Przemysł kosmiczny

Przestrzeń kosmiczna dla wszystkich

Space for everyone
https://youtu.be/QkuSQGIMGIA
Przegląd ogólny

Przestrzeń kosmiczna dla wszystkich

W GMV zapewniamy agencjom kosmicznym, operatorom satelitów i klientom z sektora kosmicznego na całym świecie najlepsze rozwiązania zaawansowane technologicznie, aby spełnić ich potrzeby i uzyskać doskonałe wyniki.

Ugruntowaliśmy swoją pozycję jako proaktywny i niezawodny partner, oferujący zarówno aplikacje, jak i kompleksowe rozwiązania i usługi sprzętowe i programowe o kluczowym znaczeniu w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed przemysłem kosmicznym.

Projektujemy systemy naziemne i lotnicze dla różnorodnych misji kosmicznych, które zapewniają informacje dotyczące pozycjonowania, nawigacji, komunikacji, bezpieczeństwa, nauki, eksploracji i meteorologii.

+ 1800 pracowników

zatrudnionych w sektorze kosmicznym, stanowiących 2,4 % wszystkich pracowników europejskiego przemysłu kosmicznego

6. grupa przemysłowa

europejskiego sektora kosmicznego, po firmach Airbus, ThalesAlenia, Ariane, Leonardo i OHB

Ponad 600 satelitów

i pojazdów kosmicznych korzysta z technologii GMV

1-szy światowy dostawca

ośrodków sterowania satelitami

Podsektory

Obszary działalności według segmentów sektora kosmicznego

Ogólne informacje na temat GMV w programie Galileo

Firma GMV jest kluczowym graczem w sektorze rozwoju segmentu naziemnego i operacji w ramach programu Galileo, a także rozwoju odbiorników i aplikacji w zakresie usługi publicznej o regulowanym dostępie (z ang. PRS). Prowadzone przez GMV działania obejmują:

 • Rozwój, modernizację i utrzymanie segmentu kontroli naziemnej Galileo (GCS), przy czym firma GMV występuje w charakterze głównego wykonawcy ESA. GCS obejmuje wszystkie elementy infrastruktury segmentu naziemnego wykorzystywane do monitorowania i kontrolowania satelitów pierwszej (G1G) drugiej (G2G) generacji Galileo, w tym obsługę nowych satelitów podczas faz startu i transferu orbitalnego (LEOP).

 • Opracowywanie, doskonalenie i utrzymanie kluczowych elementów segmentu naziemnego misji Galileo (GMS), takich jak system precyzyjnego wyznaczania orbity i synchronizacji czasu (Orbit Synchronization Processing Facility - OSPF) oraz środowisko narzędzi inżynieryjnych (ETE) wykorzystywane do celów analizy wydajności. Firma GMV uczestniczy również w rozwoju systemów monitorowania bezpieczeństwa GSMC i POCP oraz usług PRS, objętych ramami umownymi segmentu naziemnego misji Galileo.

 • Firma GMV jest głównym wykonawcą odpowiedzialnym za rozwój infrastruktury licznych centrów usługowych Galileo, takich jak m. in. Europejskie Centrum Usług GNSS (GSC), Centrum Referencyjne Galileo (GRC), centrum operacyjne kanału zwrotnego służb poszukiwawczo-ratunkowych (SAR-RLSP), generator danych o wysokiej dokładności (HADG) oraz system geodezji i precyzyjnej synchronizacji czasu (TGVF).

 • GMV jest obecnie jednym z głównych wykonawców, wytypowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną do opracowania projektu segmentu naziemnego Galileo drugiej generacji. Firma GMV została także wybrana do celów opracowania różnych kluczowych elementów, takich jak stanowisko badawcze systemu (G2STB), symulator częstotliwości radiowych i odbiorniki testowe nowych sygnałów nadawanych przez satelity drugiej generacji.

 • GMV bierze również aktywny udział w działaniach prowadzonych w ramach programu Galileo, wchodząc w skład zespołu operacyjnego Ośrodków Sterowania Galileo w Oberpfaffenhofen (Niemcy).

 • Firma ta opracowuje aplikacje z zakresu usługi publicznej o regulowanym dostępie (PRS) Galileo, dysponując własnymi rozwiązaniami w zakresie odbiorników, wykorzystywanymi do celów świadczenia tejże usługi. Dodatkowo GMV opracowuje systemy wykorzystywane przez hiszpański organ właściwy w zakresie PRS (CPA) do celów zarządzania rzeczoną usługą na terenie wspomnianego kraju.

Segment kontroli naziemnej Galileo

Od 2018 roku firma GMV jest głównym wykonawcą wytypowanym przez ESA do celów opracowania, doskonalenia i utrzymania segmentu kontroli naziemnej (GCS) Galileo, obejmującego m.in.:

 • opracowanie ogółu elementów służących do monitorowania i sterowania całą konstelacją Galileo;

 • wdrożenie zmian technologicznych w obrębie infrastruktury;

 • elementy niezbędne do obsługi nowych satelitów w fazie startu i transferu orbitalnego (LEOP);

 • zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i akredytację bezpieczeństwa całego systemu kontroli naziemnej.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 250 mln euro, a na kierowaną przez GMV organizację przemysłową składa się dwanaście firm i ponad 150-osobowy zespół, w pełni zaangażowany w realizację projektu..

W 2023 r. Europejska Agencja Kosmiczna ponownie wybrała firmę GMV do przeprowadzenia zmian w obrębie GCS niezbędnych do kontroli i walidacji na orbicie satelitów Galileo drugiej generacji (G2G).

Ten nowy kontrakt stanowi uzupełnienie umów już podpisanych przez GMV na pierwszą generację satelitów. Tym samym łączna kwota zakontraktowana od 2018 roku przekroczyła wartość 500 mln euro.

Segment misji naziemnych Galileo

GMV opracowuje podstawowe elementy segmentu misji naziemnej Galileo, w tym system Orbit Synchronization Processing Facility (OSPF). Firma opracowała również system Integrity Processing Facility (IPF) w fazie walidacji orbitalnej (IOV), system monitoringu sieci (MNE) oraz system Service Products Facility (SPF) aż do fazy pełnej zdolności operacyjnej (FOC). Ponadto jest ona odpowiedzialna za środowisko inżynierii narzędzi (ETE), które obejmuje prototypy większości elementów GMS.

GMV rozwija również część infrastruktury GSMC w ramach GSMC-S i POCP-S, jako część ram umownych segmentu naziemnego misji Galileo.

Centra Galileo

GMV jest firmą europejską zajmującą wiodącą pozycję w zakresie rozwoju centrów usługowych w ramach programu Galileo, będąc głównym wykonawcą następujących kontraktów dla klientów takich jak ESA czy EUSPA:

 • Rozwój, obsługa i konserwacja na rzecz ESA systemu geodezji i precyzyjnej synchronizacji czasu (TGVF) programu Galileo (TGVF), zlokalizowanego w Holandii.

 • Rozwój, obsługa i konserwacja na rzecz EUSPA Centrum Referencyjnego Galileo (GRC), zlokalizowanego na terenie Holandii.

 • Rozwój i utrzymanie na rzecz EUSPA infrastruktury europejskiego Centrum Usług GNSS (GSC), zlokalizowanego w Hiszpanii.

 • Rozwój i konserwacja na rzecz EUSPA infrastruktury naziemnej, niezbędnej do obsługi kanału zwrotnego służby poszukiwawczo-ratowniczej (RLSP-SAR), zlokalizowanej we Francji.

 • Rozwój i utrzymanie na rzecz EUSPA generatora danych (HADG) w celu świadczenia nowej usługi wysokiej dokładności (HAS) Galileo, działającej od 24 stycznia 2023.

 • Rozwój i utrzymanie na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej Centrum Wsparcia Naukowego GNSS (GSSC), zlokalizowanego w obiektach ESA w Madrycie (ESAC).

Usługa PRS Galileo

Usługa publiczna o regulowanym dostępie Galileo (PRS) to usługa z zakresu pozycjonowania, charakteryzująca się większą odpornością i ciągłością działania w niesprzyjających warunkach operacyjnych. Dostęp do tej usługi jest ograniczony do odpowiednio upoważnionych użytkowników rządowych.

GMV opracowuje rozmaite aplikacje z zakresu usługi publicznej o regulowanym dostępie (PRS) Galileo, dysponując własnymi rozwiązaniami w zakresie odbiorników, wykorzystywanymi do celów świadczenia tej usługi, takimi jak odbiornik PRESENCE2. Dodatkowo firma GMV opracowuje systemy wykorzystywane przez hiszpański organ właściwy w zakresie PRS (CPA), Narodowy Instytut Technologii Lotniczych (INTA), do zarządzania tego typu usługami na terenie ww. kraju, w tym tzw. POC-IS oraz kanał drugorzędny.

GMV bardzo aktywnie uczestniczy w projektach pilotażowych usługi PRS - zarówno hiszpańskich, jak i ogólnoeuropejskich - wraz z wojskowymi jednostkami ratunkowymi, służbami geograficznymi, obserwatoriami morskimi i ośrodkami doświadczalnymi. Ponadto firma GMV przeprowadziła również kampanie testowe działania usługi PRS podczas szeregu ekspedycji naukowych na Antarktydzie.

GMV wchodzi w skład zespołu przemysłowego odpowiedzialnego za modernizację i utrzymanie Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Galileo (Galileo Security Monitoring Centre - GSMC) oraz platformy kontaktowej (Point of Contact Platform - POCP), których rozwój jest objęty ramami umownymi segmentu naziemnego misji Galileo (GMS). W ramach rozwoju segmentu kontroli naziemnej Galileo (GCS) firma GMV odpowiada również za opracowanie systemów zarządzania kluczami szyfrującymi satelitów (Key Management Facility – KMF), w tym kluczami PRS.

GMV uczestniczy w określaniu ewolucji usługi PRS, będąc jednym z głównych wykonawców wytypowanych przez ESA do zaprojektowania segmentu naziemnego Galileo drugiej generacji. Opracowuje również rozmaite kluczowe elementy, takie jak symulator i odbiorniki testowe nowych sygnałów PRS, transmitowanych przez satelity drugiej generacji.

Działalność w ramach programu Galileo

GMV wchodzi w skład zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie operacji w ramach systemu Galileo, przeprowadzanych w Ośrodku Sterowania zlokalizowanym w miejscowości Oberpfaffenhofen (Niemcy).

Inżynierowie z ramienia firmy GMV nadzorują codzienne kontakty z satelitami, przeprowadzają analizy trendów i uczestniczą w rozmaitych specjalnych procedurach operacyjnych. Pozostają przy tym przez cały czas do dyspozycji, aby - w razie zajścia takiej konieczności - być w stanie pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów, jakie tylko mogą się pojawić.

Inżynierowie z firmy GMV są również odpowiedzialni za opracowywanie i zatwierdzanie nowych procedur i narzędzi wsparcia operacyjnego, odgrywając kluczową rolę w procesie automatyzacji zadań, która jest niezbędna w miarę rozwoju konstelacji satelitów i włączania do niej nowych modeli i generacji satelitów.

Druga generacja Galileo

Firma GMV jest jednym z głównych wykonawców wyselekcjonowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną do celów zaprojektowania segmentu naziemnego drugiej generacji (GSEG) Galileo, obejmującego ogół elementów z zakresu kontroli, misji, sieci łączności i monitorowania bezpieczeństwa naziemnego.

Firma GMV opracowuje również tzw. stanowisko testowe dla drugiej generacji systemu Galileo (G2STB). Oprócz udostępnienia Europejskiej Agencji Kosmicznej platformy do weryfikacji i walidacji systemu, G2STB umożliwi prowadzenie różnych działań monitorujących, rozwiązywanie problemów, opracowywanie prototypów nowych usług i wykonywanie zadań eksperymentalnych związanych z systemem Galileo.

W 2023 r. Europejska Agencja Kosmiczna ponownie wybrała firmę GMV do przeprowadzenia zmian w obrębie GCS niezbędnych do kontroli i walidacji na orbicie satelitów Galileo drugiej generacji (G2G).

Europejska Agencja Kosmiczna powierzyła również firmie GMV opracowanie rozmaitych kluczowych elementów, takich jak symulator częstotliwości radiowych i odbiorniki testowe nowych sygnałów nadawanych przez satelity drugiej generacji, a także różnorakich narzędzi do optymalizacji trajektorii i analizy misji w obrębie danej konstelacji.

Ogólne informacje na temat technologii pozycjonowania, nawigacji i wyznaczania czasu

Technologie pozycjonowania, nawigacji i wyznaczania czasu (PNT) są istotnym obszarem specjalizacji i wiedzy praktycznej GMV. GMV opracowuje rozwiązania dla rynków zastosowań: produkcyjnego (upstream) i przetwarzającego (downstream).

Jeśli chodzi o rynek produkcyjny, GMV zgromadziło niezrównane doświadczenie w zakresie inżynierii systemów GNSS, opracowywania algorytmów przetwarzania nawigacji, opracowywania oprogramowania o kluczowym znaczeniu i narzędzi wsparcia. GMV jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju europejskich programów GNSS, EGNOS i Galileo. W połowie 2018 r. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zleciła GMV zamówienie na segment kontroli naziemnej Galileo (FOC2 WP3x). Ogólna umowa ramowa ma łączną wartość 250 mln euro i obejmuje podpisaną i opieczętowaną umowę dotyczącą pierwszego zlecenia wykonania prac o wartości około 150 mln euro.

Na rynku przetwarzającym GNSS GMV jest światowym pionierem w rozwoju i wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych opartych na GNSS, komunikacji mobilnej i technologii informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS). GMV oferuje kompleksowe rozwiązania „pod klucz” gotowe do zastosowania w różnych rodzajach transportu lądowego, morskiego i kolejowego; rozwiązania GNSS o wysokiej precyzji i bezpieczeństwie dla rynku pojazdów autonomicznych oraz przystosowalne rozwiązania pozycjonowania, nawigacji i wyznaczania czasu dla rynków obronności i bezpieczeństwa narodowego.
 

Produkty

Kompleksowe rozwiązanie z zakresu precyzyjnego wyznaczania orbity i geodezji

Platforma w zakresie inżynierii, analizy i walidacji systemów satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji

Niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do wysoko precyzyjnego pozycjonowania

Rozwiązanie Web służące do precyzyjnego pozycjonowania i działające w oparciu o Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS)

Nowoczesne stanowisko badawcze systemu satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji (SBAS)

Monitorowanie widma GNSS w celu ochrony tego, co najcenniejsze

XRC (eXperimental Receiver Canvas) to inżynierski odbiornik krótkofalowy, który pozwala na przetwarzanie wielu sygnałów GNSS na wielu poziomach.

System satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji (SBAS)

Wiedza GMV w dziedzinie SBAS i doświadczenie jej zespołu pozwoliły firmie zająć kluczową pozycję zarówno w rozwoju EGNOS, europejskiego satelitarnego systemu augmentacji (SBAS), jak i w innych inicjatywach SBAS na całym świecie.

Wkład GMV w rozwój EGNOS miał zasadnicze znaczenie jako dostawca następujących kluczowych systemów naziemnych:

 • Systemy centralnego przetwarzania EGNOS – zestaw do przetwarzania (CPF-PS): serce EGNOS, ponieważ CPF jest odpowiedzialne za generowanie komunikatów korygujących przesyłanych do użytkowników.
 • System dostępu do danych EGNOS (EDAS): umożliwia dostęp do usługi EGNOS za pośrednictwem kanałów naziemnych i zapewnia użytkownikom dodatkowe usługi o wartości dodanej.
 • EURONOTAM: system EGNOS odpowiedzialny za generowanie komunikatów dla personelu lotniczego (NOTAM).
 • Specjalna platforma do kwalifikacji aplikacji (ang. Specific Application Qualification Platform, ASQF): zaprojektowana w celu zapewnienia wsparcia w rozwoju aplikacji EGNOS.

GMV opracowała również własne rozwiązanie SBAS, zwane magicSBAS. Jest to najnowocześniejsze, operacyjne, wielokonstelacyjne stanowisko badawcze dla systemu satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji (SBAS), które zapewnia krytyczne, niezwiązane z bezpieczeństwem usługi wspomagania.

System magicSBAS w pełni udowodnił zalety systemu SBAS w wielu regionach, takich jak Ameryka Środkowa i Południowa, Afryka i Azja. Jest on stosowany na stanowisku badawczym SBAS działającym obecnie w Australii i Nowej Zelandii.

Produkty

Nowoczesne stanowisko badawcze systemu satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji (SBAS)

Rozwiązanie Web służące do precyzyjnego pozycjonowania i działające w oparciu o Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS)

Wysoce precyzyjna usługa korekty GNSS

GMV opracowała własną usługę Precise Point Positioning opartą na systemie GNSS (PPP), zwaną MagicPPP, która jest oferowana jako rozwiązanie komercyjne dla różnych rynków, takich jak motoryzacyjny, rolnictwa precyzyjnego, topograficznego i kosmicznego.

Katalog usługi MagicPPP obejmuje:

 • Usługi korekty wysokiej precyzji w czasie rzeczywistym (< 10 cm 95 %).
 • Ulepszona usługa konwergencji (< 1 min) w oparciu o regionalne przepływy korekt.
 • Bezpieczne, wysoce precyzyjne usługi korekty w czasie rzeczywistym, przeznaczone specjalnie do aplikacji do pojazdów autonomicznych (z certyfikatem ASIL-B).
 • Usługi postprzetwarzania.

Usługa korekty MagicPPP opiera się na dokładnych danych pochodzących z wielu GNSS (orbity, zegary, odchylenia kodowe i fazowe, korekty atmosferyczne i dane dotyczące integralności), obliczanych w czasie rzeczywistym przy użyciu własnego oprogramowania przetwarzającego GMV oraz surowych danych pomiarowych GNSS dostarczanych przez globalną sieć stacji referencyjnych będących własnością i obsługiwanych przez GMV. Infrastruktura ta pozwala GMV na oferowanie usług korekcyjnych w ramach umów o poziomie usług (SLA) z różnymi systemami.

W przeciwieństwie do innych tradycyjnych, wysoce precyzyjnych technik pozycjonowania, takich jak RTK, MagicPPP nie wymaga danych z ciągle działających stacji referencyjnych (CORS) znajdujących się w pobliżu użytkownika. Usługa ta jest jednak kompatybilna ze standardowymi silnikami pozycjonującymi RTK dzięki zastosowaniu opracowanego przez GMV konwertera RTK.

GMV może również dostarczyć szereg terminali użytkownika, które są w pełni kompatybilne z usługą korekty MagicPPP, w tym przenośne, zasilane na baterie terminale.

Produkty

Nowoczesne stanowisko badawcze systemu satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji (SBAS)

Rozwiązanie Web służące do precyzyjnego pozycjonowania i działające w oparciu o Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS)

Godne zaufania, odporne rozwiązania pozycjonowania, nawigacji i wyznaczania czasu

GMV umocniło swój status dostawcy odpornych i niezawodnych rozwiązań pozycjonowania, nawigacji i wyznaczania czasu opartych na GNSS dla rynków obronnych i bezpieczeństwa narodowego.

Katalog rozwiązań oferowanych przez GMV zawiera następujące elementy:

 • Rozwiązania dla regulowanej usługi publicznej (PRS) Galileo, takie jak samodzielne odbiorniki obecności, rozwiązania oparte na serwerach i zintegrowane rozwiązania TETRA/LTE. Wszystkie te rozwiązania wykorzystują zaawansowane techniki wykrywania i łagodzenia zakłóceń oraz kradzieży tożsamości.
 • Zaawansowane systemy wykrywania i analizy zakłóceń GNSS, takie jak srx-10i.

W dziedzinie odpornej synchronizacji firma GMV opracowała rozwiązanie do precyzyjnej dystrybucji czasu UTC za pomocą światłowodu o nazwie WANTime, które jest oferowane jako usługa. WANTime zaprojektowano z myślą o wymogach w zakresie solidnej synchronizacji sektorów takich jak bankowość (w związku z europejskim rozporządzeniem MiFID II), finanse i centra danych. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do precyzyjnej synchronizacji zegara w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zainstalowania anteny GNSS, gdy widoczność z satelitów jest słaba lub gdy istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń w systemie GNSS. WANTime ustalany na podstawie oficjalnego hiszpańskiego czasu UTC podanego przez Obserwatorium Królewskiej Marynarki Wojennej Hiszpanii (hiszp. Real Instituto y Observatorio de la Armada, ROA).

Produkty

Monitorowanie widma GNSS w celu ochrony tego, co najcenniejsze

Informacje ogólne

GMV oferuje kompletne segmenty naziemne dla misji satelitów telekomunikacyjnych, w tym dynamika lotu, planowanie misji, systemy monitoringu i kontroli satelitarnej w czasie rzeczywistym, stacje naziemne M&C i rozwiązania w zakresie zarządzania ładunkami użytecznymi.

GMV jest wiodącym na świecie niezależnym dostawcą systemów kontroli naziemnej. Ponad 40 operatorów i agencji telekomunikacyjnych oraz ponad 300 satelitów wybrało technologię GMV, a 40 % wszystkich komercyjnych satelitów COMSAT wystrzelonych w ciągu ostatnich 10 lat jest sterowanych za pomocą naszych produktów i rozwiązań.

Od samego początku nasze produkty nawigują na wiodących satelitarnych platformach płatnych na świecie i zapewniają bezproblemowe wsparcie operacyjne dla dowolnej liczby satelitów, niezależnie od modelu lub producenta.

Nasza gama produktów dla telekomunikacji pozwala na obsługę ręczną lub tryb bezobsługowy (lights out), poza nieograniczonymi opcjami personalizacji, dzięki czemu są one dostosowane do naszych klientów, a nie na odwrót.

GMV zapewnia również wsparcie operacyjne dla wielu telekomunikacyjnych operatorów satelitów.

Produkty

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla operacji fazy startu i początku lotu po orbicie (LEOP), w tym strategie transferu na orbitę

Narzędzie wsparcia dla zarządzania konstelacjami satelitów

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla satelitów na niskiej (LEO) i średniej (MEO) orbicie okołoziemskiej

Obsługa pełnego cyklu operacji z zakresu dynamiki lotu dla satelitów geostacjonarnych

Jedna jedyna linia produktów do wszystkich operacji związanych z dynamiką lotu

Monitoring i sterowanie satelitami

Archiwum parametrów telemetrii satelitarnej i naziemnej

Automatyzacja procedur satelitarnych i naziemnych

Twoje zasoby naziemne pod kontrolą

System do koordynacji operacji

Kontrola satelitów i misji

GMV pracuje nad satelitarnymi systemami dowodzenia i kontroli od 1986 roku i po tylu latach stał się niewątpliwie głównym dostawcą komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Około 40 % światowych wystrzeleń satelitów telekomunikacyjnych jest kontrolowanych przez nasze portfolio produktów, w szczególności rodziny produktów hifly® i fleet.

GMV zapewnia natychmiastowe wsparcie dowodzenia i kontroli dla wszystkich istotnych komercyjnie platform satelitów telekomunikacyjnych, od tych tworzonych przez pojedyncze nanosatelity do rozwiązań megakonstelacji, w tym Astrium, Boeing Satellite Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Maxar, Thales Alenia Space, Mitsubishi Electric Space Systems, OHB Space Systems, ISRO i ISS Reshetnev.

Nasze systemy dowodzenia i kontroli są używane przez operatorów instytucjonalnych po obu stronach Atlantyku (NASA Goddard, NASA Johnson, USGS, JPL, ESA, EUMETSAT, CNES itp. ), a także przez operatorów komercyjnych na całym świecie (Arabsat, Azercosmos, BRISat, Eutelsat, Hispasat, Hellas SAT, MEASAT, NBN Co, Nilesat, Optus, SES Astra, SES Americom, SES New Skies, SES-Sirius, Star One, Thaicom, Turksat i Visiona).

Produkty

Monitoring i sterowanie satelitami

Archiwum parametrów telemetrii satelitarnej i naziemnej

Automatyzacja procedur satelitarnych i naziemnych

System do koordynacji operacji

Dynamika lotu

Firma GMV jest światowym liderem w dziedzinie operacyjnych systemów dynamiki lotu i wyznaczania orbity. Jednym z kluczy do sukcesu jest doskonałość technologii i systemów komercyjnego transportu orbitalnego (rodzina FocusSuite), które są wynikiem znaczących i trwałych inwestycji w B+R.

GMV jest wiodącym na świecie dostawcą ośrodków sterowania dla telekomunikacyjnych operatorów satelitarnych. Najlepiej sprzedającymi się produktami są systemy dynamiki lotu, które są już obecne na ponad 300 satelitach.

Systemy komercyjnego transportu orbitalnego odróżniają GMV od innych konkurentów, dostarczając sprawdzone wielomisyjne, wieloplatformowe rozwiązanie lotnicze, które można łatwo konfigurować i skalować w celu obsługi przyszłych misji. Co więcej produkty GMV są kompatybilne nie tylko z większością platform płatnych producentów amerykańskich i europejskich, ale także z platformami producentów z innych regionów, jak to ma miejsce w przypadku azjatyckiego MELCO.

Rodzina produktów focusSuite GMV obejmuje szeroki zakres produktów wspierających operacje dynamiki lotu we wszystkich rodzajach misji, takich jak GEO, HEO, LEO, MEO i konstelacje. Niektóre z unikalnych funkcji, jakie oferuje, to automatyzacja, analiza połączeń oraz zaawansowane narzędzia wizualizacji i analizy.

Portfolio klientów GMV w sektorze telekomunikacyjnym obejmuje m.in: Arabsat, Avanti, Azersat, BRIsat, Eutelsat, GalobalIP, Globalstar, HellasSat, Hispasat, Hisdesat, Inmarsat, Intelsat, Jsat Skyperfect, Measat, NBN.co, Newsat, Nilesat, O3B, Optus, PSN, Space Norway, StarOne, Telenor, Telespazio, Thaicom, Türksat, Visiona, Worldspace i Yahsat.

 

Produkty

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla operacji fazy startu i początku lotu po orbicie (LEOP), w tym strategie transferu na orbitę

Narzędzie wsparcia dla zarządzania konstelacjami satelitów

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla satelitów na niskiej (LEO) i średniej (MEO) orbicie okołoziemskiej

Obsługa pełnego cyklu operacji z zakresu dynamiki lotu dla satelitów geostacjonarnych

Jedna jedyna linia produktów do wszystkich operacji związanych z dynamiką lotu

Systemy zarządzania ładunkami użytecznymi

GMV uczestniczy w dostarczaniu rozwiązań w zakresie zarządzania ładunkami w sektorze telekomunikacyjnym od 2006 r., kiedy to zainstalowano Smart rings na satelicie AMC-14. Obecnie oferta produktów z zakresu smart payload, ukierunkowana na inteligentne zarządzanie ładunkami, odpowiada na potrzeby wszystkich rodzajów ładunków w sektorze telekomunikacyjnym, od tradycyjnych do zdefiniowanych za pomocą oprogramowania. Pozwala to na prostą i bezpieczną obsługę, która optymalizuje zasoby satelitarne, jednocześnie minimalizując zakłócenia.

Narzędzia te są zintegrowane z pozostałymi produktami GMV w celu ułatwienia kontroli satelitów i misji, co w razie potrzeby prowadzi do wysoce autonomicznych operacji.

GMV oferuje gotowe do użycia produkty, koncepcje operacji (CONOPS) i wsparcie przez cały czas trwania misji, choć opcje dostosowywania są nieograniczone. Rodzina produktów smart payload zawiera algorytmy pochodzące z różnych źródeł:

 • Od producenta: integruje algorytmy dostarczone przez producenta ładunku użytecznego.
 • Oprogramowanie własne: GMV opracowuje własne algorytmy (rozwiązanie redundancji pierścieni bent pipe, sterowane anteny mechaniczne itp.).
 • Publiczne: GMV wdraża publiczne algorytmy (klasyfikacja wielu sygnałów MUSIC, ITU-R, DVB-S2 itp.)

Główni klienci GMV to: Arabsat, Avanti, Eutelsat, Hellasat, Hispasat, Optus, Star One, Turksat, Visiona i Yahsat.

Monitoring i sterowanie stacjami naziemnymi

Portfolio produktów GMV zapewnia funkcje monitorowania i sterowania (np. poprzez produkty z rodziny magnet) dla telekomunikacyjnych stacji naziemnych misji.

Nasze rozwiązania sięgają od systemów jednoantenowych po rozproszone geograficznie sieci wieloantenowych stacji naziemnych, zintegrowanych w jeden, homogeniczny interfejs obejmujący lokalny i zdalny monitoring i sterowanie oraz umożliwiający od operacji ręcznych po w pełni zautomatyzowaną obsługę (opartą na procedurach), w celu szybkiej i reaktywnej rekonfiguracji łańcuchów naziemnych.

Nasi główni klienci to Eutelsat, Azercosmos, NBN Co, Visiona, Gilat &NWIEE, Pasifik Satelit Nusantara (PSN), EUMETSAT (EPS Second Generation) oraz Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Produkty

Twoje zasoby naziemne pod kontrolą

Archiwum parametrów telemetrii satelitarnej i naziemnej

Automatyzacja procedur satelitarnych i naziemnych

Informacje ogólne

GMV opracowała systemy dla 80 satelitów obserwacji Ziemi (EO) dla misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT, Copernicus, CNES, DLR, NASA i Hisdesat.

Firma odgrywa ważną rolę w europejskich misjach meteorologicznych, ponieważ jest głównym wykonawcą drugiej generacji segmentów kontroli naziemnej systemu polarnego EUMETSAT (EPS SG) oraz trzeciej generacji Meteosat (MTG). Opracowujemy również systemy przetwarzania danych instrumentalnych oraz narzędzie do kontroli jakości instrumentów MTG. W ramach EPS SG, GMV opracowuje symulator naziemnego przetwarzania danych za pomocą skaterometrii atmosfery.

Firma wniosła również kluczowy wkład w postaci ośrodków sterowania satelitami, dynamiki lotów, planowania misji, symulacji typu „end-to-end” oraz przetwarzania danych instrumentalnych, we wszystkie misje Earth Explorer Europejskiej Agencji Kosmicznej (w tym SMOS, GOCE, Aeolus, Cryosat, Swarm i EarthCare).

Copernicus, największy na świecie program obserwacji Ziemi, korzysta również z dużej części technologii GMV. Dla tego programu GMV opracowała ośrodki sterowania satelitami i systemy dynamiki lotu dla wszystkich Sentineli. Firma opracowała również symulatory satelitów, systemy planowania misji i przetwarzania instrumentów dla większości Sentineli. GMV dostarcza również usługę operacyjną precyzyjnego określania orbity (POD) dla całego programu Copernicus i podpisało dużą umowę ramową z UE obejmującą zdefiniowanie następnej generacji segmentu kosmicznego dla programu Copernicus.

GMV jest również jedną z głównych firm współpracujących w hiszpańskim Narodowym Programie Obserwacji Ziemi, w ramach którego połączono wszystkie zdolności firmy w celu zapewnienia doskonałej wydajności satelitów Paz i Ingenio. Firma współpracowała także z NASA i NOAA w ich misjach Landsat, GOES-R i OCO. 

Produkty

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla operacji fazy startu i początku lotu po orbicie (LEOP), w tym strategie transferu na orbitę

Narzędzie wsparcia dla zarządzania konstelacjami satelitów

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla satelitów na niskiej (LEO) i średniej (MEO) orbicie okołoziemskiej

Obsługa pełnego cyklu operacji z zakresu dynamiki lotu dla satelitów geostacjonarnych

Jedna jedyna linia produktów do wszystkich operacji związanych z dynamiką lotu

Monitoring i sterowanie satelitami

Archiwum parametrów telemetrii satelitarnej i naziemnej

Automatyzacja procedur satelitarnych i naziemnych

Earth Explorers

Wkład GMV w misje Europejskiej Agencji Kosmicznej Earth Explorer jest kluczowy.

GMV opracowała system kontroli misji dla satelitów ERS-1, Cryosat 1/2, GOCE, SMOS, SWARM i Earthcare.

W dziedzinie przetwarzania danych ładunków użytecznych GMV opracowała procesory danych dla satelitów SMOS (L0), Swarm L1b, L1b NRT & L2, EarthCARE L0, BBR L1b, MSI L1b i Lidar L1b/L1c.

Inżynierowie GMV pracujący w siedzibie ESOC w Darmstadt w Niemczech, oprócz wsparcia operacyjnego, zapewniają wsparcie dynamiki lotu dla wszystkich misji obserwacji Ziemi.

GMV dostarczyła analizę misji dla satelitów BIOMASS, FLEX, EarthCare, CarbonSat, CoReH2O i PREMIER.

W dziedzinie symulatorów satelitów, GMV dostarczyła symulator wydajności typu „end-to-end” dla satelitów FLEX i PREMIER, symulator instrumentów dla satelitów CarbonSat i symulator badań operacyjnych dla satelity EarthCare.

Produkty

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla operacji fazy startu i początku lotu po orbicie (LEOP), w tym strategie transferu na orbitę

Narzędzie wsparcia dla zarządzania konstelacjami satelitów

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla satelitów na niskiej (LEO) i średniej (MEO) orbicie okołoziemskiej

Obsługa pełnego cyklu operacji z zakresu dynamiki lotu dla satelitów geostacjonarnych

Jedna jedyna linia produktów do wszystkich operacji związanych z dynamiką lotu

Monitoring i sterowanie satelitami

Archiwum parametrów telemetrii satelitarnej i naziemnej

Automatyzacja procedur satelitarnych i naziemnych

EUMETSAT

GMV jest jednym z głównych dostawców Eumetsat.

Firma jest zatem głównym wykonawcą systemu kontroli i obsługi misji (MCO) systemu polarnego Eumetsat drugiej generacji (EPS SG) oraz systemu obsługi misji (MOF) Meteosat trzeciej generacji (MTG). Są to dwie duże umowy dotyczące obsługi całego segmentu kontroli naziemnej serii satelitów EPS-SG i MTG.

W przypadku EPS-SG firma GMV opracowała również narzędzia i symulator skaterometrii atmosfery pracujący naziemnie.

W przypadku MTG, GMV jest również jednym z głównych uczestników segmentu naziemnego danych ładunków użytecznych, ponieważ jest odpowiedzialna za rozwój narzędzi zapewnienia jakości instrumentów i systemów przetwarzania ich danych.

Eksperci GMV świadczą również usługi na miejscu dla Eumetsat w zakresie eksploatacji i inżynierii systemów naziemnych.

Copernicus

GMV jest jednym z głównych dostawców infrastruktury programu Copernicus.

Firma opracowała ośrodki sterowania satelitami dla wszystkich Sentineli. Zintegrował on również dla EUMETSAT cały segment operacji lotu trzeciego Sentinela.

W segmencie naziemnym danych ładunków użytecznych, GMV opracowała system przetwarzania danych dla drugiego Sentinela, oprogramowanie dla instrumentu kontroli kolorów oceanu i lądu (OLCI) oraz planowanie misji dla pierwszego, trzeciego i szóstego Sentinela.

Firma opracowała i prowadzi również operacyjną usługę precyzyjnego określania orbity (POD) dla całej konstelacji programu Copernicus.

W dziedzinie symulatorów operacyjnych GMV opracowała symulatory dla satelitów Sentinel-1 i Sentinel-5P.

GMV realizuje również umowę ramową dla Komisji Europejskiej w celu opracowania nowej generacji satelitów programu kosmicznego Copernicus.

Produkty

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla operacji fazy startu i początku lotu po orbicie (LEOP), w tym strategie transferu na orbitę

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla satelitów na niskiej (LEO) i średniej (MEO) orbicie okołoziemskiej

Obsługa pełnego cyklu operacji z zakresu dynamiki lotu dla satelitów geostacjonarnych

Jedna jedyna linia produktów do wszystkich operacji związanych z dynamiką lotu

Narzędzie wsparcia dla zarządzania konstelacjami satelitów

PNOTS: Narodowy Program Obserwacji Ziemi (hiszp. Programa Nacional de Observación de la Tierra)

W Hiszpanii, GMV jest jednym z głównych partnerów Narodowego Programu Obserwacji Ziemi.

W segmencie kosmicznym GMV przeprowadziła analizę misji i opracowała symulator zarządzania satelitami Ingenio. W ramach umów w segmencie kosmicznym został opracowany również Prototyp symulatora naziemnego przetwarzania danych Ingenio.

W segmencie naziemnym GMV odegrała wiodącą rolę, przejmując kontrolę nad całym segmentem sterowania naziemnego satelitów Ingenio i Paz. W zakresie obowiązków firmy leżą ośrodki sterowania satelitami, dynamika lotu i planowanie misji. Segment naziemny danych ładunków użytecznych jest kolejnym, w którym GMV odegrała ważną rolę, odpowiadając za planowanie misji i usług dla użytkowników.

Produkty

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla operacji fazy startu i początku lotu po orbicie (LEOP), w tym strategie transferu na orbitę

Narzędzie wsparcia dla zarządzania konstelacjami satelitów

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla satelitów na niskiej (LEO) i średniej (MEO) orbicie okołoziemskiej

Jedna jedyna linia produktów do wszystkich operacji związanych z dynamiką lotu

Monitoring i sterowanie satelitami

Archiwum parametrów telemetrii satelitarnej i naziemnej

Automatyzacja procedur satelitarnych i naziemnych

Obsługa pełnego cyklu operacji z zakresu dynamiki lotu dla satelitów geostacjonarnych

DLR/NASA/NOAA

Inżynierowie GMV byli mocno zaangażowani w rozwój, uruchomienie i rutynowe operacje kilku misji w DLR (niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) w Oberpfaffenhofen (Niemcy).

Dawne i obecne misje obserwacji Ziemi obejmują satelity CHAMP, GRACE, TerraSAR-X, TanDEM-X, GRACE-FO i EnMAP.

GMV wniosła również znaczący wkład w misje NASA i NOAA. Nasze główne referencje to między innymi system dynamiki lotu GOES-R/S, planowanie i archiwizacja misji Landsat oraz systemy dynamiki lotu OCO/OCO-2 i GLORY.

Produkty

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla operacji fazy startu i początku lotu po orbicie (LEOP), w tym strategie transferu na orbitę

Narzędzie wsparcia dla zarządzania konstelacjami satelitów

Narzędzia systemu dynamiki lotu dla satelitów na niskiej (LEO) i średniej (MEO) orbicie okołoziemskiej

Obsługa pełnego cyklu operacji z zakresu dynamiki lotu dla satelitów geostacjonarnych

Jedna jedyna linia produktów do wszystkich operacji związanych z dynamiką lotu

Informacje ogólne

GMV opracowała systemy i technologie dla satelitów badawczych i naukowych misji m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej (Roscosmos).

Nasz koncern również znaczącą rolę w segmencie kosmicznym oraz w operacjach i segmencie naziemnym. Rozwój segmentu kosmicznego obejmuje analizę misji, symulatory satelitów, systemy i technologie AOCS/GNC, oprogramowanie pokładowe i narzędzia walidacyjne. Oferta GMV w zakresie segmentu naziemnego obejmuje zarówno segmenty kontroli naziemnej, jak i działalność łazików i ośrodków obsługi misji naukowych. Inżynierowie GMV zapewniają również wsparcie operacyjne na miejscu dla większości europejskich misji związanych z badaniami w dziedzinie robotyki i badaniami naukowymi.

Produkty

Misje na Księżyc i na Marsa

GMV jest jedną z głównych firm współpracujących w misji Exomars Europejskiej Agencji Kosmicznej. GMV stworzyła oprogramowanie pokładowe dla misji Exomars 2016, obejmujące system naprowadzania, nawigacji i sterowania startem, schodzeniem i lądowaniem. Firma obsługuje również oprogramowanie pokładowe dla misji Exomars 2021. W segmencie naziemnym GMV jest również odpowiedzialna za projektowanie, rozwój, integrację i walidację systemu sterowania łazikiem.

GMV przewodzi działaniom technologicznym Europejskiej Agencji Kosmicznej ukierunkowanym na przyszłe misje na Marsie, takie jak misja „Mars Sample Return”. Dysponuje najbardziej zaawansowanymi technologiami sterowania, nawigacji i naprowadzania w Europie, umożliwiającymi realizację złożonych misji w zakresie podejścia i dokowania, jak również autonomicznych działań łazików.

Odgrywa również ważną rolę w dziedzinie precyzyjnego lądowania w przyszłych misjach księżycowych, takich jak Luna-Resurs, współpraca między Europejską Agencją Kosmiczną a Rosyjską Agencją Kosmiczną (Roscosmos) oraz w robotycznej misji Heracles.

Flota Europejskiej Agencji Kosmicznej w układzie słonecznym

Szeroka współpraca GMV z Europejską Agencją Kosmiczną obejmuje wiele działań w ramach misji naukowych Agencji.

GMV opracowała systemy kontroli misji Bepi-Colombo, SOLO i JUICE, a także odgrywa ważną rolę w zespole operacji i dynamiki lotów Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych (ang. European Space Operations Centre, ESOC), należącym do Europejskiej Agencji Kosmicznej, co obejmuje również wielkie wyzwanie, jakie stanowi misja Rosetta.

Pracownicy GMV w Europejskim Centrum Astronomicznym (ESAC) Europejskiej Agencji Kosmicznej zapewniają wsparcie dla działań naukowych wszystkich misji naukowych ESA.

W segmencie kosmicznym GMV opracowała kamerę nawigacyjną na potrzeby misji JUICE oraz przyczyniła się do realizacji misji AOCS. Pełnimy również ważne funkcje w fazach A/B1 misji THESUES i SPICA.

Przegląd floty satelitów ESA według spektrum badanych fal

GMV zapewnia również wsparcie dla misji Europejskiej Agencji Kosmicznej poza układem słonecznym.

Firma opracowała cały segment kontroli naziemnej i symulator satelitów CHEOPS — pierwszej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w klasie S.

Pracownicy GMV pracujący w ESOC i ESAC odgrywają ważną rolę w dziedzinie dynamiki lotu i operacjach.

Wkład GMV w sprostanie wysokim wymaganiom w zakresie przetwarzania danych w ramach misji Gaia był imponujący. GMV nadzoruje również rozwój i walidację oprogramowania pokładowego Euclid i Lisa Pathfinder.

NASA i Rosyjska Agencja Kosmiczna

Oprócz misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, GMV zaopatrywała także inne agencje, takie jak NASA czy Rosyjska Agencja Kosmiczna. Niektóre z głównych projektów to sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) agencji NASA, dla której GMV opracowała system planowania misji.

W ramach dwustronnego porozumienia o współpracy GMV zaprojektowała i rozwinęła cały segment naziemny Światowego Obserwatorium Kosmicznego-Ultrafiolet (WSO-UV) Rosyjskiej Agencji Kosmicznej.

Produkty

Informacje ogólne

W ramach umowy z Niemiecką Agencją Kosmiczną (niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) inżynierowie GMV w Niemczech od wielu lat uczestniczą w projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej Columbus. Columbus to europejskie laboratorium naukowe i część międzynarodowej stacji kosmicznej.

Moduł jest monitorowany i kontrolowany z Ośrodka Sterowania Columbus (Col-CC), znajdującego się w Niemieckim Centrum Operacji Kosmicznych (ang. German Space Operations Center, GSOC) DLR w Oberpfaffenhofen niedaleko Monachium w Niemczech.

Nasz wkład sięga od projektu, integracji i walidacji systemu naziemnego po konserwację inżynieryjną, obsługę i rozwój narzędzi programowych.

Produkty

Internetowy pakiet oprogramowania, oferujący całodobowe wsparcie dla operacji o krytycznym znaczeniu dla misji

Segment naziemny

Nasza wiedza z zakresu inżynierii systemów w środowiskach o znaczeniu kluczowym jest niezwykle ważna dla projektowania, wdrażania, integracji, walidacji i utrzymania segmentu naziemnego Columbus.

GMV uczestniczy obecnie w pracach inżynieryjnych i ciągłej operacji systemu i podsystemów segmentu naziemnego. Nasi inżynierowie są odpowiedzialni za codzienną konserwację i modernizację systemu.

Doświadczenie i wkład inżynierów GMV obejmuje szeroki zakres podsystemów, od dystrybucji danych (DaSS), szybkiej transmisji strumieniowej danych, monitoringu i sterowania (MCS) oraz dystrybucji wideo (ViDS) do podsieci naziemnej wzajemnych połączeń (IGS).

GMV jest również mocno zaangażowane w projektowanie przyszłych systemów danych, na przykład w ramach badania Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczącego sieci odpornych na opóźnienia (DTN). W ramach tego projektu zbadaliśmy możliwe korzyści tego rozwiązania i opracowaliśmy scenariusze oraz symulator dla sieci DTN.

Produkty

Internetowy pakiet oprogramowania, oferujący całodobowe wsparcie dla operacji o krytycznym znaczeniu dla misji

Operacje i planowanie

W Ośrodku Sterowania Columbus GMV jest głównym dostawcą usług w zakresie operacji lotniczych i naziemnych w czasie rzeczywistym. Nasi inżynierowie monitorują i kontrolują pokładowe systemy termiczne, środowiskowe, komputerowe i zasilające oraz współpracują bezpośrednio z urządzeniami sterowania lotem w Centrum Kosmicznym Johnson w Houston i Centrum Lotów Kosmicznych Marshall w Huntsville, Alabama.

Inżynierowie kontroli naziemnej GMV monitorują i kontrolują systemy telemetryczne, dowodzenia, wideo i głosowe w celu obsługi wszystkich operacji Columbus. Dane przychodzące z ISS są kierowane do Ośrodka Sterowania Columbus, gdzie są archiwizowane i dystrybuowane do 10 europejskich centrów użytkowników. Zapewniamy wsparcie w czasie rzeczywistym potrzebne do obsługi i konserwacji systemu naziemnego.

Nasi planiści misji koordynują eksperymenty pokładowe z odpowiedzialnymi europejskimi ośrodkami badawczymi, aby zapewnić, że wszystkie działania mają przydzielone wystarczające zasoby na pokładzie ISS. W odniesieniu do segmentu naziemnego jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie działań przygotowawczych i planistycznych, zawsze w ścisłej zgodności z obowiązującymi wymogami i ograniczeniami.

Produkty

Internetowy pakiet oprogramowania, oferujący całodobowe wsparcie dla operacji o krytycznym znaczeniu dla misji

Oprogramowanie

GMV rozwija oprogramowanie w wielu obszarach, takich jak m.in. wsparcie operacyjne, złożone symulacje systemowe, wizualizacje 3D, szybka dystrybucja danych, wideo, bazy danych i aplikacje klient/serwer.

Ta praktyczna wiedza, w połączeniu z naszym doświadczeniem operacyjnym, pozwoliła nam na opracowanie zestawu narzędzi wsparcia operacyjnego (OST). Pakiet ten zapewnia ramy dla procesów takich jak tworzenie raportów dotyczących problemów, przetwarzanie zmian, planowanie zasobów, zarządzanie zdarzeniami, udokumentowana komunikacja i przepływ informacji. Te modułowe narzędzia sieciowe są zaprojektowane tak, aby można je było łatwo przenosić do zagranicznych systemów.

W celu ułatwienia szkoleń operacyjnych, inżynierowie GMV opracowali Columbus Desktop Trainer, potężny symulator, który może być skonfigurowany tak, aby wykorzystywał wewnętrznie generowane dane symulacyjne, dane systemowe w czasie rzeczywistym kierowane do Desktop Trainera lub kombinację obu tych funkcji. Więcej informacji na temat Columbus Desktop Trainer.

GMV stworzyła kolejny symulator szkoleniowy do symulacji anteny o paśmie Ka, zapewniając modułowi Columbus dodatkowe możliwości łączy typu downlink i uplink za pomocą konstelacji EDRS. Drugi symulator opracowano z wykorzystaniem ram ESOC SIMULUS i jest wykorzystywany przez zespół sterowania lotem Columbus do szkolenia, symulacji i walidacji procedur.

GMV opracowała również narzędzie do wizualizacji 3D dla ISS i modułu Columbus. orbitSIM uzupełnia szkolenia i prezentacje o wysokiej jakości interaktywne wizualizacje 3D i symulacje mechaniki statków kosmicznych.

Produkty

Internetowy pakiet oprogramowania, oferujący całodobowe wsparcie dla operacji o krytycznym znaczeniu dla misji

Informacje ogólne

Coraz szersze doświadczenie GMV w zakresie awioniki oraz pokładowego systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania jest widoczne w transporcie kosmicznym.

GMV opracowała kluczowe systemy dla szeregu mechanizmów załadowczych, takich jak automatyczny statek transportowy (ATV), IXV i Space Rider. W zakresie pojazdów nośnych GMV doskonali swoją technologię awioniki w ramach programu VEGA Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz poprzez współpracę z PLD Space.

GMV jest również jedną z wiodących firm europejskich w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii dla przyszłych systemów transportu kosmicznego, takich jak nasze zaawansowane stanowisko badawcze awioniki.

Pojazdy cargo

Od czasu misji ATV, rola GMV w misjach cargo staje się coraz ważniejsza. W ramach tej misji GMV przejęło odpowiedzialność za większą część operacji i dynamikę lotu od pierwszej wyprawy w 2008 r. do ostatniej w 2015 r.

GMV opracowała oprogramowanie pokładowe eksperymentalnego pojazdu IXV Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak również część nawigacyjną systemu pokładowego CNG oraz identyfikację parametrów aerodynamicznych do lądowania na ziemi. GMV przejęła podobne obowiązki w ramach programu Space Rider, również należącym do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Ponadto, firma współpracowała z Sierra Nevada Corporation przy analizie wykorzystania Dream Chaser do aktywnej utylizacji odpadów kosmicznych.

Rakiety nośne

Firma GMV brała udział w rozwoju oprogramowania programu lotniczego (FPS-A) dla rakiety VEGA. Ponadto przedsiębiorstwo to było odpowiedzialne, wraz z AVIO, za opracowywanie algorytmów, definiowanie, prototypowanie, testowanie oraz walidację wszystkich aspektów systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania. Wspierało również definiowanie nowej awioniki (ze specyficzną rolą w osprzęcie systemu), skrzyni emulacji czujników i rozdzielnic VEGA-C oraz jednostki sterującej silnika VEGA-E.

Firma GMV opracowała całą awionikę rakiety nośnej Miura-1 dla PLD Space. Obejmuje ona podsystem zasilania i zarządzania danymi, podsystem naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC), oprogramowanie pokładowe, zarządzanie ładunkiem użytecznym i telemetrię, a także technologię autonomicznego śledzenia oraz system terminacji. Pod koniec 2019 roku, po długiej i skrupulatnie przeprowadzonej kampanii testów kwalifikacyjnych, funkcjonalnych i środowiskowych, system awioniki przeszedł fazę kwalifikacyjną.

W październiku 2023 roku Miura-1 została pomyślnie wystrzelona z bazy startowej INTA/CEDEA. 

 

Informacje ogólne

Sektor bezpieczeństwa kosmicznego obejmuje obszary klimatologii kosmicznej, zarządzania śmieciami kosmicznymi (obserwacja i zarządzanie ruchem kosmicznym), obrony planetarnej oraz tzw. czystej przestrzeni kosmicznej. Jego celem jest zapobieganie, łagodzenie i naprawianie skutków oddziaływania działalności człowieka na środowisko kosmiczne oraz ochrona zrównoważonego rozwoju przyszłych operacji w kosmosie i naszej własnej planety (jej mieszkańców i infrastruktury) przed zagrożeniami płynącymi z przestrzeni kosmicznej.

We wszystkich tych obszarach firma GMV wysunęła się na pozycję lidera na europejskim i światowym rynku. W dziedzinach nadzoru i śledzenia przestrzeni kosmicznej (Space Surveillance and Tracking - SST) oraz zarządzania ruchem kosmicznym (Space Traffic Management - STM) firma GMV jest jednym z czołowych dostawców usług na rzecz unijnego programu z zakresu SST oraz programu bezpieczeństwa kosmicznego (Space Safety Program - S2P) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ponadto posiada bardzo istotne doświadczenie i zdolności w zastosowaniach wojskowych i komercyjnych w tymże sektorze. W zakresie obrony planetarnej firma GMV wchodzi w skład zespołu odpowiedzialnego za projekt misji HERA. W jej gestii spoczywa opracowanie systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania (Guidance Navigation and Control - GNC). Ponadto jest ona jednym z głównych graczy na rynku usuwania śmieci kosmicznych (Active Debris Removal - ADR) oraz świadczenia usług na orbicie (In-Orbit Servicing - IOS), gdzie wspiera najbardziej obiecujące koncepcje i misje, opracowując na ich użytek technologie o kluczowym dla nich znaczeniu.

Produkte

Usługa analizy koniunkcji i oceny ryzyka kolizji zapewniająca wsparcie dla wszelkich reżimów orbitalnych i misji

Odpady i klimatologia kosmiczna

Firma GMV jest światowym liderem w dziedzinie badania, monitoringu i zapobiegania rozprzestrzeniania się śmieci kosmicznych. Działa w tym sektorze od końca lat 90-tych, kiedy to rozpoczęła współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w zakresie katalogowania obiektów i operacji związanych z unikaniem kolizji na orbicie.

Ogółem około 100 inżynierów z firmy GMV prowadzi prace nad działaniami związanymi z zarządzaniem śmieciami kosmicznymi na terenie siedmiu krajów (Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Rumunia i Portugalia), co czyni ją największym przedstawicielem branżowym i zespołem działającym w tym sektorze na europejskim rynku.

Od 2010 roku firma ta wzięła udział w realizacji ponad 30 projektów w ramach programu bezpieczeństwa kosmicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej we wszystkich tych krajach, z czego w niemal 20 występując w charakterze głównego wykonawcy i współpracując z ponad 40 firmami i instytutami badawczymi z całej Europy. Gwoli przykładu firma GMV jest liderem w rozwoju oprogramowania SST Core SW Europejskiej Agencji Kosmicznej (w tym w zakresie katalogowania obiektów, planowania czujników oraz usług związanych z kolizjami, ponownymi wejściami w atmosferę i fragmentacjami), a także autonomicznego systemu unikania kolizji (CREAM) agencji ESA.

W ramach unijnego programu z zakresu SST i krajowych programów obserwacji przestrzeni kosmicznej firma GMV kierowała i wciąż kieruje kontraktami we wszystkich wymienionych powyżej krajach, przy czym warto zwrócić uwagę na następujące zakresy jej obowiązków:

 • W Hiszpanii firma GMV kieruje projektem obejmującym projektowanie, rozwój, integrację, zarządzanie i obsługę hiszpańskiego centrum operacji z zakresu nadzoru kosmicznego (S3TOC). Prowadzi ona również rozmaite badania badawczo-rozwojowe na użytek CDTI w kontekście unijnego systemu SST. Dla przykładu, GMV opracowuje system o nazwie Focusear, służący do pasywnego monitoringu aktywnych satelitów telekomunikacyjnych na orbitach geostacjonarnych.
 • We Francji firma GMV wspiera od 2012 roku działalność Narodowego Centrum Badań Kosmicznych (CNES) w zakresie zarządzania śmieciami kosmicznymi. W Tuluzie kieruje między innymi projektem z zakresu rozwoju i obsługi symulatora nadzoru przestrzeni kosmicznej BAS3E wspomnianej placówki.
 • W Niemczech firma zajmuje się utrzymaniem i wprowadzaniem udoskonaleń do systemu misyjnego niemieckiego systemu nadzoru kosmicznego (GSSAC) oraz rozwojem podstawowych algorytmów przetwarzania danych SSA (stanowiących podstawę do opracowania przyszłego europejskiego katalogu śmieci kosmicznych EU SST) na użytek Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR.
 • W Rumunii firma GMV kieruje rozwojem, integracją i obsługą rumuńskiego centrum operacji z zakresu nadzoru kosmicznego na rzecz Rumuńskiej Agencji Kosmicznej (RoSA) oraz udostępnia oprogramowanie do przetwarzania obrazów pochodzących z rumuńskich teleskopów uczestniczących w europejskim projekcie SST.
 • W Polsce firma GMV kierowała rozwojem i integracją polskiego centrum operacji z zakresu obserwacji kosmosu na rzecz Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).
 • W Portugalii prowadzi rozmaite badania badawczo-rozwojowe dla portugalskiego Ministerstwa Obrony w ramach unijnego systemu SST.
 • W Wielkiej Brytanii, w ostatnich latach, firma GMV przeprowadziła szereg badań związanych z wykrywaniem i śledzeniem obiektów kosmicznych (SST) dla Brytyjskiej Agencji Kosmicznej (UKSA), STFC i Dstl w ramach brytyjskiego wkładu w europejski projekt SST oraz krajowych inicjatyw prowadzonych w tejże dziedzinie.

Oprócz instytucjonalnego rynku nadzoru przestrzeni kosmicznej, firma GMV zajmuje pozycję lidera na rynku komercyjnym. Prowadzi ona bowiem od 2017 r. swoje komercyjne centrum operacji Focusoc, którego celem jest świadczenie usług antykolizyjnych na rzecz ponad 10 operatorów komercyjnych z całego świata i przeszło 80 satelitów. Korzystając z tych możliwości firma GMV wspiera oparte na współpracy ćwiczenia z zakresu SACT (Sprint Advanced Training Concepts), organizowane przez USSPACECOM od 2020 roku. Do tego celu firma GMV dysponuje kompletnym zestawem oprogramowania operacyjnego (FocusSST) do przetwarzania danych z obserwacji przestrzeni kosmicznej, w tym narzędzi do przeprowadzania symulacji i wizualizacji, obsługi katalogu (w tym korelacji, wyznaczania orbity i wykrywania manewrów), planowania czujników i świadczenia usług (w tym kolizji, ponownego wejścia w atmosferę i fragmentacji).

W sektorze wojskowości GMV udostępnia centralne oprogramowanie do przetwarzania danych centrum obserwacji przestrzeni kosmicznej Sił Zbrojnych Niemiec (Weltraumlagezentrum) w oparciu o rozwiązanie FocusSST oraz wspiera hiszpańskie Ministerstwo Obrony w definiowaniu i rozwoju Hiszpańskiego Centrum Operacji w zakresie Obserwacji Przestrzeni Kosmicznej (COVE). Firma wspiera ponadto różne eksperymenty NATO i od 2018 r. uczestniczy w koordynowanych przez USSPACECOM ćwiczeniach Global Sentinel, udzielając wsparcia hiszpańskiemu Ministerstwu Obrony. Uczestniczy również we wszystkich 3 projektach związanych z obserwacją przestrzeni kosmicznej, prowadzonych w ramach inicjatywy EDIDP 2020 Komisji Europejskiej, a mianowicie w projekcie SAURON (dotyczącym czujników, prowadzonym pod kierownictwem ArianeGroup), INTEGRAL (dowództwo i kontrola w przestrzeni kosmicznej, pod kierownictwem Leonardo) i ODIN's EYE (projekcie dotyczącym wczesnego wykrywania obiektów z kosmosu, realizowanym pod kierownictwem europejskiej korporacji technologicznej OHB).

Wreszcie, w dziedzinie zarządzania ruchem kosmicznym (STM), firma GMV przewodzi potężnemu europejskiemu konsorcjum opracowującemu przewodniki i dokumenty dotyczące praktyk z zakresu STM dla Komisji Europejskiej (projekt EUSTM). Ponadto firma GMV jest członkiem Koalicji ds. Bezpieczeństwa Kosmicznego (https://spacesafety.org/) i wspiera inicjatywę o nazwie Net Zero Space (https://parispeaceforum.org/initiatives/net-zero-space/). Przewodniczy również grupie roboczej ds. STM w stowarzyszeniu EUROSPACE, uczestniczy w Komitecie Technicznym TC26 ds. STM Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF) i wchodzi w skład europejskiej grupy roboczej ds. normalizacji w zakresie STM w obrębie europejskiej organizacji ECSS, wnosząc również swój wkład w działalność odpowiedniej grupy roboczej w ISO.

Produkte

Usługa analizy koniunkcji i oceny ryzyka kolizji zapewniająca wsparcie dla wszelkich reżimów orbitalnych i misji

Pogoda kosmiczna

Firma GMV wzięła udział w licznych badaniach dotyczących klimatologii kosmicznej w ramach programu bezpieczeństwa kosmicznego (S3P) Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Opracowała ona na potrzeby misji SWARM procesory operacyjne poziomu L1B i L2CAT2, które pomagają oszacować wpływ wywierany przez efekty pogody kosmicznej. W ramach tejże misji firma GMV wdraża również modele służące do przewidywania zmienności plazmy.

Współpracuje tejże w ramach programu P3-SWE, prowadząc różne działania, takie jak:

 • Wdrożenie wirtualnego środowiska do walidacji modeli SWE (Space Weather), które zostanie zintegrowane z siecią SWE
 • Określenie i opracowywanie produktów z zakresu SWE dla regionu Morza Śródziemnego
 • Wdrażanie produktów z zakresu SWE do celów analizy rozbłysków jonosferycznych w rejonach arktycznych.

Ochrona planetarna

GMV zdobyła niemal unikalne doświadczenie w dziedzinie autonomicznego systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania dla wszystkich międzyplanetarnych trajektorii misji kosmicznych, ze specjalnym zastosowaniem w misjach związanych z obiektami bliskimi Ziemi (ang. Near-Earth objects, NEO).

GMV jest odpowiedzialna za pokładowy system naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC) misji HERA związanej z asteroidami. Firma była również odpowiedzialna za system naprowadzania, nawigacji i sterowania w fazie definiowania i projektowania quasi-prekursora misji AIM (ang. Asteroid Impact Mission). Ponadto GMV zajmowała się analizą misji i systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania Marco Polo, średniej klasy misji zwrotu próbek obiektów bliskich Ziemi (NEO), która była kandydatem do programu Cosmic Vision 2015-2025 Europejskiej Agencji Kosmicznej.

GMV uczestniczy również w projektowaniu i rozwoju Juventas — miniaturowego sztucznego satelity Cubesat 6U opracowanego jako „potomek” statku-bazy HERA w celu przeprowadzenia dalszych badań nad asteroidami.

Z technologicznego punktu widzenia GMV posiada najwyższy europejski poziom gotowości technologicznej TRL w zakresie systemów naprowadzania, nawigacji i sterowania dla operacji zbliżania, lądowania i pobierania próbek NEO. Dysponuje również unikalną technologią dla autonomicznych systemów naprowadzania, nawigacji i sterowania w tej dziedzinie.

Czysta przestrzeń kosmiczna

GMV szczyci się ugruntowanymi osiągnięciami i doświadczeniem w zakresie aktywnego usuwania śmieci kosmicznych oraz obsługi na orbicie, zarówno w sektorze kosmicznym, jak i naziemnym.

Od dziesięciu lat GMV aktywnie współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną i Unią Europejską w zakresie testowania i rozwoju kluczowych technologii umożliwiających przeprowadzanie krytycznych operacji na orbicie, jak np.: uzupełnianie paliwa na orbicie, montaż i produkcja, autonomiczne systemy zapobiegania kolizji itp. Działania te obejmują systemy dynamiki lotu, autonomiczne systemy naprowadzania, nawigacji i sterowania zbliżaniem (RDV), a także IOAM, autonomiczne planowanie z pokładu i stacji naziemnej oraz mechanizmy sterowania przestrzennego.

W zakresie aktywnej eliminacji śmieci oraz systemów obsługi na orbicie GMV wraz z kluczowymi partnerami w znacznym stopniu udoskonalił technologie rozwiązań naprowadzania, nawigacji i kontroli (GNC), opierające się na autonomicznym przetwarzaniu obrazu. Dzięki nim zrobotyzowane ramię może chwytać i/lub manipulować pojazdami kosmicznymi realizując w bezpieczny sposób aktywne operacje usuwania śmieci kosmicznych, IOAM lub uzupełniania paliwa. Te ostatnie operacje mogą być realizowane w zadowalający sposób w przypadku kontrolowanych, niekontrolowanych, znanych i nieznanych statków kosmicznych.

GMV współpracuje w ramach bezpieczeństwa kosmicznego z Europejską Agencją Kosmiczną, stojąc na czele programu Design for Removal (D4R), którego celem jest opracowanie wymagań i rozwój kluczowych technologii dla aktywnego usuwania śmieci kosmicznych. W szczególności, GMV skupia się na:

 • rozwoju technologii w celu asystowania przy automatycznym zbliżaniu i dokowaniu, np. mechanicznego interfejsu do dokowania (MICE) w celu stabilizacji pojazdów kosmicznych pod koniec ich okresu eksploatacji lub markerów wspomagających zbliżanie i śledzenie ze stacji naziemnej.

 • analizie systemu w celu uzyskania informacji o interfejsie oraz jego wydajności, co obejmuje aspekty takie jak: konfiguracja i położenie znaczników nawigacyjnych oraz strefy wyłączenia obsługi satelity podczas zbliżania i dokowania.

W wyniku tych ostatnich działań GMV oraz Europejska Agencja Kosmiczna opracowały dokument zawierający wymagania wobec interfejsu umożliwiającego planowanie usuwania odpadów (IRD), który został wdrożony w nowej generacji satelitów Copernicus w ramach sześciu misji rozszerzających program Sentinel. Główni wykonawcy odpowiedzialni za integrację sześciu misji Copernicus aktualnie korzystają z usług GMV i jego partnera AVS, którzy dostarczają pasywne elementy systemów CAT oraz MICE. Znajdą się one na pokładzie satelitów.

Podstawowa koncepcja „misji aktywnego usuwania śmieci kosmicznych” zakłada przechwytywanie i kontrolowane wyjście z orbity satelity Sentinel, ewentualnie z użyciem statku ad hoc lub nawet z zastosowaniem zmodyfikowanego systemu startowego, wystrzelonego wraz z zamiennym satelitą Sentinel.

Jednym z krytycznych aspektów, które należy uwzględnić, jest zdolność przechwytywania, stabilizowania i ściągania z orbity statku kosmicznego, który jest niesprawny lub poza kontrolą. W tym celu konieczne jest uwzględnienie rozwiązań / urządzeń mechanicznych oraz nawigacyjnych nowej generacji statków kosmicznych EO.

W tym celu GMV jest aktualnie liderem w zakresie działań związanych z rozwojem całkowicie operacyjnego CAT (Return Capture Payload Bay), który jest podstawowym komponentem umożliwiającym realizację misji usuwania odpadów kosmicznych przez satelitę.

W segmencie naziemnym GMV wspomaga misje ELSA-D i ELSA-M Astroscale, podczas których odpowiada za dynamikę lotu oraz podsystemy planowania misji. Od strony segmentu naziemnego GMV wspomaga misje ELSa-D i ELSA-M Astroscale, w których jest odpowiedzialny za dynamikę lotu i podsystemy planowania misji. Wcześniej GMV zajmował się rozwojem systemu dynamiki lotu w ramach misji automatycznych statków transferowych (ATV) i zapewniał specjalistyczne wsparcie CNES podczas operacji podejścia (dla pięciu wystrzelonych ATV).

Od zdjęć satelitarnych do usług

Satelity obserwują Ziemię w uprzywilejowany sposób. Podczas gdy nasza planeta się obraca, satelity rejestrują obrazy we właściwy i i spójny sposób, dostarczając bezstronnych danych na rozmaite tematy, aby ułatwić podejmowanie decyzji w oparciu o udostępnione informacje. Satelity obserwacji Ziemi są z nami od przeszło 60 lat. Te skonsolidowane technologie kosmiczne zostały w efektywniejszy sposób zestawione z nowymi analizami i danymi typu Big Data w odpowiedzi na główne wyzwania społeczne, które ONZ wskazało w celu osiągnięcia celów z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Przetwarzanie i analiza danych satelitarnych są motorem podstawowej działalności firmy GMV, wspieranej przez dane in situ i modelowanie środowiskowe. Rozwiązania proponowane przez firmę GMV opierają się na zaawansowanych technikach analitycznych, takich jak uczenie maszynowe i głębokie, fuzja danych, przetwarzanie w chmurze i rozbudowana analiza statystyczna. Scenariusze naziemne są złożone i wysoce zróżnicowane. Bazy danych dotyczących informacji geoprzestrzennych mogą mieć ogromne rozmiary ze względu na obszar, jaki obejmują, lub obserwowany okres. Wykazujemy zdolności do przeprowadzania analiz przekrojowych dzięki multidyscyplinarnemu zespołowi: zapewniamy skuteczne rozwiązania w zakresie odporności na zmiany klimatyczne oraz w branży leśnictwa, rolnictwa, bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, wody, pomocy humanitarnej i rozwoju, a także w innych dziedzinach, które są wdrażane na żądanie.

GMV oferuje wsparcie w zakresie produktów, usług i aplikacji dla instytucji międzynarodowych, rządów krajowych, administracji lokalnej i przedsiębiorstw komercyjnych na całym świecie. Koncentrujemy się na celach naszych klientów, takich jak lepsze informowanie, zarządzanie kluczowymi aktywami, identyfikacja zmian i trendów, prognozowanie i szacowanie oraz budowanie odporności. Krótko mówiąc, GMV wspiera działania klientów za pomocą dokładnych danych, pomagając im w realizacji ich głównych misji.

W GMV, jesteśmy dumni z zastosowania naszej multidyscyplinarnej wiedzy i szkoleń do naszych rozwiązań geoprzestrzennych. W ten sposób możemy zaspokoić potrzeby naszych partnerów w zakresie usług od oceny ryzyka środowiskowego do definiowania strategii odporności na zmiany klimatu, rolnictwa precyzyjnego lub monitoringu obozów uchodźców wewnętrznych.

Rolnictwo

Firma GMV opracowała specjalne aplikacje dla sektora rolnictwa, wykorzystując dane z obserwacji Ziemi (EO), dostarczające kontekstowych informacji na temat rolnictwa i bezpieczeństwa żywności. Oferta firmy GMV obejmuje:

 • Zintegrowane rozwiązanie dla organów administracji publicznej i agencji płatniczych, wspierające Wspólną Politykę Rolną UE (WPR):
  • Identyfikacja rodzaju uprawy.
  • Praktyki rolnicze.
 • Zintegrowane rozwiązanie mające na celu skuteczniejsze sprostanie głównemu wyzwaniu, przed którym stoją rolnicy: poprawa jakości i zwiększenie wydajności produkcji, zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko oraz zmniejszenie kosztów dostaw. Rozwiązanie obejmuje usługi oparte na monitoringu satelitarnym, terenowych stacjach meteorologicznych i praktykach rolniczych, z uwzględnieniem następujących produktów:
  • Wskaźniki klimatyczne, biofizyczne i biochemiczne
  • Aktywność fotosyntetyczna i stan uprawy
  • Zawartość wody w glebie i tempo ewapotranspiracji upraw
  • System ostrzegania o ryzyku choroby i zalecenia dotyczące nawożenia
  • Monitorowanie zbiorówOszacowanie wydajności
  • Spis upraw drzewnych
  • Uwzględniane są również usługi o charakterze doraźnym.

Katalog usług rolniczych firmy GMV, Wineo, łączy szeregi czasowe misji NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Copernicus i misji prywatnych, a także stacje meteorologiczne, czujniki in-situ, komunikację wąskopasmową i rejestry operacji terenowych. Firma GMV wykorzystuje techniki tradycyjne oraz techniki uczenia maszynowego, aby zapewnić dostarczanie produktów, takich jak cotygodniowe raporty o stanie zdrowia, codzienne potrzeby z zakresu nawadniania, powiadomienia dotyczące ryzyka wystąpienia chorób w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz zalecenia dotyczące proponowanych opcji leczenia, okresowe szacunki wydajności i raporty o obszarach, na których przeprowadzone zostały zbiory.

Dostosowanie do klimatu

Zmiany klimatyczne to największe wyzwanie środowiskowe naszych czasów. Ze względu na swój globalny charakter obejmują one różne sektory produkcyjne i wpływają na wszystkie ekosystemy, przy czym najbiedniejsze i najbardziej wrażliwe społeczności narażone są na najpoważniejsze konsekwencje.

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym jawi się jako sposób na promowanie świadomego podejmowania decyzji w obliczu zmian klimatycznych w celu złagodzenia stopnia podatności na stwarzane zagrożenia. Wymaga to dobrej jakości danych, których często brakuje w krajach rozwijających się. Obserwacja Ziemi (EO) ma ogromny potencjał ku temu, aby ułatwić rozwój odporny na zmiany klimatu, gdyż umożliwia precyzyjne rejestrowanie wielkoskalowych danych środowiskowych w szerokim zakresie rozdzielczości przestrzennych i czasowych. Informacje te, w połączeniu z danymi społeczno-ekonomicznymi, ułatwiają zarządzanie zagrożeniami klimatycznymi i włączanie środków adaptacyjnych do krajowych polityk klimatycznych i innych polityk sektorowych.

Firma GMV świadczy usługi klimatyczne oparte na Obserwacji Ziemi na rzecz międzynarodowych agencji rozwoju i organizacji

wielostronnych. Czyni to w celu udokumentowania i uzasadnienia inwestycji w zakresie odporności na zmiany klimatyczne, a także sprawienia, aby jej klienci-państwa mogły osiągnąć swoje długoterminowe cele rozwojowe dotczące dostosowania do zmieniającego się klimatu. Katalog usług klimatycznych firmy GMV, Eoclima, przyczynia się do oceny i monitorowania ryzyka związanego ze zmianą klimatu (z uwzględnieniem zagrożenia, narażenia i podatności). Dostarcza także informacji na temat działań przystosowawczych do zmian klimatycznych oraz ułatwia wdrażanie rozwiązań adaptacyjnych, łączonych z rozwiązaniami z zakresu łagodzenia zmian klimatycznych, w ramach wsparcia programu REDD+.

Sytuacje awaryjne

Zmiany klimatyczne i ich skutki są coraz częściej i intensywniej odczuwane. Znacznie nasila się liczba zdarzeń meteorologicznych prowadzących do katastrof, takich jak np. silniejsze i częstsze deszcze nawalne, rekordowe temperatury, pożary itp., co zwiększa ich wpływ na społeczeństwo i powiązane z nimi ryzyko. Zagrożenia te powodują utratę zasobów naturalnych, brak bezpieczeństwa żywnościowego, bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie, a w konsekwencji - migracje.

Dane z obserwacji Ziemi to narzędzie, które można stosować we wszystkich fazach cyklu zarządzania kryzysowego. Firma GMV była zaangażowana - już od wczesnych etapów - w rozwój obecnej europejskiej zdolności zarządzania kryzysowego, opartej na obserwacji Ziemi, w którą GMV wnosi znaczący wkład poprzez uczestnictwo w świadczeniu usług powiadamiania o stanach awaryjnych w ramach misji Copernicus.

Oferta firmy GMV w tej dziedzinie obejmuje zestaw usług i produktów geoprzestrzennych, dzięki którym planiści, zespoły ds. ochrony ludności cywilnej i władze mogą szybko i łatwo wykorzystać dane wtedy, gdy ich najbardziej potrzebują. Oferta ta dotyczy również różnych obszarów zarządzania kryzysowego: mapowanie narażenia na zagrożenia (populacja, infrastruktura, aktywa itp.), mapowanie podatności (czynniki społeczno-ekonomiczne), planowanie i nadzór, ocena ryzyka, klasyfikacja szkód, monitorowanie odbudowy po katastrofach itp., aby przyczynić się do zmniejszenia ryzyka lub złagodzenia skutków katastrof.

 • Szybkie mapowanie kryzysu
 • Monitorowanie katastrof
 • Oceny wpływu/narażenia
 • Ocena ryzyka katastrof
 • Mapy referencyjne
 • Modelowanie powodzi
 • Monitorowanie odbudowy

W sytuacjach awaryjnych produkty firmy GMV są dostarczane w ciągu kilku godzin lub dni bezpośrednio po zajściu katastrofy. Informacje generowane przez usługę mogą być wykorzystywane w postaci, w jakiej są dostarczane (na przykład jako cyfrowe lub drukowane mapy wyjściowe) lub być dodatkowo łączone z innymi źródłami danych (na przykład jako cyfrowe zestawy funkcji w systemie informacji geograficznej).

Głównymi ich użytkownikami mogą być organy ochrony ludności i służby ratunkowe, pracownicy służb pomocy humanitarnej oraz inne osoby zaangażowane w działania związane z odbudową po katastrofach, zmniejszaniem ryzyka i działaniami przygotowawczymi.

Lesnictwo

Ekosystemy leśne znajdują się pod coraz większą presją zmian klimatycznych i nasilających się działań antropogenicznych. Dziś bardziej niż kiedykolwiek zrównoważona gospodarka leśna stanowi ogromne wyzwanie. Do podejmowania odpowiednich działań w branży leśnictwa potrzeba jest wiarygodnych danych. Działania te obejmują rozmaite czynności, począwszy od zalesiania, poprzez przerzedzanie, aż po wyrąb drzew. Promowanie biogospodarki lasów o obiegu zamkniętym jest równie istotne, jak zarządzanie wyzwaniami związanymi z różnorodnością biologiczną.

Informacje satelitarne o lasach, system LiDAR i dane klimatyczne pomagają sprostać codziennym wyzwaniom, zmniejszając koszty operacyjne i zwiększając wydajność, poprawiając dostępność i użyteczność danych oraz umożliwiając wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania. Eoforest to katalog produktów geoinformacyjnych firmy GMV, związanych z sektorem leśnictwa. Eoforest wspiera aktywne zarządzanie, obejmujące: inwentaryzację, ochronę, odbudowę, łagodzenie niekorzystnych skutków oraz działania adaptacyjne. Zespół realizujący inicjatywę Eoforest pracował nad projektami związanymi z leśnictwem przez ostatnie 15 lat w ponad 20 krajach, świadcząc swoje usługi na rzecz klientów międzynarodowych. W oparciu o zdobytą wiedzę, Eoforest został opracowany wspólnie z właścicielami lasów i przedstawicielami branży przemysłu drzewnego, aby zapewnić wsparcie techniczne w ramach zrównoważonych operacji leśnych.

Gospodarka leśna oparta na danych teledetekcyjnych jest instrumentem wpisującym się w ramy Europejskiego Zielonego Ładu i Programu ONZ na rzecz redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (REDD+) oraz wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Akcja humanitarna

Zajęcie się niestabilnymi i naznaczonymi konfliktami sytuacjami stanowi strategiczny priorytet dla osiągnięcia 16. celu zrównoważonego rozwoju, którym jest „Promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewnienie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie skutecznych, odpowiedzialnych i integracyjnych instytucji na wszystkich poziomach”.

Według agencji ONZ ds. uchodźców liczba osób uciekających przed wojną, prześladowaniami i konfliktami przekroczyła w 2018 roku 70 milionów, osiągając pod koniec 2020 roku pułap 91,9 miliona. Nagłe lub stopniowe zmiany środowiska naturalnego związane ze zmianami klimatycznymi (na przykład wzrost poziomu morza, ekstremalne zjawiska pogodowe i niedobór wody) powodują wzrost liczby tzw. uchodźców klimatycznych.

Według Banku Światowego (2021 r.) brak wody został ostatnio powiązany z 10% wzrostem globalnej migracji.

Konflikt, brak bezpieczeństwa, globalne ocieplenie, słabe instytucje i ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości jawią się wciąż obecnie jako główne wyzwania. Konflikty mogą pociągać ze sobą poważne skutki środowiskowe związane z zanieczyszczeniem ziemi, powietrza, wody i bioty, a także degradacją kluczowych zasobów, takich jak woda, użytki zielone, grunty rolne i lasy. Działania wojenne, jak również zmiany klimatyczne, mogą wpływać na stan ekosystemów: degradacja środowiska wpływa na bioróżnorodność i szlaki migracyjne, a nawet powoduje wyginięcie najbardziej zagrożonych gatunków.

Dane z obserwacji Ziemi to narzędzie, które może ułatwić proces udzielania pomocy rozwojowej i humanitarnej podczas trwania konfliktu lub po jego zakończeniu. Firma GMV uczestniczyła w projektach realizowanych we współpracy z Bankiem Światowym lub Europejską Agencją Kosmiczną, mających na celu wspieranie działań zapobiegawczych i podejmowanie wczesnych kroków w celu zwalczania niestabilności, konfliktów i przemocy.

Na ofertę firmy GMV w tym sektorze składa się zestaw usług i produktów geoprzestrzennych, obejmujących ocenę ewolucji przymusowych przesiedleń; monitoring obozów dla uchodźców; ocenę szkód i potrzeb w strefach konfliktu; wczesne powiadamianie i podejmowanie działań w przypadku nastania konfliktów; złożoną analizę ryzyka i ocenę środowiskowych skutków konfliktów; wszystko, co jest kluczowe dla podejmowania decyzji opartych na dowodach, koordynacji potrzeb i inwestycji oraz proponowania długofalowych, trwałych rozwiązań.

Bezpieczeństwo

Skala i różnorodność zagrożeń czyhających nad światem nigdy nie była tak duża, jak ta, z którą mamy do czynienia obecnie. Od dawna wiadomo, że informacje geoprzestrzenne zapewniają wyjątkową perspektywę, która pomaga zrozumieć istniejące wyzwania i odpowiednio na nie reagować.

Firma GMV była zaangażowana - już od wczesnych etapów - w rozwój obecnej europejskiej zdolności operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa, opartej na obserwacji Ziemi, w którą GMV wnosi znaczący wkład poprzez uczestnictwo w świadczeniu usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach misji Copernicus.

Oferta firmy GMV obejmuje rozmaite dziedziny bezpieczeństwa w ramach działań wywiadowczych i obronnych, takie jak nadzór morski (np. wykrywanie statków), mapowanie krytycznych infrastruktur, monitorowanie granic, planowanie ewakuacji, analiza obozów osób wewnętrznie przesiedlonych, wykrywanie przestępstw przeciwko środowisku, zwalczanie terroryzmu itp.

W ramach świadczonych przez nas usług z zakresu bezpieczeństwa wykorzystujemy kompleksowe techniki - od wiedzy eksperckiej w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT), po uczenie maszynowe - przy użyciu szerokiej gamy danych satelitarnych (SAR i optycznych) o bardzo wysokiej i średniej rozdzielczości przestrzennej. Umożliwia to przeprowadzanie szybkiej i dokładnej analizy, bez względu na skalę, i udostępnianie raportów mających na celu poprawę świadomości sytuacyjnej na lądzie lub morzu w dowolnym miejscu na świecie.

Opracowane produkty składają się z map, danych geoprzestrzennych, raportów i powiadomień. Obejmują one szeroki zakres obserwowalnych właściwości, wyodrębnionych ze zdjęć satelitarnych i danych open source, w celu scharakteryzowania kluczowych celów, a także określenia realiów poprzedzających obecny kontekst geograficzny i prezentacji analizowanych obszarów.

Produkty

Usługi obserwacji Ziemi na rzecz odporności na zmiany klimatu

Usługi obserwacji Ziemi na potrzeby gospodarki leśnej

Gospodarka wodna

Woda wywiera wpływ na niemal wszystkie aspekty rozwoju: zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój miast, zarządzanie ryzykiem katastrof, środowisko, równość płci, zdrowie, energia itp. Firma GMV oferuje rozwiązania oparte na obserwacji Ziemi w połączeniu z modelami, które pomagają stawić czoła wyzwaniom związanym z wodami śródlądowymi i morskimi, takim jak niedobór wody i jej jakość oraz zanieczyszczenie mórz.

Gospodarka wodami śródlądowymi:

Zaledwie 0,5% wody występującej na Ziemi to woda słodka. Problem niedoboru wody dotyka ponad 40% światowej populacji, podczas gdy przeszło 21,5% ludności zamieszkuje obecnie tereny usytuowane w dorzeczach rzek, gdzie zużycie wody przekracza poziom zasilania w nią, co jeszcze bardziej uwydatni tę problematyczną sytuację. Firma GMV oferuje usługi monitorowania dostępności wody i jej zrównoważonej gospodarki w celu ułatwienia optymalnego zarządzania zasobami, a także monitorowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, od powodzi po susze. GMV wykorzystuje również dane satelitarne do celów oszacowania stężenia chlorofilu-a, zawartości materii organicznej, temperatury i zasolenia powierzchni morza, zmętnienia wody oraz innych parametrów wpływających na jakość mas wodnych. Usługi te mogą być wykorzystywane do zarządzania hodowlami ryb i akwakulturą oraz do monitorowania środków zarządzania środowiskowego, jakie zostały ustanowione na polach uprawnych przynależnych do powiązanych basenów hydrologicznych. Katalog usług klimatycznych GMV, Eoclima, pełni funkcję narzędzia pomocniczego przy dokonywaniu oceny i monitorowaniu zagrożeń związanych ze zmianą klimatu oraz opracowywania rozwiązań mających na celu przystosowanie do zachodzących zmian klimatycznych.

Zarządzanie obszarami morskimi i strefą przybrzeżną:

Zanieczyszczenie mórz to problem o niszczycielskich skutkach, wymagający opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań koncepcyjnych i technologicznych, które pomogą zapobiegać, wykrywać, monitorować i łagodzić konsekwencje wspomnianej degradacji środowiska naturalnego. Simons to rozwiązanie autorstwa firmy GMV, oparte na obserwacji Ziemi i służące do wykrywania zanieczyszczeń morskich (tworzywa sztuczne i wycieki ropy). Wypracowane rozwiązania wykorzystują wielospektralne optyczne dane satelitarne, dane z radaru satelitarnego oraz techniki uczenia maszynowego, do identyfikacji unoszących się w wodzie odpadów i wycieków ropy. Usługi te można wykorzystać do celów identyfikacji krytycznych punktów zanieczyszczenia mórz, a także zrozumienia dynamiki przepływu i usprawnienia procesu podejmowania decyzji.

Produkty

Usługi obserwacji Ziemi na rzecz odporności na zmiany klimatu

Usługi obserwacji Ziemi na potrzeby gospodarki leśnej

Informacje ogólne

Technologia jest istotą strategii GMV i jednym z naszych głównych wyróżników. Co więcej, GMV dokonuje znacznych inwestycji w rozwój technologii i jest jednym z najbardziej aktywnych europejskich przedsiębiorstw w ramach programów technologicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej i UE, takich jak TRP, GSTP, EOEP, FLPP, ARTES i NAVISP ESA oraz unijnego programu Horyzont 2020.

GMV pracuje ramię w ramię ze swoimi klientami i opracowuje, zazwyczaj na podstawie umów ramowych, centralną technologię dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, CNES, Eumetsat i innych wiodących agencji kosmicznych.

Technologiczne misje pokazowe

GMV brała udział w wielu technologicznych misjach demonstracyjnych, takich jak te wymienione poniżej.

GMV należy do podstawowego zespołu pracującego nad PROBA-3 — unikalną misją demonstracyjną lotów szkoleniowych. GMV przejmuje pełną odpowiedzialność za system lotu szkoleniowego, dla którego opracowuje pokładowy podsystem naprowadzania, nawigacji i sterowania, a także naziemny system dynamiki lotu i system monitoringu lotów szkoleniowych.

GMV jest kluczowym partnerem laboratorium lotów nanosatelitów OPS-SAT testującego nowe techniki kontroli misji i techniki pokładowe, dla którego opracowano oprogramowanie pokładowe.

Jest również kluczowym partnerem w definiowaniu i projektowaniu misji eksperymentalnej autonomicznego podejścia i dokowania CubeSats (RACE).

Technologia robotyki kosmicznej

GMV opracowuje najbardziej zaawansowaną europejską technologię autonomicznego naprowadzania, nawigacji i sterowania dla robotyki kosmicznej. Odgrywamy kluczową rolę w programie UE PERASPERA (ang. Strategic Research Cluster on Space Robotics Technologies), który obejmuje:

 • ESROCOS: rozwój systemu operacyjnego do sterowania robotyką kosmiczną
 • ERGO: system autonomicznej lub sztucznej inteligencji
 • FACILITATORS: faza testów walidacyjnych w kilku europejskich laboratoriach
 • ADE: autonomiczne podejmowanie decyzji w przypadku długich podróży
 • Odpowiedzialne za ERGO i ESROCOS w MOSAR, EROS i PROACTC

Source URL: https://gmv.com/sektory/przemysl-kosmiczny