolució i el manteniment del centre de monitoratge de la seguretat de Galileo (Galileo Security Monitoring Centre - GSMC) i la plataforma de contacte (Point of Contact Platform - POCP), els desenvolupaments del qual estan inclosos en el marc contractual del segment terreny de missió (GMS) de Galileo. Com a part del desenvolupament del segment terreny de control (GCS) de Galileo, GMV també és responsable del desenvolupament dels sistemes de gestió de claus dels satèl·lits (Key Management Facility – KMF), incloent les claus PRS.

GMV participa en la definició de l’evolució del servei PRS, és un els contractistes principals seleccionats per l’ESA per al disseny de la segona generació de segment terreny de Galileo, i desenvolupa diversos elements clau com el simulador i els receptors de prova dels nous senyals PRS transmesos pels satèl·lits de segona generació.

Operacions del programa Galileo

GMV forma part de l’equip que està a càrrec de les operacions del sistema Galileo dutes a terme en el Centre de Control ubicat a Oberpfaffenhofen (Alemanya).

Els enginyers de GMV supervisen els contactes diaris amb els satèl·lits, realitzen anàlisis de tendències i participen en diversos procediments especials d’operació, i estan disponibles en tot moment per ajudar a resoldre qualsevol contingència que pugui sorgir.

Els enginyers de GMV també són responsables del desenvolupament i validació de nous procediments i eines de suport a les operacions, i tenen un paper clau en l’automatització de tasques, que resulta fonamental a mesura que la constel·lació de satèl·lits creix i incorpora nous models i generacions de satèl·lits.

Segona generació de Galileo (G2G)

GMV és un dels contractistes principals seleccionats per l’ESA per al disseny de la segona generació de segment terreny (GSEG) de Galileo, que inclou tots els elements de control, missió, xarxes de comunicacions i monitoratge de la seguretat a terra.

Així mateix, l’ESA ha confiat a GMV el desenvolupament de diversos elements clau, com el simulador i els receptors de prova dels nous senyals transmesos pels satèl·lits de segona generació.

GMV també proporciona eines per a optimització de trajectòries i anàlisi de missió de la segona generació dels satèl·lits Galileo.

Informació general sobre tecnologies PNT

Les tecnologies de posició, navegació i sincronització de temps (PNT) són una àrea essencial d’especialització i de coneixement pràctic de GMV. L’empresa desenvolupa diverses solucions tant a escala d’infraestructura per a provisió de serveis (upstream) com a escala d’aplicacions (downstream).

GMV acumula una experiència inigualable en enginyeria de sistemes GNSS, desenvolupament d’algoritmes de processament, desenvolupament de programari crític i desenvolupament d’eines d’anàlisi de prestacions, i és una de les empreses amb participació més rellevant en els programes GNSS europeus, EGNOS i Galileo.

A mitjan 2018, l’Agència Espacial Europea (ESA) va adjudicar a GMV el contracte per al desenvolupament, l’evolució i el manteniment del segment terreny de control de Galileo (GCS). El 2023, GMV ha estat seleccionada de nou per l’ESA per realitzar les evolucions en el GCS necessàries per al control i validació en òrbita de la segona generació (G2G) de satèl·lits Galileo. El nou contracte se suma als ja signats per GMV per a la primera generació, i se superen així els 500 M€ contractats des del 2018 L’organització industrial liderada per GMV inclou una dotzena d’empreses i un equip de més de 150 persones amb dedicació completa al projecte.

Així mateix, GMV ha desenvolupat elements clau del sistema EGNOS com el centre de processament del sistema (CPF-PS), responsable de generar els missatges de correcció transmesos pel sistema.

Fora del mercat europeu, GMV participa en el desenvolupament del sistema SouthPAN (Southern Positioning Augmentation Network), una iniciativa conjunta dels governs d’Austràlia i Nova Zelanda per proporcionar en ambdós països serveis de navegació i posicionament precís per satèl·lit.

En el mercat d’aplicacions, GMV ha estat una empresa pionera arreu del món en el desenvolupament i la implementació de sistemes intel·ligents de transport basats en GNSS, comunicacions mòbils i sistemes d’informació geogràfica (GIS). GMV ofereix solucions integrals claus a la mà que estan llestes per funcionar en els diferents mitjans de transport terrestre, marítim i ferroviari; solucions de posicionament precís per al mercat de la conducció autònoma, solucions PNT d’alta resiliència per als mercats de defensa i seguretat, i diversos productes i serveis per a sincronització precisa de temps.

Productes

Plataforma d’enginyeria, anàlisi i validació de sistemes SBAS

Solució de posicionament de gran precisió fiable i segur

Solució web de posicionament precís basat en GNSS

Monitoratge de l’espectre GNSS per protegir el més valuós

XRC (eXperimental Receiver Canvas, llenç receptor experimental) és un receptor de programari d’enginyeria que permet el processament de múltiples senyals GNSS amb múltiples aproximacions.

Sistema d’augmentació basat en satèl·lits (SBAS)

GMV ha desenvolupat elements clau del sistema EGNOS, el sistema europeu d’augmentació basat en satèl·lit (SBAS), entre els quals s’inclouen:

 • El sistema central de processament (CPF-PS), el cor d’EGNOS, responsable de generar els missatges de correccions i integritat que es transmeten als usuaris.
 • El sistema d’accés a dades (EDAS), que permet l’accés per internet als missatges transmesos pel sistema EGNOS, així com accedir a serveis addicionals de valor afegit als usuaris.
 • El sistema EURONOTAM, encarregat de generar i enviar avisos (NOTAM) a usuaris aeronàutics.
 • Diverses eines d’anàlisi, entre les quals s’inclou la plataforma específica de qualificació d’aplicacions (ASQF) del sistema EGNOS.

Fora del mercat europeu, GMV participa en el desenvolupament del sistema SouthPAN (Southern Positioning Augmentation Network), una iniciativa conjunta dels governs d’Austràlia i Nova Zelanda per proporcionar en ambdós països serveis SBAS i de posicionament per satèl·lit (PPP). SouthPAN és el primer sistema d’aquestes característiques disponible a l’hemisferi sud. GMV és responsable del desenvolupament de dos subsistemes clau de SouthPAN: el centre de processament (Corrections Processing Facility, CPF) i el centre terreny de control (Ground Control Centre, GCC). A més, la companyia s’encarregarà de monitorar i assegurar el compliment de les prestacions del sistema a la regió i proporcionarà suport a l’operació i manteniment d’aquest sistema.

GMV ha dut a terme diversos projectes de demostració de la tecnologia SBAS en diferents regions, utilitzant per a això una solució pròpia denominada magicSBAS. La plataforma magicSBAS permet desplegar de manera molt àgil i a qualsevol regió del món un sistema de demostració SBAS, que inclou els serveis multifreqüència i multiconstel·lació de segona generació. magicSBAS s’ha fet servir amb un èxit enorme en diversos projectes pilot a Amèrica Central, Amèrica del Sud, l’Àfrica, Àsia, Austràlia i Nova Zelanda.

Productes

Solució web de posicionament precís basat en GNSS

Solució segura d’alta precisió basada en GNSS

GMV ha desenvolupat la seva pròpia solució propietària de posicionament precís, anomenada GMV GSHARP ®, que s’ofereix com a solució comercial per a diferents mercats, com ara automoció, agricultura de precisió, topografia i espai.

GMV GSHARP ® proporciona la següent informació en temps real:

 • Correccions globals (òrbites, rellotges, missatges de codi i de fase) a totes les constel·lacions de GNSS per a posicionament d’alta precisió (< 10 cm 95 %).
 • Correccions atmosfèriques regionals per a posicionament instantani (< 1 min).
 • Informació d’integritat per a aplicacions crítiques com a conducció autònoma (amb certificació ASIL-B).
 • Mesures virtuals de GNSS per a usuaris de posicionament diferencial com ara RTK.
 • Mesures de la xarxa global d’estacions GNSS de GMV.

El servei de correccions GMV GSHARP ® es basa en una solució de programari de processament propietària de GMV, alimentada amb dades d’una xarxa global d’estacions GNSS desplegada i operada per l’empresa. Basada en una infraestructura redundant amb dos centres geogràficament independents i operats 24/7, aquesta solució permet a GMV oferir acords de nivell de servei (SLA) amb alts nivells de disponibilitat (>99,9%).

La versatilitat de la solució GMV GSHARP ® permet cobrir un ampli espectre de necessitats d’usuari; des d’aquells que únicament busquen precisió (tant a nivell absolut, PPP; com diferencial, RTK) com els que requereixen un nivell d’integritat addicional per a aplicacions crítiques, com és el cas dels vehicles autònoms.

GMV GSHARP ® inclou també una solució d’usuari compatible amb el servei de correccions, que pot ser adaptada i és optimitzada per a diferents plataformes d’usuari, en funció de les necessitats i els requisits de cada client. A més de fer servir les correccions generades pel servei de GMV per donar un posicionament íntegre i d’alta precisió, la solució d’usuari inclou algoritmes de fusió de dades d’altres sensors com ara inercials i hodòmetres.

Productes

Solució web de posicionament precís basat en GNSS

Solucions PNT d’alta resiliència

GMV és un proveïdor consolidat de solucions PNT d’alta resiliència per als mercats de defensa i seguretat nacional.

El catàleg de solucions ofertes per GMV inclou les següents:

 • Solucions per a l’explotació del servei públic regulat (PRS) de Galileo, basades en la família de receptors PRESENCE desenvolupades per GMV, amb capacitat de funcionament en mode primari, amb canal secundari i en mode servidor mitjançant integració amb xarxes TETRA/LTE. Totes aquestes solucions implementen tècniques avançades de detecció i mitigació d’interferències i atacs d’usurpació d’identitat (anti-spoofing).
 • Sistemes avançats de detecció i anàlisi d’interferències en GNSS, com ara srx-10i i DETECTOR.

Productes

Monitoratge de l’espectre GNSS per protegir el més valuós

Solucions de sincronització precisa de temps

GMV ha desenvolupat un catàleg propi de solucions per a la generació d’escales de temps UTC, i distribució de temps precís a través de xarxes terrestres.

GMV opera una realització UTC amb una arquitectura d’alta redundància i disponibilitat basada en rellotges atòmics, que s’utilitza com a base per generar una escala UTC pròpia, traçable a l’hora oficial espanyola proporcionada pel Reial Observatori de l’Armada (ROA) així com a altres laboratoris UTC europeus.

La realització UTC esmentada permet a la companyia oferir el Servei WANtime, que permet distribuir temps UTC per fibra òptica. El disseny de WANTime té en compte els requisits de sincronització derivats de la normativa europea MiFID II per a centres de processament de dades del sector financer. La solució garanteix l’accés a un senyal de temps UTC en situacions en les quals no és possible instal·lar una antena, en entorns amb visibilitat escassa de satèl·lits o amb risc d’interferències en els senyals transmesos pels satèl·lits GNSS.

El catàleg de solucions inclou també els dos productes següents:

 • Estació WANTime, orientada a aplicacions ePRTC per al mercat de telecomunicacions, capaç de proporcionar, en combinació amb un rellotge atòmic, temps precís UTC i amb capacitat de funcionament autònom durant més de 100 dies en cas de pèrdua dels senyals GNSS.
 • Receptor WANTime, de baix cost i amb GNSS multibanda, orientat a aplicacions diverses de sincronització, amb sortida 1PPS calibrada, sortida de 10 - MHz i servidor NTP integrat.

Informació general

GMV ofereix segments terrenys complets per a missions de satèl·lits de telecomunicacions, inclosos dinàmica de vol, planificació de missions, sistemes de vigilància i control de satèl·lits en temps real, estacions terrestres M&C i solucions de gestió de la càrrega de pagament.

GMV és el principal proveïdor independent de sistemes de control de terra al món. Més de quaranta operadors i agències de telecomunicacions i més de 300 satèl·lits han seleccionat la tecnologia de GMV, i un 40 % de tots els COMSAT comercials llançats en els últims deu anys estan controlats amb els nostres productes i solucions.

Des del primer moment, els nostres productes naveguen per les principals plataformes comercials de satèl·lits del món i proporcionen un suport operacional homogeni per a qualsevol nombre de satèl·lits, sigui quin sigui el model o el fabricant.

La nostra gamma de productes per a telecomunicacions permet des de l’operació manual fins a la desatesa (lights out), a més d’opcions il·limitades de personalització, per la qual cosa s’adapten als nostres clients, i no al revés.

GMV també proporciona suport operacional a una sèrie d’operadors de satèl·lits de telecomunicacions.

Productes

Eines del sistema de dinàmica de vol per a operacions de la fase de llançament de satèl·lit i òrbita primerenca (LEOP), incloses les estratègies de transferència

Suport a la gestió de constel·lacions de satèl·lits

Eines del sistema de dinàmica de vol per a satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) i mitjana (MEO)

Suport al cicle complet d’operacions de dinàmica de vol per a satèl·lits geoestacionaris

Una línia de productes única per a totes les operacions de dinàmica de vol

Monitoratge i control de satèl·lits

Arxiu de paràmetres de telemetria de satèl·lit i de terra

Automatització de procediments de satèl·lit i de terra

Els vostres recursos terrestres sota control

Control de satèl·lits i missions

GMV treballa en sistemes de comandament i control de satèl·lits des de 1986 i, després de tants anys, s’ha convertit indiscutiblement en el proveïdor principal dels operadors comercials de telecomunicacions. Prop d’un 40 % dels llançaments de satèl·lits de telecomunicacions globals estan controlats per la nostra cartera de productes, concretament per les famílies hifly® i fleet.

GMV proporciona suport immediat per a comandament i control a totes les plataformes de satèl·lits de telecomunicació comercialment rellevants, des de les formades per un únic nanosatèl·lit fins a solucions megaconstel·lació, incloent les d’Astrium, Boeing Satellite Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Maxar, Thales Alenia Space, Mitsubishi Electric Space Systems, OHB Space Systems, ISRO i ISS Reshetnev.

Els nostres sistemes de comandament i control són utilitzats per operadors institucionals als dos costats de l’Atlàntic (NASA Goddard, NASA Johnson, USGS, JPL, ESA, EUMETSAT, CNES, etc.), així com per operadors comercials d’arreu del món (Arabsat, Azercosmos, BRISat, Eutelsat, Hispasat, Hellas SAT, MEASAT, NBN Co, Nilesat, Optus, SES Astra, SES Americom, SES New Skies, SES-Sirius, Star One, Thaicom, Türksat i Visiona).

Productes

Monitoratge i control de satèl·lits

Arxiu de paràmetres de telemetria de satèl·lit i de terra

Automatització de procediments de satèl·lit i de terra

Dinàmica de vol

GMV és un referent mundial en sistemes de dinàmica de vol operacional i determinació d’òrbita. Una de les claus de l’èxit resideix en l’excel·lència de la seva tecnologia i els seus productes COTS (família focusSuite), que són el resultat d’una inversió en R+D notable i sostinguda.

GMV és el proveïdor líder a escala mundial de centres de control per a operadors de satèl·lits de telecomunicacions. Els seus productes més venuts són els sistemes de dinàmica de vol, que ja estan presents en més de 300 satèl·lits.

Els productes COTS diferencien GMV d’altres competidors, ja que proporcionen una solució de vol provada multimissió i multiplataforma que es pot configurar i escalar fàcilment per donar suport a futures missions. De fet, GMV no només és compatible amb la majoria de plataformes comercials de fabricants estatunidencs i europeus, sinó també amb les de fabricants d’altres regions, com és el cas de l’asiàtic MELCO.

La família focusSuite de GMV inclou una àmplia gamma de productes de suport a operacions de dinàmica de vol en tota mena de missions, com GEO, HEO, LEO, MEO i constel·lacions. Algunes de les funcions úniques que proporciona són l’automatització, l’anàlisi de la conjunció i eines avançades de visualització i anàlisi.

La cartera de clients de GMV en el sector de les telecomunicacions inclou, entre d'altres, Arabsat, Avanti, Azersat, BRIsat, Eutelsat, GalobalIP, Globalstar, HellasSat, Hispasat, Hisdesat, Inmarsat, Intelsat, Jsat Skyperfect, Measat, NBN.co, Newsat, Nilesat, O3B, Optus, PSN, Space Norway, StarOne, Telenor, Telespazio, Thaicom, Türksat, Visiona, Worldspace i Yahsat.

 

Productes

Eines del sistema de dinàmica de vol per a operacions de la fase de llançament de satèl·lit i òrbita primerenca (LEOP), incloses les estratègies de transferència

Suport a la gestió de constel·lacions de satèl·lits

Eines del sistema de dinàmica de vol per a satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) i mitjana (MEO)

Suport al cicle complet d’operacions de dinàmica de vol per a satèl·lits geoestacionaris

Una línia de productes única per a totes les operacions de dinàmica de vol

Sistemes de gestió de la càrrega de pagament

GMV ha participat en el subministrament de solucions de gestió de càrregues de pagament en el sector de les telecomunicacions des de 2006, any en què es va instal·lar smart rings al satèl·lit AMC-14. Avui, la cartera de productes smart payload, destinats a la gestió intel·ligent de càrregues de pagament, satisfà les necessitats de tota mena de càrregues de pagament del sector de les telecomunicacions, des de les tradicionals fins a les definides per programari. D’aquesta manera, s’aconsegueixen operacions senzilles i segures que optimitzen els recursos de satèl·lits alhora que minimitzen les interferències.

Aquestes eines s’integren en la resta de productes de GMV per facilitar el control de satèl·lits i missions, la qual cosa dona lloc a operacions altament autònomes, si es desitja.

GMV ofereix productes preparats per utilitzar, CONOPS i suport durant tota la missió, tot i que les opcions de personalització són il·limitades. La família de productes smart payload incorpora algoritmes de diverses fonts:

 • Del fabricant: integra algoritmes proporcionats pel fabricant de la càrrega de pagament.
 • De desenvolupament propi: GMV desenvolupa algoritmes propis (solucionador de redundància en anells bent pipe, antenes mecàniques dirigibles, etc.).
 • Públics: GMV implementa algoritmes públics (classificació de senyals múltiples MUSIC, ITU-R, DVB-S2, etc.)

Les referències principals de GMV són Arabsat, Avanti, Eutelsat, Hellasat, Hispasat, Optus, Star One, Türksat, Visiona i Yahsat.

Monitoratge i control d’estacions terrestres

La cartera de productes de GMV proporciona funcions de monitoratge i control (per exemple, mitjançant els productes de la família magnet) per a estacions terrestres de missions de telecomunicacions.

Les nostres solucions inclouen des de sistemes d’una sola antena fins a xarxes d’estacions terrestres multiantena distribuïdes geogràficament, integrades en una interfície única i homogènia que inclou el monitoratge i el control locals i remots, i que permet des d’operacions manuals fins a operacions totalment automatitzades (basades en procediments) per a una reconfiguració ràpida i reactiva de les cadenes terrestres.

Les nostres referències principals són Eutelsat, Azercosmos, NBN Co, Visiona, Gilat & NWIEE, Pasifik Satelit Nusantara (PSN), EUMETSAT (EPS Second Generation) i Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Productes

Els vostres recursos terrestres sota control

Arxiu de paràmetres de telemetria de satèl·lit i de terra

Automatització de procediments de satèl·lit i de terra

Informació general

GMV ha desenvolupat sistemes per a vuitanta satèl·lits d’observació de la Terra (EO) de missions de l’ESA, EUMETSAT, Copernicus, CNES, DLR, NASA i Hisdesat.

La companyia exerceix un paper important en les missions meteorològiques europees, ja que és el contractista principal dels segments de control a terra de segona generació del sistema polar d’EUMETSAT (EPS SG) i de tercera generació del Meteosat (MTG). També desenvolupem sistemes de processament de dades d’instruments i l’eina de qualitat dels instruments de la MTG. En el marc de l’EPS SG, GMV està desenvolupant el prototip de processador a Terra del dispersòmetre.

També ha fet contribucions clau, com ara centres de control de satèl·lits, dinàmica de vol, planificació de missions, simulacions d’extrem a extrem i processament de dades d’instruments, en totes les missions Earth Explorer de l’ESA (inclosos SMOS, GOCE, Aeolus, Cryosat, Swarm i EarthCare).

Copernicus, el programa d’observació de la Terra més gran del món, també incorpora una gran part de tecnologia de GMV. Per a aquest programa, GMV ha desenvolupat els centres de control de satèl·lits i els sistemes de dinàmica de vol de tots els Sentinel. També ha desenvolupat simuladors de satèl·lit, planificació de missions i sistemes de processament d’instruments per a la majoria de Sentinel. A més, proporciona el servei operacional de determinació d’òrbita precisa (POD) per a tot Copernicus i ha subscrit un gran contracte marc amb la UE per a la definició de la pròxima generació del segment espacial de Copernicus.

GMV també és un dels principals col·laboradors del Programa Nacional d’Observació de la Terra, en el qual totes les capacitats de l’empresa s’han unit perquè el rendiment dels satèl·lits Paz i Ingenio sigui excel·lent. Així mateix, ha col·laborat amb la NASA i la NOAA en les seves missions Landsat, GOES—R i OCO. 

Productes

Arxiu de paràmetres de telemetria de satèl·lit i de terra

Automatització de procediments de satèl·lit i de terra

Serveis d’observació de la Terra per a la resiliència al canvi climàtic

Suport a la gestió de constel·lacions de satèl·lits

Suport al cicle complet d’operacions de dinàmica de vol per a satèl·lits geoestacionaris

Eines del sistema de dinàmica de vol per a satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) i mitjana (MEO)

Eines del sistema de dinàmica de vol per a operacions de la fase de llançament de satèl·lit i òrbita primerenca (LEOP), incloses les estratègies de transferència

Servei d’anàlisi de conjuncions i avaluació de riscos de col·lisió que proporciona suport a tota mena de règims orbitals i missions.

Una línia de productes única per a totes les operacions de dinàmica de vol

Monitoratge i control de satèl·lits

XRC (eXperimental Receiver Canvas, llenç receptor experimental) és un receptor de programari d’enginyeria que permet el processament de múltiples senyals GNSS amb múltiples aproximacions.

Earth Explorers

L’aportació de GMV a les missions Earth Explorer de l’ESA és clau.

GMV ha desenvolupat el sistema de control de missió per a ERS-1, Cryosat 1/2, GOCE, SMOS, SWARM i Earthcare.

En l’àmbit del segment terreny de processament de dades de càrrega de pagament, GMV ha desenvolupat els processadors de dades per a SMOS (L0), Swarm L1b, L1b NRT & L2, EarthCARE L0, BBR L1b, MSI L1b i Lidar L1b/L1c.

Els enginyers de GMV que treballen a les instal·lacions d’ESOC a Darmstadt, Alemanya, ofereixen suport de dinàmica de vol a totes les missions d’observació de la Terra, a més de suport a les operacions.

GMV ha proporcionat l’anàlisi de missió per a BIOMASA, FLEX, EarthCare, CarbonSat, CoReH2O i PREMIER.

En l’àmbit dels simuladors de satèl·lit, GMV ha proporcionat el simulador de prestacions d’extrem a extrem de FLEX i PREMIER, el simulador d’instruments per a CarbonSat i el simulador operacional d’EarthCare.

Productes

Eines del sistema de dinàmica de vol per a operacions de la fase de llançament de satèl·lit i òrbita primerenca (LEOP), incloses les estratègies de transferència

Suport a la gestió de constel·lacions de satèl·lits

Eines del sistema de dinàmica de vol per a satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) i mitjana (MEO)

Suport al cicle complet d’operacions de dinàmica de vol per a satèl·lits geoestacionaris

Una línia de productes única per a totes les operacions de dinàmica de vol

Monitoratge i control de satèl·lits

Arxiu de paràmetres de telemetria de satèl·lit i de terra

Automatització de procediments de satèl·lit i de terra

EUMETSAT

GMV és un dels proveïdors principals d’Eumetsat.

Així mateix, és el contractista principal del sistema de control i operacions de la missió (MCO) de la segona generació del sistema polar d’Eumetsat (EPS SG) i del sistema d’operació de la missió (MOF) de la tercera generació del Meteosat (MTG). Es tracta de dos grans contractes relacionats amb la provisió de la totalitat del segment de control a terra de les sèries de satèl·lits EPS-SG i MTG.

En el cas de l’EPS-SG, GMV també ha desenvolupat eines i un simulador de dispersòmetre per a processament a terra.

En el cas de la MTG, GMV és un dels principals contribuïdors del segment terreny de dades de càrrega de pagament, ja que és responsable del desenvolupament de l’eina de qualitat de l’instrument i de sistemes de processament de dades d’instruments.

Els experts de GMV també presten serveis in situ a Eumetsat en els àmbits d’operacions i enginyeria de sistemes de terra.

Copernicus

GMV és un dels proveïdors principals de la infraestructura del programa Copernicus.

La companyia ha desenvolupat els centres de control de satèl·lits de tots els Sentinel. També ha integrat per a EUMETSAT tot el segment d’operacions de vol del tercer Sentinel.

En el segment terreny de dades de càrrega de pagament, GMV ha desenvolupat el sistema de processament d’instruments del segon Sentinel, el programari de l’instrument de control del color dels oceans i la terra (OLCI), i la planificació de la missió per als Sentinel primer, tercer i sisè.

També ha desenvolupat i executa el servei operacional de determinació d’òrbita precisa (POD) per a tota la constel·lació del programa Copernicus.

En l’àrea dels simuladors operacionals, GMV ha desenvolupat simuladors per als satèl·lits Sentinel-1 i Sentinel-5P.

GMV també duu a terme per a la Comissió Europea un contracte marc per definir la pròxima generació de satèl·lits del programa espacial Copernicus.

Productes

Eines del sistema de dinàmica de vol per a operacions de la fase de llançament de satèl·lit i òrbita primerenca (LEOP), incloses les estratègies de transferència

Eines del sistema de dinàmica de vol per a satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) i mitjana (MEO)

Suport al cicle complet d’operacions de dinàmica de vol per a satèl·lits geoestacionaris

Una línia de productes única per a totes les operacions de dinàmica de vol

Suport a la gestió de constel·lacions de satèl·lits

PNOTS: Programa Nacional d’Observació de la Terra

A Espanya, el Programa Nacional d’Observació de la Terra ha comptat amb GMV com un dels seus contribuïdors principals.

En el segment espacial, GMV ha dut a terme activitats d’anàlisi de missió i ha desenvolupat el simulador operacional de satèl·lit Ingenio. El prototip del processador a terra Ingenio també va ser desenvolupat com a part del marc contractual del segment espacial.

En el segment terreny, GMV ha exercit un paper principal, ja que s’ha encarregat de la totalitat del segment de control a terra dels satèl·lits Ingenio i Paz. Entre les responsabilitats de l’empresa hi ha els centres de control de satèl·lits, la dinàmica de vol i la planificació de la missió. El segment terreny de dades de càrrega de pagament és un altre en el qual GMV ha tingut un rol important, per tal com s’ha encarregat de la planificació de la missió i els serveis a l’usuari.

Productes

Eines del sistema de dinàmica de vol per a operacions de la fase de llançament de satèl·lit i òrbita primerenca (LEOP), incloses les estratègies de transferència

Suport a la gestió de constel·lacions de satèl·lits

Eines del sistema de dinàmica de vol per a satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) i mitjana (MEO)

Una línia de productes única per a totes les operacions de dinàmica de vol

Monitoratge i control de satèl·lits

Arxiu de paràmetres de telemetria de satèl·lit i de terra

Automatització de procediments de satèl·lit i de terra

Suport al cicle complet d’operacions de dinàmica de vol per a satèl·lits geoestacionaris

DLR/NASA/NOAA

Els enginyers de GMV han tingut una gran participació en el desenvolupament, el llançament i les operacions rutinàries de diverses missions en el DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), a Oberpfaffenhofen (Alemanya).

Entre les missions d’observació de la Terra passades i presents s’inclouen CHAMP, GRACE, TerraSAR-X, TanDEM-X, GRACE-FO i EnMAP.

A més, GMV ha fet contribucions significatives en missions de la NASA i la NOAA. Les nostres referències principals són el sistema de dinàmica de vol GOES-R/S, l’arxivament i la planificació de la missió Landsat, i els sistemes de dinàmica de vol OCO/OCO-2 i GLORY, entre d’altres.

Productes

Eines del sistema de dinàmica de vol per a operacions de la fase de llançament de satèl·lit i òrbita primerenca (LEOP), incloses les estratègies de transferència

Suport a la gestió de constel·lacions de satèl·lits

Eines del sistema de dinàmica de vol per a satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) i mitjana (MEO)

Suport al cicle complet d’operacions de dinàmica de vol per a satèl·lits geoestacionaris

Una línia de productes única per a totes les operacions de dinàmica de vol

Informació general

GMV ha desenvolupat sistemes i tecnologia per a satèl·lits d’exploració i ciència de missions de l’ESA, la NASA i l’Agència Espacial Russa (Roscosmos), entre d’altres.

Té una participació destacada en el segment espacial i en les operacions i el segment terreny. Entre els desenvolupaments procedents del segment espacial hi ha anàlisi de missió, simuladors de satèl·lit, sistemes i tecnologies AOCS/GNC, programari embarcat i eines de validació. L’oferta de GMV en el segment terreny inclou tant segments de control a terra com operacions de rovers i centres d’operacions científiques. Els enginyers de GMV també proporcionen suport operacional in situ a la majoria de missions europees d’exploració robòtica i científica.

Productes

Missions a la Lluna i a Mart

GMV és un dels principals col·laboradors de la missió ExoMars de l’ESA. Per a ExoMars 2016, va desenvolupar el programari embarcat del sistema GNC d’entrada, descens i aterratge. També s’encarrega del programari embarcat per a ExoMars 2021. Així mateix, en el segment terreny, GMV és responsable del disseny, el desenvolupament, la integració i la validació del sistema de control del rover.

GMV lidera les activitats tecnològiques de l’ESA orientades a futures missions a Mart, com la missió Mars Sample Return. Disposa de la tecnologia de control, navegació i guiatge més avançada d’Europa per dur a terme missions complexes d’aproximació i acoblament, a més d’operacions autònomes amb rovers.

També té un rol important en l’àmbit de la precisió en l’aterratge en futures missions lunars, com ara Luna-Resurs, una col·laboració entre l’ESA i l’Agència Espacial Russa (Roscosmos), i en la missió robòtica Heracles.

Flota de l’ESA en el sistema solar

L’extensa col·laboració de GMV amb l’ESA inclou multitud d’activitats en missions científiques de l’Agència.

GMV ha desenvolupat els sistemes de control de les missions Bepi-Colombo, SOLO i JUICE, i exerceix un paper important en l’equip d’operacions i dinàmica de vol del Centre Europeu d’Operacions Espacials de l’ESA (ESOC), incloent el gran repte que comporta la missió Rosetta.

El personal de GMV al Centre Europeu d’Astronomia de l’ESA (ESAC) ofereix suport a operacions científiques de totes les missions científiques de l’ESA.

En el segment espacial, GMV ha desenvolupat la càmera de navegació per a JUICE i hem contribuït a la missió AOCS. Així mateix, complim funcions importants en les fases A/B1 de les missions THESUES i SPICA.

La flota de l’ESA en l’espectre

GMV també ofereix suport a les missions de l’ESA més enllà del sistema solar.

La companyia ha desenvolupat la totalitat del segment de control a terra i el simulador de satèl·lit de CHEOPS, la primera missió de l’ESA de classe S.

El personal de GMV que treballa a l’ESOC i a l’ESAC té un paper important en la dinàmica de vol i en les operacions.

La contribució de GMV als exigents requisits de processament de la missió Gaia ha estat notable. També supervisa el desenvolupament i la validació del programari embarcat a Euclid i Lisa Pathfinder.

La NASA i l’Agència Espacial Russa

A més de treballar en les missions de l’ESA, GMV ha proveït també altres agències, com la NASA i l’Agència Espacial Russa. Alguns dels projectes principals són l’orbitador de reconeixement lunar (LRO) de la NASA, per al qual GMV va desenvolupar el sistema de planificació de la missió.

En el marc d’un acord de cooperació bilateral, GMV va dissenyar i va desenvolupar tot el segment terreny de l’Observatori Espacial Mundial-Ultraviolat (WSO-UV) de l’Agència Espacial Russa.

Productes

Informació general

En el marc d’un contracte amb el Centre Aeroespacial Alemany (DLR), enginyers de GMV a Alemanya han participat durant molts anys en el projecte Columbus de l’ESA. Columbus és el laboratori científic europeu i part de l’estació espacial internacional.

El mòdul es monitora i controla des del Centre de Control de Columbus (Col-CC), situat al Centre Alemany d’Operacions Espacials (GSOC) del DLR a Oberpfaffenhofen, a prop de Munic (Alemanya).

Les nostres contribucions inclouen des del disseny, la integració i la validació del sistema terreny fins al manteniment de l’enginyeria, les operacions i el desenvolupament d’eines de programari.

Productes

Suite de programari basada en web que ofereix suport 24/7 a operacions crítiques de la missió

Segment terreny

La nostra experiència en enginyeria de sistemes en entorns de missió crítica ha estat clau en el disseny, implementació, integració, validació i manteniment del segment terreny de Columbus.

Actualment, GMV participa en l’enginyeria i les operacions sostingudes del sistema i els subsistemes del segment terreny. Els nostres enginyers són responsables del manteniment diari i de les actualitzacions dels sistemes.

L’experiència i les contribucions dels enginyers de GMV inclouen un ampli rang de subsistemes, que van des de la distribució de dades (DaSS), l’streamer de dades d’alta velocitat, el monitoratge i el control (MCS) i la distribució de vídeo (ViDS) fins a la subxarxa terrestre d’interconnexió (IGS).

GMV també està molt involucrada en el disseny dels futurs sistemes de dades, per exemple, en el marc d’un estudi de l’ESA sobre xarxes tolerants al retard (DTN). Com a part d’aquest projecte, hem investigat els possibles beneficis de la DTN i hem desenvolupat escenaris i un simulador per a xarxes DTN.

Productes

Suite de programari basada en web que ofereix suport 24/7 a operacions crítiques de la missió

Segment terreny

Al Centre de Control de Columbus, GMV és el principal proveïdor de serveis per a operacions en vol i a terra en temps real. Els nostres enginyers monitoren i controlen els sistemes tèrmics, mediambientals, informàtics i d’alimentació embarcats, i interactuen directament amb l’equip de control de vol del Centre Espacial Johnson, a Houston, i amb el Centre de Vol Espacial Marshall, a Huntsville, Alabama.

Els enginyers de control a terra de GMV monitoren i controlen els sistemes de telemetria i comandament, vídeo i veu per donar suport a totes les operacions de Columbus. Les dades entrants de l'Estació Espacial Internacional (ISS) es dirigeixen al Centre de Control Columbus, on s’arxiven i es distribueixen a deu centres d’usuaris europeus. Proporcionem el suport en temps real necessari per al funcionament i manteniment del sistema terreny.

Els nostres planificadors de missions coordinen els experiments embarcats amb els centres de recerca europeus responsables, per garantir que totes les activitats tinguin prou recursos assignats a bord de la ISS. Respecte del segment terreny, ens encarreguem de donar suport a les activitats de preparació i planificació, sempre respectant estrictament els requisits i les limitacions aplicables.

Productes

Suite de programari basada en web que ofereix suport 24/7 a operacions crítiques de la missió

Programari

GMV desenvolupa aplicacions de programari en moltes àrees, com ara suport a operacions, simulacions de sistemes complexos, visualització 3D, distribució de dades a alta velocitat, vídeo, bases de dades i aplicacions client/servidor, entre d’altres.

Tot aquest coneixement pràctic, combinat amb la nostra experiència en operacions, ens ha permès desenvolupar un conjunt d’eines de suport a operacions (OST). Aquest paquet proporciona el marc per a processos com la generació d’informes de problemes, el processament de canvis, la programació de recursos, la gestió d’esdeveniments, la comunicació documentada i el flux d’informació. Aquestes eines modulars basades en web estan dissenyades per transferir-se fàcilment a sistemes estrangers.

A fi i efecte de facilitar la formació en operacions, els enginyers de GMV han desenvolupat el Columbus Desktop Trainer, un potent simulador que es pot configurar per utilitzar dades simulades generades internament, dades del sistema en temps real dirigides al Desktop Trainer o una combinació de totes dues. Més informació sobre el Columbus Desktop Trainer.

GMV va crear un altre simulador d’entrenament per simular una antena de banda Ka, que proporciona al mòdul Columbus capacitats addicionals d’enllaç descendent i ascendent a través de la constel·lació EDRS. Aquest altre simulador es va desenvolupar utilitzant el marc ESOC SIMULUS, i l’equip de control de vol de Columbus l’utilitza per a entrenament, simulacions i validació de procediments.

GMV també va dur a terme una eina de visualització 3D per a la ISS i el mòdul Columbus. orbitSIM complementa la formació i les presentacions amb una visualització 3D interactiva d’alta qualitat i la simulació de la mecànica de les naus espacials.

Productes

Suite de programari basada en web que ofereix suport 24/7 a operacions crítiques de la missió

Informació general

L’experiència cada vegada més dilatada de GMV en aviònica i en guiatge, navegació i control a bord queda patent en el transport espacial.

GMV ha desenvolupat sistemes clau per a una sèrie de sistemes de càrrega, com l’ATV, l’IXV i l’Space Rider. En els llançadors, GMV està madurant la seva tecnologia d’aviònica en el marc del programa VEGA de l’ESA i mitjançant una cooperació amb PLD Space.

A més, GMV és una de les empreses europees líders en el desenvolupament de tecnologia avançada per als futurs sistemes de transport espacial, com el nostre evolucionat banc de proves d’aviònica.

Vehicles de càrrega

Des de la missió ATV, el paper de GMV en les missions de càrrega és cada vegada més important. En aquesta missió, GMV va assumir la responsabilitat d’una part important de les operacions i la dinàmica de vol des del primer viatge, el 2008, fins a l’últim, el 2015.

GMV va desenvolupar el programari embarcat en el vehicle experimental IXV de l’ESA, a més de la part de navegació del sistema GNC embarcat i la identificació dels paràmetres aerodinàmics de reentrada. En el programa Space Rider, també de l’ESA, GMV hi té responsabilitats similars.

A més, l’empresa ha col·laborat amb Sierra Nevada Corporation en l’anàlisi de l’ús del Dream Chaser per a l’eliminació activa de residus.

Llançadors

GMV ha participat en el desenvolupament del programari del programa de vol (FPS-A) per a VEGA. A més, ha estat responsable, juntament amb AVIO, del desenvolupament dels algoritmes, la definició, el prototipatge, les proves i la validació de tots els aspectes del GNC. També ha donat suport en la definició de la nova aviònica (amb un paper específic a l’equip del sistema), la caixa emuladora de sensors i les caixes de commutació de separació del VEGA-C, així com de la unitat de control del motor del VEGA-E.

GMV ha desenvolupat per a PLD Space tota l’aviònica del vehicle Miura-1. Això inclou el subsistema de potència i el de gestió de dades; el subsistema de guiatge, navegació i control (GNC); el programari embarcat; la gestió de la càrrega de pagament, i la telemetria, a més de la tecnologia de seguiment autònom i el sistema de terminació. A final de 2019, després d’una llarga i minuciosa campanya d’assajos de qualificació, funcionals i ambientals, el sistema d’aviònica va superar la fase de qualificació.

Finalment, a l’octubre 2023, el Miura-1 va ser llançat amb èxit des de la base de llançament INTA/CEDEA. 
 

Informació general

Seguretat Espacial cobreix les àrees de climatologia espacial, escombraries espacials (vigilància i gestió del trànsit espacial), defensa planetària i espai net. El seu objectiu és prevenir, mitigar i remeiar l’impacte de les activitats de l’home en l’entorn espacial, protegir la sostenibilitat de les futures operacions a l’espai i protegir el nostre planeta (els seus habitants i infraestructures) dels riscos provinents de l’espai.

En tots aquests àmbits, GMV s’ha convertit en un líder a escala europea i mundial. En els dominis de vigilància espacial (Space Surveillance and Tracking: SST) i gestió del trànsit espacial (Space Traffic Management: STM), GMV és el proveïdor de referència per al programa EU SST i per al programa de seguretat espacial (Space Safety Program: S2P) de l’ESA, a més de tenir experiència i capacitat molt rellevant en aplicacions militars i comercials en el domini. En defensa planetària, GMV forma part de l’equip encarregat del disseny de la missió HERA, i és responsable del sistema de guiatge, navegació i control (Guidance Navigation and Control: GNC). A més, GMV és un dels actors principals en l’àrea d’eliminació d’escombraries espacials (Active Debris Removal: ADR) i provisió de serveis en òrbita (In-Orbit Servicing: IOS), on dona suport als conceptes i missions més prometedors, desenvolupant tecnologies clau per a ells.

Productes

Servei d’anàlisi de conjuncions i avaluació de riscos de col·lisió que proporciona suport a tota mena de règims orbitals i missions.

Vigilància i gestió del trànsit espacial

GMV és referència mundial en l’estudi, el monitoratge i la prevenció de la proliferació de les escombraries espacials. Opera en aquest àmbit des de finals dels anys 90, quan va començar a treballar amb l’Agència Espacial Europea (ESA) en activitats de catalogació d’objectes i evasió de col·lisions en òrbita.

En conjunt, uns 100 enginyers de GMV treballen en activitats d’escombraries espacials en set països (Espanya, França, Alemanya, Gran Bretanya, Polònia, Romania i Portugal), la qual cosa la converteix en la indústria i l’equip més grans d’Europa en aquest domini.

Des de 2010, ha treballat en més de 30 projectes en el marc del programa de seguretat espacial de l’ESA des de tots aquests països, gairebé 20 d’ells com a contractista principal, col·laborant amb més de 40 empreses i instituts de recerca de tot Europa. A tall d’exemple, GMV lidera els desenvolupaments de l’SST Core SW de l’ESA (incloent catalogació d’objectes, planificació de sensors i serveis de col·lisions, reentrades i fragmentacions) així com del sistema autònom d’evasió de col·lisions de l’ESA (CREAM).

En el marc del programa EU SST i dels programes nacionals de vigilància espacial, GMV ha dirigit i dirigeix contractes a tots els països llistats abans, i es poden destacar les responsabilitats següents:

 • A Espanya, GMV dirigeix el disseny, desenvolupament, integració, gestió i operació del centre d’operacions de vigilància espacial espanyol (S3TOC). GMV també dirigeix diversos estudis de R+D per al CDTI en el context del sistema EU SST. Així, per exemple, GMV està desenvolupant un sistema de seguiment passiu de satèl·lits de telecomunicacions actius en òrbites geoestacionàries anomenat Focusear.
 • A França, GMV proporciona suport a les activitats d’escombraries espacials del CNES des de l’any 2012. A Tolosa, GMV lidera el desenvolupament i operació del simulador de vigilància espacial BAS3E del CNES, entre altres projectes.
 • A Alemanya, GMV lidera el manteniment i evolució del sistema de missió del sistema alemany de vigilància espacial (GSSAC) i el desenvolupament dels algoritmes bàsics per al processament de dades de SSA (base per al futur catàleg europeu d’escombraries espacials de l’EU SST) per al DLR.
 • A Romania, GMV lidera el desenvolupament, integració i operació del centre d’operacions de vigilància espacial romanès per a l’Agència Espacial Romanesa (RoSA) i proporciona el SW de processament d’imatges dels telescopis romanesos que contribueixen a l’EU SST.
 • A Polònia, GMV ha liderat el desenvolupament i integració del centre d’operacions de vigilància espacial polonès per a l’Agència Espacial Polonesa (POLSA).
 • A Portugal, GMV està duent a terme diversos estudis de R+D per al Ministeri de Defensa portuguès en el marc del sistema EU SST.
 • Al Regne Unit, en els últims anys, GMV ha dirigit diversos estudis relacionats amb SST per a l’Agència Espacial Britànica (UKSA), l’STFC i Dstl en el marc de la contribució britànica a l’EU SST i com a part de les seves iniciatives nacionals en aquest camp.
 • A més de ser referència en el mercat institucional de vigilància espacial, GMV també ho és en el mercat comercial. Així, GMV opera des de 2017 el seu centre comercial d’operacions Focusoc per a la prestació de serveis d’evasió a més de 10 operadors comercials d’arreu del món i més de 80 satèl·lits. Fent ús d’aquestes capacitats, GMV dona suport als exercicis col·laboratius del SACT (Sprint Advanced Training Concepts) organitzades per USSPACECOM des de 2020. Per a això, GMV disposa de tot un conjunt de SW operacional (FocusSST) per al processament de dades de vigilància espacial, incloent eines de simulació i visualització, de manteniment del catàleg (incloent la correlació, determinació d’òrbita i detecció de maniobres), de planificació de sensors i de prestació de serveis (incloent col·lisió, reentrada i fragmentació).

En l’àmbit militar, GMV proporciona l’SW central de processament del centre de vigilància espacial de les Forces Armades alemanyes (Weltraumlagezentrum) basat en FocusSST i dona suport al Ministeri de Defensa espanyol per a la definició i desenvolupament del Centre d’Operacions de vigilància espacial espanyol (COVE). Així mateix, GMV dona suport a diversos experiments de l’OTAN i participa en els exercicis Global Sentinel coordinats per USSPACECOM des de 2018 donant suport al Ministeri de Defensa espanyol. Finalment, GMV participa en els tres projectes relacionats amb la vigilància espacial en la convocatòria EDIDP 2020 de la Comissió Europea, és a dir, SAURON (sensors, sota el lideratge de ArianeGroup), INTEGRAL (comandament i control espacial, sota el lideratge de Leonardo) i ODIN’s EYE (detecció primerenca des de l’espai, sota el lideratge d’OHB).

Per acabar, en l’àmbit de la gestió del trànsit espacial (STM), GMV lidera un gran consorci europeu per a la definició de guies i pràctiques de STM per a la Comissió Europea (projecte EUSTM). A més, GMV forma part de la Coalició de Seguretat Espacial i dona suport a la iniciativa Net Zero Space, presideix el grup de treball sobre STM a EUROSPACE, participa en el TC26 d’IAF sobre STM i forma part del grup de treball d’estandardització europeu sobre STM a l’ECSS, contribuint al corresponent grup de treball en ISO.

Productos

Servei d’anàlisi de conjuncions i avaluació de riscos de col·lisió que proporciona suport a tota mena de règims orbitals i missions.

Meteorologia espacial

GMV ha participat en un considerable nombre d’estudis en el domini de climatologia espacial en el marc del programa de Seguretat Espacial (S3P) de l’ESA.

GMV ha desenvolupat els processadors operacionals de nivell L1B i L2CAT2 de la missió SWARM que estan ajudant a estimar l’impacte dels efectes de la meteorologia de l’espai. Dins d’aquesta missió, GMV també està implementant models per predir la variabilitat del plasma.

GMV també està col·laborant en el programa P3-SWE desenvolupant diferents activitats, com, per exemple:

 • Implementació d’un entorn virtual per a la validació dels models de SWE (Space Weather) que s’integrarà a la xarxa de SWE

 • Definició i desenvolupament de productes de SWE per a la regió mediterrània

 • Implementació de productes SWE per proporcionar i poder analitzar centelleigs ionosfèrics a les regions de l’àrtic.

Protecció planetària

GMV ha adquirit una experiència gairebé única en l’àmbit del sistema GNC autònom per a totes les trajectòries interplanetàries de les missions espacials, amb especial aplicació en missions relatives a objectes propers a la Terra (NEO).

GMV és responsable del sistema de guiatge, navegació i control (GNC) embarcat de la missió HERA, relacionada amb asteroides. També va ser responsable del sistema GNC en les fases de definició i disseny del quasi precursor AIM (Asteroid Impact Mission). A més, GMV es va encarregar de l’anàlisi de la missió i del GNC de Marco Polo, una missió de classe mitjana de retorn de mostres d’objectes propers a la Terra (NEO) que va ser candidata al programa Cosmic Vision 2015-2025 de l’ESA.

GMV també participa en el disseny i desenvolupament de Juventas, un Cubesat 6U desenvolupat com a «descendent» de la nau d’abastament HERA per dur a terme investigacions addicionals sobre asteroides.

Des del punt de vista tecnològic, GMV disposa del més alt nivell TRL europeu de GNC per a operacions de proximitat, aterratge i mostreig de NEO, i té una tecnologia única per a sistemes GNC autònoms en aquest camp.

Espai net

GMV té una sòlida trajectòria i experiència en els camps de retirada activa de residus espacials i manteniment en òrbita, tant en el seu sector espacial com terrestre.

En els últims deu anys, GMV ha treballat, i continua fent-ho, amb l’Agència Espacial Europea i la Unió Europea, entre d’altres, en la prova i desenvolupament de tecnologies i solucions crucials per dur a terme de manera segura operacions crítiques en òrbita com ara: proveïment de combustible en òrbita, muntatge i fabricació, sistemes autònoms de prevenció de col·lisions, etc. Aquestes operacions inclouen sistemes de dinàmica de vol, sistemes autònoms de guiatge, navegació i control per a aproximacions (RDV) i IOAM, planificació autònoma a bord i a terra i mecanismes espacials, entre d’altres.

En el context específic de l’eliminació activa de residus i dels sistemes de manteniment en òrbita, GMV, amb ajuda de socis clau, ha avançat de manera significativa en els nivells de maduresa de les tecnologies basades en solucions de guiatge, navegació i control (GNC) basades en visió autònoma que permeten als braços robòtics agafar i/o manipular vehicles espacials per dur a terme de manera segura accions de retirada activa de residus espacials o d’IOAM, o de proveïment de combustible. Això s’ha dut a terme de manera satisfactòria en el cas de S/C controlats, descontrolats, coneguts i desconeguts.

En el marc de la seguretat espacial, GMV treballa amb l’Agència Espacial Europea, amb la qual lidera el programa Design for Removal (D4R) dedicat a la maduració de requisits i al desenvolupament de les tecnologies clau per a la retirada activa de residus espacials. En particular, GMV se centra en:

 • el desenvolupament de tecnologies per a l’assistència en aproximacions i acoblaments autònoms, per exemple, una interfície mecànica per a acoblaments (MICE), per a l’estabilització de vehicles espacials després al final de la seva vida útil o de marcadors per proporcionar assistència en aproximacions i seguiment des de terra.

 • anàlisi del sistema per obtenir informació sobre la interfície i el rendiment en què s’inclouen aspectes com ara: configuració i ubicació de marcadors de navegació, zones d’exclusió per a l’operació del satèl·lit durant l’apropament i l’acoblament.

Com a resultat d’aquest últim, GMV i l’Agència Espacial Europea han elaborat un document de requisits de la interfície per al disseny dels plans de retirada de rebutjos (IRD), que ha estat implementat per la nova generació de satèl·lits Copernicus, les sis missions de Sentinel d’expansió. Els principals contractistes responsables de la integració de les sis missions Copernicus compten actualment amb GMV i el seu soci AVS per al subministrament dels elements passius del sistema CAT, MICE, que aniran a bord dels satèl·lits.

El concepte base de «missió de retirada activa de residus espacials» consisteix a capturar i realitzar una sortida d’òrbita controlada del Sentinel en òrbita, utilitzant, potencialment, un vehicle ad hoc o fins i tot amb un sistema de llançament modificat, llançat juntament amb el satèl·lit Sentinel de reemplaçament.

Un dels aspectes crítics que cal tenir en compte és la viabilitat de capturar, estabilitzar i treure d’òrbita l’S/C fallit/fora de control. Per a això, cal incloure solucions/dispositius mecànics i de navegació a bord de la nova generació d’EO S/C.

Amb aquesta finalitat, GMV lidera actualment les activitats destinades al desenvolupament d’un CAT (Return Capture Payload Bay) completament operatiu, un component fonamental per dur a terme una missió de retirada de residus espacials en el costat del satèl·lit.

En el segment terra, GMV dona suport a les missions ELSA-D i ELSA-M d’Astroscale, en les quals s’encarrega de la dinàmica de vol i dels subsistemes de planificació de la missió. Pel costat del segment terra, GMV està donant suport a les missions ELSA-D i ELSA-M d’Astroscale, on és responsable de la dinàmica de vol i els subsistemes de planificació de la missió. Abans d’això, GMV ja s’havia fet càrrec del desenvolupament del sistema de dinàmica de vol de la missió de vehicles de transferència automatitzats (ATV) i ofert suport especialitzat al CNES durant les seves operacions d’apropament (per als cinc ATV llançats).

De les imatges satel·litàries als serveis

Els satèl·lits observen la Terra de forma privilegiada. Mentre el nostre planeta gira, els satèl·lits capturen imatges de manera consistent i oportuna, proporcionant dades imparcials per a una varietat de temes per facilitar la presa de decisions basada en dades. Els satèl·lits d’observació de la Terra han estat amb nosaltres durant més de 60 anys. Aquestes consolidades tecnologies espacials s’han combinat de manera més eficaç amb noves anàlisis i dades massives, en resposta als principals desafiaments socials, reflectits per les Nacions Unides, per complir els objectius de desenvolupament sostenible.

El processament i l’anàlisi de dades satel·litàries impulsen el negoci principal de GMV, que té el suport de les dades in situ i el modelatge ambiental. Les solucions de GMV es basen en tècniques avançades d’anàlisi, com ara: l’aprenentatge automàtic i profund, la fusió de dades, la computació al núvol i una àmplia anàlisi estadística. Els escenaris terrestres són complexos i variats; les bases de dades d’informació geoespacial poden ser enormes, per l’àrea que inclouen o pel període observat. La nostra capacitat d’anàlisi transversal és possible gràcies a un equip multidisciplinari: brindem solucions efectives per a resiliència climàtica, com ara la silvicultura, agricultura, seguretat, emergència, aigua i ajuda humanitària i desenvolupament, entre altres camps aplicats a comanda personalitzada.

GMV ofereix suport en termes de productes, serveis i aplicacions a institucions internacionals, governs nacionals, administracions locals i empreses comercials d’arreu del món. El nostre focus està posat en els objectius dels nostres clients, com estar més ben informat, gestionar actius clau, identificar canvis i tendències, fer previsions i estimacions o desenvolupar resiliència. En resum, GMV dona suport a les accions dels clients amb dades precises, ajudant-los a aconseguir les seves missions principals.

A GMV estem orgullosos d’aplicar la nostra experiència i formació multidisciplinària a les nostres solucions geoespacials per satisfer les necessitats dels nostres partners amb serveis que van des de l’avaluació de riscos ambientals fins a la definició d’una estratègia de resiliència climàtica, agricultura de precisió o el monitoratge de campaments de desplaçats interns.

Agricultura

GMV ha desenvolupat aplicacions específiques per al sector agrícola utilitzant dades d’Observació de la Terra (EO) que proporcionen informació contextual sobre agricultura i seguretat alimentària. L’oferta de GMV inclou:

 • Una solució integrada per a administracions públiques i organismes pagadors en suport a la política agrícola comuna (PAC) de la UE:
  • Identificació del tipus de cultiu.
  • Pràctiques agrícoles.
 • Una solució integrada per millorar el desafiament principal al qual s’enfronten els agricultors: augmentar la qualitat i el rendiment de la producció, minimitzant l’impacte ambiental i reduint els costos de subministraments. La solució inclou serveis basats en monitoratge per satèl·lit, estacions meteorològiques in situ i pràctiques agrícoles, amb els productes següents:
  • Índexs climàtics, biofísics i bioquímics
  • Activitat fotosintètica i condició del cultiu
  • Contingut d’aigua del sòl i taxes d’evapotranspiració dels cultius
  • Sistema d’alerta de risc de malaltia i recomanacions de fertilització
  • Seguiment de la collita
  • Estimació de rendiment
  • Cens de cultius arboris
  • També es consideren serveis ad-hoc

El catàleg de serveis agrícoles de GMV, Wineo, fusiona sèries temporals de missions de la NASA, l’ESA, Copernicus i privades, estacions meteorològiques, sensors in situ, comunicacions de banda estreta i registres d’operacions de camp. GMV utilitza tècniques tradicionals i tècniques d’aprenentatge automàtic per proporcionar productes com ara informes setmanals de l’estat de salut, necessitats de reg diàries, alarmes de risc de malalties gairebé en temps real i recomanacions de tractaments, estimacions periòdiques de rendiment i informes d’àrea en què s’ha fet la collita.

Resiliència climàtica

El canvi climàtic és el principal desafiament ambiental del nostre temps. Per les seves característiques globals inclou els diferents sectors productius, i afecta tots els ecosistemes. Les comunitats més pobres i vulnerables són les que s’enfronten a les conseqüències més greus.

La gestió de riscos climàtics sorgeix com una manera de promoure l’adopció de decisions fonamentades davant del canvi climàtic, amb l’objectiu d’alleujar la vulnerabilitat associada amb els riscos que planteja. Això requereix dades de bona qualitat, que sovint falten als països en vies de desenvolupament. L’observació de la Terra (EO) té un gran potencial per facilitar el desenvolupament resilient al clima climàtic, ja que permet capturar amb precisió dades mediambientals a gran escala amb una gran varietat de resolucions espacials i temporals. Aquesta informació, quan es combina amb dades socioeconòmiques, facilita la gestió de riscos climàtics i la incorporació de mesures d’adaptació en polítiques climàtiques nacionals i en altres polítiques sectorials.

GMV proporciona serveis climàtics basats en l’observació de la Terra a organismes internacionals de desenvolupament i organitzacions multilaterals per evidenciar i justificar les inversions en resiliència climàtica, i perquè els seus estats-client puguin complir els seus objectius de desenvolupament resilient al clima a llarg termini. El catàleg de serveis climàtics de GMV, Eoclima, contribueix a l’avaluació i el seguiment dels riscos del canvi climàtic (considerant el perill, l’exposició i la vulnerabilitat), proporciona informació per a les mesures d’adaptació al canvi climàtic i facilita les solucions combinades d’adaptació i mitigació climàtica en suport al programa REDD+.

Emergèncias

El canvi climàtic i els seus efectes es noten cada vegada amb més freqüència i intensitat. Els esdeveniments meteorològics que desemboquen en desastres estan augmentant considerablement, p. ex., pluges torrencials més fortes i freqüents, temperatures i incendis que trenquen rècords, etcètera, la qual cosa augmenta el seu impacte en la societat i el risc associat. Aquests riscos generen la pèrdua de recursos naturals, la inseguretat alimentària, els impactes directes i indirectes en la salut i, com a conseqüència, les migracions.

Les dades d’observació de la Terra són una eina que es pot aplicar a totes les fases del cicle de gestió d’emergències. GMV ha estat involucrat des de les primeres fases del desenvolupament de l’actual capacitat europea de gestió d’emergències basada en observació de la Terra, de la qual GMV és un important contribuent a través de la participació en els serveis d’emergència de Copernicus.

L’oferta de GMV en aquest sector inclou un conjunt de serveis i productes geoespacials gràcies als quals els responsables de planificació, equips de protecció civil i autoritats poden utilitzar les dades de manera fàcil i ràpida quan més ho necessiten, i en les diferents àrees de la gestió d’emergències: mapatge d’exposició (població, infraestructures, actius , etcètera), mapatge de vulnerabilitat (factors socioeconòmics), planificació i vigilància, avaluació de riscos, classificació de danys, monitoratge de recuperació, etcètera, per ajudar a reduir el risc o els impactes dels desastres.

 • Mapatge ràpid de desastres
 • Monitoratge de desastres
 • Avaluacions d’impacte/exposició
 • Avaluació del risc de desastres
 • Mapes de referència
 • Modelatge d’inundacions
 • Seguiment de la reconstrucció

En la resposta a emergències, els productes de GMV se subministren en hores o dies immediatament després d’un desastre. La informació generada pel servei es pot utilitzar tal com se subministra (per exemple, com a sortides de mapes digitals o impresos), o pot combinar-se a més amb altres fonts de dades (per exemple, com a conjunts de característiques digitals en un sistema d’informació geogràfica).

Els usuaris principals poden incloure-hi autoritats de protecció civil i emergències, agents d’ajuda humanitària i altres d’involucrats en activitats de recuperació, reducció de riscos i preparació.

Silvicultura

Els ecosistemes forestals estan sotmesos a una pressió cada vegada més alta pel canvi climàtic i una creixent acció antropogènica. Avui més que mai, la gestió forestal sostenible és un repte. Es necessiten dades fiables per a les tasques silvícoles, des de l’aforestació fins a l’aclarida o la tallada arreu. Tanmateix, promoure la bioeconomia circular dels boscos és tan important com gestionar els desafiaments de la biodiversitat.

La informació forestal basada en satèl·lits, LiDAR i dades de clima contribueixen a abordar els desafiaments del dia a dia reduint els costos d’operació i augmentant el rendiment, millorant l’accessibilitat i la usabilitat de les dades i permetent solucions de gestió innovadores. Eoforest és el catàleg de productes de geoinformació relacionats amb la silvicultura de GMV. Eoforest dona suport a la gestió activa: inventari, protecció, restauració, mitigació i adaptació. L’equip d’Eoforest ha treballat en projectes relacionats amb la silvicultura durant els últims 15 anys i en més de 20 països per a clients internacionals. Sobre la base del coneixement adquirit, Eoforest ha estat dissenyat conjuntament amb propietaris forestals i la indústria fustera per brindar suport tècnic per a operacions forestals sostenibles.

La gestió silvícola basada en dades de teledetecció és un instrument alineat amb el Pacte Verd Europeu i el Programa de Reducció d’Emissions per Desforestació i Degradació (REDD+) de les Nacions Unides i dona suport a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Acció Humanitària

Abordar situacions fràgils i afectades per conflictes és una prioritat estratègica per aconseguir l’ODS 16 “ Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”.

Segons l’agència de l’ONU per als refugiats, el nombre de persones que fugen de la guerra, la persecució i els conflictes va superar els 70 milions el 2018, i a finals del 2020 va superar els 91,9 milions de persones. Les alteracions sobtades o graduals de l’entorn natural relacionades amb el canvi climàtic (per exemple, augment del nivell del mar, fenòmens meteorològics extrems i escassetat d’aigua) produeixen refugiats climàtics.

Segons el Banc Mundial (2021), la falta d’aigua s’ha relacionat recentment amb el 10% de l’augment de la migració mundial.

Els conflictes, la inseguretat, l’escalfament global, unes institucions febles i l’accés limitat a la justícia continuen sent grans desafiaments. Els conflictes poden causar forts impactes ambientals relacionats amb la contaminació de la terra, l’aire, l’aigua i la biota, així com la degradació de recursos clau, com l’aigua, les pastures, les terres agrícoles i els boscos. Les hostilitats, així com el canvi climàtic, poden influir en l’estat dels ecosistemes: la degradació ambiental afecta la biodiversitat, influeix en les rutes migratòries, fins a causar l’extinció de les espècies més vulnerables.

Les dades d’observació de la Terra són una eina que pot facilitar l’assistència per al desenvolupament i l’ajuda humanitària durant o després dels conflictes. GMV ha participat en projectes amb el Banc Mundial o l’Agència Espacial Europea per donar suport a la prevenció i accions primerenques per abordar la fragilitat, els conflictes i la violència.

L’oferta de GMV en aquest sector inclou un conjunt de serveis i productes geoespacials que inclouen l’avaluació de l’evolució dels desplaçaments forçats; el monitoratge dels camps de refugiats; danys i necessitats en zones de conflicte; alerta primerenca i acció primerenca en conflictes; anàlisi de riscos compostos i avaluació dels efectes ambientals dels conflictes; tots crucials per a la presa de decisions basada en evidències, la coordinació de necessitats i inversions, i les propostes de solucions duradores a llarg termini.

Seguretat

L’escala i la diversitat de les amenaces que sotgen el món no han estat mai tan grans com les que afrontem avui dia. Des de fa temps es reconeix que la informació geoespacial brinda una perspectiva única per ajudar a comprendre els desafiaments plantejats i respondre-hi.

GMV ha estat involucrat des de les primeres fases del desenvolupament de l’actual capacitat operativa europea de seguretat basada en observació de la Terra, en la qual GMV és un contribuent important a través de la participació en els serveis de seguretat de Copernicus.

L’oferta de GMV cobreix diversos dominis de seguretat en el marc de les activitats d’intel·ligència i defensa, com la vigilància marítima (per exemple, detecció de vaixells), el mapatge d’infraestructures crítiques, el monitoratge de fronteres, la planificació d’evacuacions, l’anàlisi de campaments de desplaçats interns, la detecció de delictes ambientals, la lluita contra el terrorisme, etcètera.

Els nostres serveis de seguretat exploren tècniques d’extrem a extrem, des del coneixement expert d’IMINT fins a l’aprenentatge automàtic, utilitzant una gran varietat de dades de satèl·lit (SAR i òptics) tant amb resolució espacial molt alta com mitjana, la qual cosa permet una anàlisi ràpida i precisa amb independència de l’escala i la provisió d’informes per millorar el coneixement de la situació, sobre terra o mar, a qualsevol part del món.

Els productes desenvolupats consisteixen en mapes, dades geoespacials, informes i alertes que inclouen una àmplia gamma de característiques observables extretes d’imatges de satèl·lit i dades de fonts obertes a fi de caracteritzar els objectius d’interès, així com els antecedents del context geogràfic i la representació de les àrees analitzades.

Productes

Serveis d'Observació de la Terra per a la Gestió Forestal

Serveis d’observació de la Terra per a la resiliència al canvi climàtic

Aigües

L’aigua afecta gairebé tots els aspectes del desenvolupament: canvi climàtic, seguretat alimentària, desenvolupament urbà, gestió del risc de desastres, medi ambient, igualtat de gènere, salut, energia, etcètera. GMV ofereix solucions basades en observació de la Terra combinades amb models per ajudar a gestionar els desafiaments de les aigües continentals i marines, com ara l’escassetat i la qualitat de l’aigua i la contaminació marina.

Gestió d’aigües continentals:

Només el 0,5% de l’aigua de la Terra és aigua dolça disponible. L’escassetat d’aigua afecta més del 40% de la població mundial, mentre que més del 21,5% de la població viu actualment en conques hidrogràfiques on l’ús de l’aigua supera la recàrrega, la qual cosa farà que aquesta situació sigui més pronunciada. GMV ofereix serveis de seguiment de la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible per facilitar la gestió òptima dels recursos, així com el seguiment d’extrems hidrològics, des d’inundacions fins a sequeres. GMV també utilitza dades satel·litàries per estimar la concentració de clorofil·la a, el contingut de matèria orgànica, la temperatura de la superfície del mar, la salinitat de la superfície del mar, la terbolesa de l’aigua i altres paràmetres que influeixen en la qualitat de l’aigua de les masses d’aigua. Aquests serveis es poden utilitzar per gestionar piscifactories i aqüicultura i per supervisar les mesures de gestió mediambiental establertes en els camps agrícoles pertanyents a les conques hidrològiques associades. El catàleg de serveis climàtics de GMV, Eoclima, dona suport a l’avaluació i el seguiment dels riscos del canvi climàtic i les solucions d’adaptació al canvi climàtic.

Gestió marina i costanera:

La contaminació marina és un problema devastador que exigeix noves solucions conceptuals i tecnològiques per ajudar a prevenir, detectar, monitorar i mitigar les conseqüències d’aquesta degradació ambiental. Simons és la solució de GMV basada en observació de la Terra per detectar la contaminació marina (plàstics i vessaments de petroli). Els enfocaments desenvolupats aprofiten les dades òptiques satel·litàries multiespectrals, les dades del radar satel·litari i les tècniques d’aprenentatge automàtic per identificar les escombraries flotants i els vessaments de petroli. Aquests serveis es poden aprofitar per identificar punts crítics de contaminació marina, comprendre la dinàmica del flux i millorar la presa de decisions.

Productes

Serveis d’observació de la Terra per a la resiliència al canvi climàtic

Serveis d'Observació de la Terra per a la Gestió Forestal

XRC (eXperimental Receiver Canvas, llenç receptor experimental) és un receptor de programari d’enginyeria que permet el processament de múltiples senyals GNSS amb múltiples aproximacions.

Informació general

La tecnologia és l’essència de l’estratègia de GMV i un dels nostres principals diferenciadors. De fet, GMV inverteix notablement en el desenvolupament de tecnologia i és una de les empreses europees més actives en els programes tecnològics de l’ESA i de la UE, com ara TRP, GSTP, EOEP, FLPP, ARTES i NAVISP de l’ESA, i el programa Horizon 2020 de la UE.

GMV treballa braç a braç amb els seus clients i desenvolupa, normalment sota contractes marc, tecnologia central per a l’ESA, el CNES, l’Eumetsat i altres agències espacials líders.

Missions de demostració tecnològica

GMV ha participat en multitud de missions de demostració tecnològica com les que s’indiquen a continuació.

GMV forma part de l’equip central que està desenvolupant PROBA-3, una missió única de demostració de vol en formació. GMV assumeix la plena responsabilitat sobre el sistema de vol en formació, per al qual desenvolupa un subsistema embarcat de guiatge, navegació i control, així com sobre el sistema de dinàmica de vol a terra i el sistema de monitoratge del vol en formació.

GMV és un soci clau del laboratori de vol de nanosatèl·lits OPS-SAT, que té per objectiu provar noves tècniques de control de missió i de bord, per al qual ha desenvolupat el programari embarcat.

També és un soci clau en la definició i el disseny de la missió experimental d’aproximació i acoblament autònoms CubeSats (RACE).

Tecnologies de robòtica espacial

GMV està desenvolupant la tecnologia europea més avançada de guiatge, navegació i control autònoms per a robòtica espacial. Exercim un paper central en el programa PERASPERA (Strategic Research Cluster on Space Robotics Technologies) de la UE, que inclou els elements següents:

 • ESROCOS: desenvolupament del sistema operatiu per controlar robots espacials
 • ERGO: sistema d’intel·ligència autònoma o artificial
 • FACILITATORS: fase de proves de validació en diversos laboratoris europeus
 • ADE: presa de decisions autònoma en llargues travessies
 • Responsable d’ERGO i ESROCOS a MOSAR, EROS i PROACTC

Source URL: https://gmv.com/sectors/espai